Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
685TRẦN THỊ KIM ÁNH08/05/1993Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_685 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
686NGÔ THỊ CÔNG20/03/1994Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_686 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
687ĐỖ THỊ DUNG05/04/1994Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_687 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
688LÊ THỊ GIANG04/04/1994Quảng BìnhK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_688 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
689LÊ THỊ THÚY HẰNG21/10/1994Thừa Thiên HuếK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_689 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
690NGUYỄN THỊ HẠNH02/10/1994Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_690 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
691PHẠM THỊ MỸ HẠNH10/10/1994Quảng BìnhK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_691 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
692NGUYỄN THỊ HIỀN02/03/1994Nghệ AnK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_692 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
693NGUYỄN THỊ KHÁNH HƯƠNG09/05/1994Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_693 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
694NGUYỄN THỊ HƯỜNG10/04/1994Đà NẵngK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_694 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
695NGUYỄN THỊ THU HUYỀN10/09/1994Hà TĩnhK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_695 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
696PHAN THỊ MAI LAN01/06/1994Quảng BìnhK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_696 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
697PHAN THỊ LINH08/04/1994Đà NẵngK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_697 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
698NGUYỄN THỊ MỸ LINH01/04/1994Thừa Thiên HuếK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_698 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
700LÊ THỊ KIM LOAN04/07/1994Quảng TrịK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_700 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
701THÂN THỊ PHƯƠNG LOAN12/04/1994Đà NẵngK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_701 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
702NGUYỄN THỊ HỒNG LY27/07/1994Quảng NgãiK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_702 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
703TRẦN THỊ THÚY MƠ12/12/1993Bình ĐịnhK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_703 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
704PHẠM THỊ HÀ MY15/01/1993Đà NẵngK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_704 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
705LƯƠNG THỊ HUYỀN MY15/05/1993Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_705 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
706PHẠM THỊ QUỲNH NGA23/03/1994Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_706 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
707NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI01/10/1994Quảng TrịK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_707 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
708NGUYỄN THỊ NHUNG25/01/1994Quảng BìnhK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_708 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
709NGÔ THỊ KIỀU OANH21/04/1994Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_709 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
710ĐOÀN THỊ PHƯỢNG15/07/1994Quảng TrịK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_710 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
711ĐÀO NỮ KIM PHƯỢNG27/11/1992Đắk LắkK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_711 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
712TRẦN THỊ SỬU10/01/1994Thừa Thiên HuếK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_712 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
713ĐỖ THỊ TÂM21/04/1994Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_713 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
714ĐẶNG THỊ THU THẢO24/07/1994Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_714 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
715HỒ NGỌC CẨM TÚ07/01/1994Thừa Thiên HuếK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_715 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
716HUỲNH THỊ TUYẾT19/01/1994Quảng NamK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_716 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
717BÙI THÚY VI27/01/1994Quảng NgãiK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_717 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
718LÊ BÁ VŨ24/07/1994Thừa Thiên HuếK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_718 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
719ĐOÀN TRƯƠNG TƯỜNG VY09/09/1994Đà NẵngK03A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A1_719 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
720LÊ THỊ ANH27/07/1994Hà TĩnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_720 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
721VÕ THỊ NGỌC ANH17/01/1994Quảng BìnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_721 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
722BẠCH THỊ KIM BÌNH11/07/1994Thừa Thiên HuếK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_722 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
723NGUYỄN THỊ CẨM28/11/1994Hà TĩnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_723 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
724HUỲNH THỊ THÙY DUNG10/02/1993Quảng NamK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_724 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
725PHẠM NGUYỄN MỸ DUYÊN01/01/1994Đà NẵngK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_725 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
726NGUYỄN THỊ THU HÀ27/08/1991Quảng BìnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_726 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
727PHẠM THỊ HÀ08/12/1994Quảng BìnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_727 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
728HOÀNG THỊ HẰNG27/10/1994Quảng TrịK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_728 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
729LÊ THỊ HẰNG08/06/1994Đắk LắkK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_729 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
730NGUYỄN THỊ HIỀN28/08/1994Đắk LắkK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_730 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
731NGUYỄN THỊ THANH HUỆ16/10/1994Quảng BìnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_731 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
732HỒ THỊ NGỌC HUYỀN11/07/1994Quảng TrịK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_732 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
733HOÀNG NGỌC HUYỀN17/10/1994Quảng TrịK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_733 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
