Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
670HỒ THỊ DƯƠNG13/11/1992Hà TĩnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_670 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
671ĐẶNG THỊ NGỌC GIÀU03/07/1992Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_671 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
672PHẠM THỊ MỸ LINH20/11/1993Hà TĩnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_672 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
673LƯU HUỲNH KỲ DUYÊN20/07/1992Quảng NamK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_673 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
674VĂN THỊ THU HÀ05/07/1993Quảng NamK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_674 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
675NGUYỄN VÕ NGỌC HỒNG24/02/1993Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_675 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
676VÕ THỊ SÂM10/07/1993Quảng BìnhK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_676 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
677NGUYỄN THỊ THÙY13/04/1993Quảng NamK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_677 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
678NGUYỄN THỊ LÂM TRÚC23/02/1993Quảng NamK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_678 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
679NGUYỄN THỊ CẨM VÂN09/02/1992Thừa Thiên HuếK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_679 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
680TRƯƠNG THỊ HUYỀN12/05/1993Quảng BìnhK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_680 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
681TRỊNH THỊ THU20/04/1993Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_681 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
682NGÔ HỒNG NGỌC16/05/1993Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_682 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
683LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO04/05/1993Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_683 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
684HUỲNH THỊ UYÊN PHƯƠNG20/02/1993Đà NẵngK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_684 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
699TRẦN THỊ MỸ LINH02/07/1993Đà NẵngK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_699 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015