734TRẦN THỊ THÙY LINH28/05/1994Quảng BìnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_734 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
735LÊ THỊ CẨM LINH24/02/1994Thừa Thiên HuếK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_735 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
736BÙI THỊ THẢO LINH30/07/1994Quảng TrịK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_736 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
737ĐỖ VĂN LỘC06/06/1994Thừa Thiên HuếK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_737 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
738NGUYỄN THỊ MẬN28/04/1994Bình ĐịnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_738 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
739PHAN THỊ DIỄM MY02/05/1993Thừa Thiên HuếK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_739 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
740LÊ THỊ THANH NHÀN20/11/1994Quảng TrịK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_740 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
741TRẦN THỊ HỒNG NHUNG28/12/1993Đắk LắkK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_741 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
742NGUYỄN THỊ KIM OANH10/02/1994Đắk LắkK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_742 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
743DƯƠNG THỊ OANH18/09/1993Quảng TrịK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_743 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
744TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG11/05/1994Quảng NamK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_744 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
745TRẦN THỊ THU PHƯƠNG01/06/1993Quảng NamK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_745 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
746TRẦN THỊ NHÃ PHƯƠNG12/08/1994Quảng BìnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_746 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
747NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH25/07/1994Quảng NgãiK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_747 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
748PHẠM THỊ TÀI26/05/1994Đắk LắkK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_748 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
749VÕ THỊ HOÀI THANH12/05/1994Thừa Thiên HuếK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_749 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
750NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO15/05/1994Thừa Thiên HuếK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_750 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
751PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO07/08/1994Quảng NamK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_751 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
752TRẦN THỊ THẢO15/08/1994Quảng BìnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_752 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
753TRƯƠNG THỊ THỦY TIÊN18/04/1994Quảng BìnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_753 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
754VÕ THỊ TÍNH12/04/1993Quảng NamK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_754 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
755LÂM THỊ PHƯƠNG TRANG20/04/1994Bình ĐịnhK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_755 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
756MAI THỊ VẼ20/01/1994Thừa Thiên HuếK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_756 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
757ĐOÀN THỊ HOÀNG VY30/11/1994Quảng NamK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_757 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
758TRẦN THỊ MỸ Ý02/06/1994Quảng NamK03A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A2_758 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
759VÕ THỊ THÙY CHI24/10/1994Quảng TrịK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_759 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
760LÊ THỊ CHÌ13/07/1993Thừa Thiên HuếK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_760 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
761NGÔ THỊ KIM CHUNG11/08/1994Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_761 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
762TRẦN THỊ THÙY DUNG05/09/1994Quảng BìnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_762 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
763VÕ THỊ THU HÀ28/08/1995Bình ĐịnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_763 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
764HUỲNH THỊ THU HÀ24/12/1994Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_764 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
765LÊ THỊ THÚY HẰNG11/03/1994Quảng BìnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_765 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
766LÊ THỊ MỸ HOA13/09/1994Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_766 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
767LÊ THỊ HIỀN LINH25/02/1994Bình ĐịnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_767 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
768ĐOÀN THỊ MỸ LINH12/02/1994Thừa Thiên HuếK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_768 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
769PHAN THỊ LOAN20/08/1994Quảng TrịK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_769 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
770NGUYỄN THỊ LỢI13/07/1994Thừa Thiên HuếK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_770 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
771NGUYỄN THỊ HUỲNH LY15/07/1994Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_771 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
772TRẦN THỊ MƠ10/10/1993Thừa Thiên HuếK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_772 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
773PHẠM THỊ NA22/05/1994Thừa Thiên HuếK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_773 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
774VÕ THỊ NGA27/08/1995Hà TĩnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_774 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
775VÕ THỊ HỒNG NGỌC10/04/1995Quảng NgãiK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_775 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
776HUỲNH KIM NHUNG16/05/1993Bình ĐịnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_776 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
777TRẦN LÊ QUỲNH PHƯƠNG02/12/1994Đà NẵngK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_777 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
778LÊ THỊ BÉ PHƯƠNG28/06/1994Thừa Thiên HuếK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_778 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
779DƯƠNG THỊ NHÃ PHƯƠNG06/01/1993Thừa Thiên HuếK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_779 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
780TRẦN THỊ THANH SANG01/10/1994Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_780 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
781NGUYỄN VĂN THÀNH10/09/1994Quảng BìnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_781 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
782NGUYỄN THỊ ANH THƯ05/04/1994Hà TĩnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_782 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
783ĐÀO THỊ THÚY13/11/1994Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_783 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
784HỒ THỊ TRÂM29/12/1992Quảng NgãiK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_784 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
785ĐOÀN THỊ LỆ TRÂM26/03/1994Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_785 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
786ĐÀO THỊ TRINH20/02/1994Bình ĐịnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_786 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
787ĐÀO THỊ VIỆT TRINH10/08/1994Thừa Thiên HuếK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_787 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
788PHAN THỊ HOÀI TRINH01/06/1994Quảng TrịK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_788 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
789PHẠM XUÂN TRƯỜNG01/10/1990Đăk LăkK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_789 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
790NGUYỄN THỊ TƯ28/09/1995Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_790 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
791TRẦN THỊ KIM TƯỜNG03/09/1994Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_791 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
792NGUYỄN THỊ THU TUYẾT20/06/1994Quảng NamK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_792 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
793NGUYỄN THỊ VINH20/05/1995Nghệ AnK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_793 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
794TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý01/01/1994Thừa Thiên HuếK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_794 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
795NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN20/03/1993Hà TĩnhK03A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A3_795 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
796NGUYỄN THỊ BI15/08/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_796 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
797LÊ THỊ DƯƠNG24/10/1991Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_797 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
798ĐẶNG THANH DUY22/01/1994Thừa Thiên HuếK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_798 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
799LÊ THỊ LỆ HẰNG10/04/1994Thừa Thiên HuếK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_799 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
800NGUYỄN THỊ THU HẰNG20/06/1994Quảng BìnhK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_800 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
801CAO THỊ HIỀN01/05/1992Quảng BìnhK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_801 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
802PHẠM THỊ NGỌC HIỆP20/01/1993Bình ThuậnK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_802 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
803NGUYỄN THỊ THÁI HÒA10/01/1994Thừa Thiên HuếK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_803 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
804NGUYỄN THỊ HỒNG19/05/1994Quảng BìnhK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_804 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
805HOÀNG THỊ HUỆ28/12/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_805 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
806NGÔ THỊ HUYỀN08/08/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_806 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
807ĐINH THỊ THU HUYỀN17/05/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_807 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
808NGUYỄN THỊ THU HUYỀN13/09/1994Quảng NamK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_808 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
809NGUYỄN THỊ THU HUYỀN30/04/1994Đà NẵngK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_809 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
810TRẦN DIỆP LAM05/09/1994Quảng NamK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_810 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
811LÊ THỊ KIỀU LOAN21/11/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_811 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
812TRẦN THỊ KIỀU MỸ12/03/1994Đà NẵngK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_812 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
813LÊ THỊ THU MỸ12/12/1993Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_813 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
814VÕ THỊ THỤC NGHĨA08/10/1994Thừa Thiên HuếK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_814 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
815NGUYỄN THỊ CẨM NHƯ01/11/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_815 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
816NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG06/11/1991Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_816 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
817TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG12/05/1995Đà NẵngK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_817 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
818TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH15/06/1994Thừa Thiên HuếK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_818 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
819HOÀNG NHƯ QUỲNH24/09/1993Đà NẵngK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_819 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
820TRẦN THỊ TÂM12/11/1993Hà TĩnhK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_820 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
821TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO27/07/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_821 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
822PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO28/08/1994Hà TĩnhK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_822 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
823LÝ THỊ NHƯ THẢO24/06/1993Quảng NamK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_823 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
824NGUYỄN THỊ NGUYÊN THẢO20/06/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_824 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
825NGUYỄN THỊ TRINH01/02/1994Quảng NamK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_825 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
826NGUYỄN KIỀU TRINH06/08/1994Quảng NamK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_826 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
827NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN01/04/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_827 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
828HOÀNG THÚY VI16/11/1994Quảng TrịK03A4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A4_828 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
829LÝ THỊ KIM ANH22/11/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_829 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
830NGUYỄN THỊ BÍCH28/08/1994Hà TĩnhK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_830 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
831ĐÀO THỊ CẢI31/07/1991Thừa Thiên HuếK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_831 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
832TRẦN THỊ DIỄM10/10/1993Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_832 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
833NGUYỄN VIẾT ĐỨC21/04/1994Quảng BìnhK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_833 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
834NGUYỄN THỊ DUYÊN18/01/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_834 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
835HOÀNG THỊ HẰNG15/03/1993Nghệ AnK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_835 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
836LÊ THỊ HIỀN30/08/1994Quảng TrịK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_836 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
837VŨ THỊ HOA05/03/1993Nghệ AnK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_837 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
838LÊ NHO KHÔI05/03/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_838 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
839ĐOÀN THỊ THÙY LINH10/12/1994Quảng BìnhK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_839 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
840TRƯƠNG THỊ THU LINH20/01/1994Quảng TrịK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_840 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
841LÊ THỊ MỸ LINH14/12/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_841 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
842CAO THỊ PHƯƠNG LAN24/11/1992Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_842 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
843NGUYỄN HỮU LƯỢM02/01/1994Thừa Thiên HuếK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_843 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
844ĐINH THỊ LƯU LUYẾN21/12/1994Gia LaiK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_844 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
845TRẦN MẾN05/03/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_845 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
846ĐẶNG THỊ HOÀNG NGỌC02/06/1995Đà NẵngK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_846 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
847PHAN THỊ THÚY NHÀN12/06/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_847 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
848VÕ THỊ KIM NHUNG20/01/1994Quảng TrịK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_848 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
849NGUYỄN THỊ HOÀI NI20/04/1994Quảng TrịK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_849 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
850NGUYỄN THỊ MAI PHƯỢNG06/09/1994Kon tumK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_850 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
851LÊ THỊ PHƯỢNG02/02/1993Hà TĩnhK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_851 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
852PHẠM THỊ QUỲNH25/07/1994Thanh HóaK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_852 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
853VĂN HỮU SANG20/12/1993Thừa Thiên HuếK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_853 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
854VÕ THỊ THẢO06/04/1993Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_854 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
855LÊ THỊ KIM THỦY16/01/1992Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_855 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
856PHAN THỊ MINH TRANG03/08/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_856 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
857TRẦN THỊ LỆ TRINH09/08/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_857 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
858VŨ THỊ NGỌC TRINH16/03/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_858 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
859HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH24/04/1994Gia LaiK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_859 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
860NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN01/01/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_860 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
861HUỲNH NGỌC TY24/02/1991Quảng NgãiK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_861 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
862LÊ THỊ BÍCH UYÊN02/04/1993Quảng BìnhK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_862 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
863NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN20/09/1994Quảng NamK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_863 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
864PHẠM THỊ VUI10/09/1993Hà TĩnhK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_864 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
865ĐOÀN THỊ THANH XUÂN13/01/1994Quảng TrịK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_865 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
866NGUYỄN THỊ NHƯ Ý03/07/1994Quảng TrịK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_866 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
867TRẦN THỊ NGỌC YẾN26/06/1995Quảng Nam - Đà NẵngK03A5Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03A5_867 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
868BÙI MẠNH CẦM22/06/1992Gia LaiK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_868 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
869VÕ THỊ THÙY CHI05/10/1994Thừa Thiên HuếK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_869 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
870NGUYỄN THỊ DIỄM07/12/1994Bình ĐịnhK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_870 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
871NGUYỄN THỊ GÀNH27/03/1992Thừa Thiên HuếK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_871 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
872PHẠM THỊ HẰNG24/07/1994Quảng BìnhK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_872 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
873NGUYỄN MINH HẰNG27/07/1994Nghệ AnK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_873 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
874LÊ THỊ HẰNG18/01/1994Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_874 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
875NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG16/12/1994Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_875 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
876LÊ THỊ NGỌC HẠNH01/10/1994Đà NẵngK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_876 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
877NGUYỄN THÀNH HIẾU16/07/1992Quảng NamK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_877 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
878NGUYỄN THỊ HOA07/04/1993Hà TĩnhK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_878 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
879VÕ THỊ HƯƠNG10/06/1993Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_879 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
880HOÀNG THỊ THU HƯỜNG16/10/1994Đà NẵngK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_880 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
881NGUYỄN THỊ LAN12/05/1994Hà TĩnhK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_881 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
882NGUYỄN THỊ THÙY LINH20/10/1994Quảng NamK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_882 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
883NGUYỄN THỊ LOAN01/10/1994Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_883 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
884TRẦN THỊ MAI06/04/1993Thừa Thiên HuếK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_884 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
885TRẦN THỊ MẾN12/02/1994Hà TĩnhK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_885 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
886LÊ QUỲNH NHƯ20/08/1994Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_886 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
887NGUYỄN THỊ BÍCH NGA06/01/1992Đà NẵngK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_887 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
888LÊ THỊ KIM NGÂN24/04/1994Hà TĩnhK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_888 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
889NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ22/11/1993Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_889 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
890LÊ THỊ LINH PHƯƠNG02/04/1994Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_890 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
891LÊ THỊ QUÝ08/09/1994Hà TĩnhK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_891 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
892TRẦN THỊ THU QUYÊN03/02/1994Quảng NamK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_892 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
893VÕ THỊ SON01/01/1994Quảng NamK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_893 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
894LÊ THỊ THẮM25/12/1994Hà TĩnhK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_894 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
895PHAN THỊ THANH06/05/1994Hà TĩnhK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_895 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
896NGUYỄN THỊ THƯƠNG17/05/1994Thanh HóaK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_896 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
897LÊ THỊ CẨM THÚY26/11/1994Thừa Thiên HuếK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_897 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
898NGUYỄN THỊ THANH THÙY21/09/1994Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_898 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
899PHAN THỊ NGỌC THÙY20/04/1994Đắk LắkK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_899 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
900NGUYỄN THỊ THỦY08/03/1993Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_900 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
901NGUYỄN THỊ TIỀN05/11/1994Quảng NamK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_901 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
902LÊ THỊ NGỌC TUYỀN15/07/1994Quảng TrịK03B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B1_902 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
903NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH11/10/1994Quảng BìnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_903 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
904LÊ THỊ NGỌC ÁNH08/04/1994Thừa Thiên HuếK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_904 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
905NGUYỄN TẤN CƯỜNG17/08/1993Bình ĐịnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_905 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
906TÔ THỊ KIM DUNG15/02/1994Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_906 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
907PHẠM THỊ MỸ DUNG29/10/1994Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_907 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
908TRẦN THỊ DUYÊN04/09/1994Hà TĩnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_908 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
909PHAN THỊ THÚY HẰNG04/05/1994Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_909 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
910PHONG THỊ MỸ HẠNH24/03/1994Đà NẵngK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_910 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
911NGUYỄN THỊ MINH HIỀN02/07/1994Quảng BìnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_911 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
912CAO THỊ HỒNG15/08/1994Hà TĩnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_912 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
913ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG02/09/1994Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_913 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
914TRẦN THỊ THU HƯƠNG22/04/1994Quảng TrịK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_914 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
915LÊ NGỌC HUYỀN16/07/1994Hà TĩnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_915 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
916NGUYỄN THỊ MAI LAN28/04/1994Quảng BìnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_916 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
917HÀ THỊ LINH13/03/1994Thanh HóaK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_917 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
918NGUYỄN THỊ KIỀU LINH17/06/1994Quảng NgãiK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_918 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
919VÕ THỊ LY04/07/1993Đồng NaiK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_919 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
920TRƯƠNG THỊ THÙY LY07/11/1992Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_920 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
921PHAN VĂN MẪN01/01/1986Đà NẵngK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_921 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
922DƯƠNG THỊ NGA13/04/1994Hà TĩnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_922 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
923PHẠM THỊ NGÀ24/02/1994Quảng BìnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_923 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
924VÕ THỊ KIM NHÀN04/09/1993Quảng NgãiK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_924 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
925PHAN HỒNG NHÂN01/03/1994Hà TĩnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_925 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
926CAO THỊ ÁI NHI10/05/1994Quảng TrịK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_926 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
927LÊ NGỌC PHƯỚC11/07/1993Thừa Thiên HuếK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_927 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
928TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG07/04/1993Hà TĩnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_928 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
929TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH04/08/1993Đà NẵngK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_929 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
930TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH30/08/1993Thừa Thiên HuếK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_930 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
931NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM20/05/1994Quảng BìnhK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_931 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
932NGUYỄN THỊ MAI THI18/03/1992Quảng NgãiK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_932 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
933ĐỖ THỊ HOÀNG THƯƠNG10/10/1993Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_933 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
934VÕ THỊ THỦY TIÊN27/06/1993Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_934 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
935VÕ THỊ TƯỜNG VI10/10/1994Đà NẵngK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_935 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
936PHẠM THỊ HỒNG VI04/04/1994Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_936 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
937ĐỖ THỊ TIỂU VY31/08/1994Đà NẵngK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_937 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
938VŨ BẢO VY22/12/1994Đà NẵngK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_938 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
939LÊ BẢO VY01/03/1992Đà NẵngK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_939 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
940LÊ THỊ THU YÊN25/04/1993Quảng NamK03B2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B2_940 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
941NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO07/11/1994Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_941 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
942LÊ THỊ DIỆU01/02/1993Quảng TrịK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_942 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
943ĐINH THỊ THÙY DUNG16/11/1994Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_943 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
944VÕ HUỲNH HẢI HÀ02/02/1993Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_944 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
945PHẠM NGUYỄN HỒNG HẠNH08/01/1993Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_945 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
946LÊ THỊ HIỀN13/01/1994Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_946 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
947TRẦN THỊ THANH HIỀN27/04/1994Thừa Thiên HuếK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_947 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
948PHẠM THỊ ÚT HIỀN24/04/1993Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_948 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
949ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG09/08/1994Quảng TrịK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_949 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
950PHAN THỊ LÀNH30/06/1994Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_950 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
951TRƯƠNG MỸ LINH12/12/1994Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_951 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
952CHUNG MỸ LINH24/07/1993Hông KôngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_952 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
953TRẦN THỊ LINH27/10/1994Hà TĩnhK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_953 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
954ĐỖ THỊ MỸ24/01/1994Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_954 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
955LÊ THỊ NGA01/03/1994Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_955 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
956XIÊNG MỸ NGÂN20/08/1994Kon TumK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_956 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
957VÕ THỊ MINH NGOAN10/06/1993Quảng TrịK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_957 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
958PHAN THỊ NHƯ NGỌC23/05/1994Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_958 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
959NGUYỄN THỊ NGUYỆT11/10/1994Nghệ AnK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_959 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
960PHAN THỊ THANH NHÀN02/10/1994Quảng TrịK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_960 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
961CHÂU THỊ HỒNG PHÚC29/01/1994Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_961 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
962LÊ THỊ PHƯƠNG18/02/1993Quảng TrịK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_962 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
963ĐOÀN THỊ THẮM20/09/1992Quảng TrịK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_963 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
964LÊ THỊ THU THẢO30/10/1993Quảng TrịK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_964 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
965NGUYỄN THỊ THU10/12/1993Quảng TrịK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_965 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
966TRẦN THỊ THÚY16/07/1993Hà TĩnhK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_966 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
967NGUYỄN THỊ THÙY02/10/1994Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_967 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
968NGUYỄN THỊ THÙY TRANG07/05/1994Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_968 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
969PHAN THỊ ANH TRIỀU15/06/1994Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_969 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
970PHẠM THỊ TUYẾT TRINH26/06/1994Đắk LắkK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_970 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
971ĐOÀN THỊ TUYẾN23/02/1994Quảng TrịK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_971 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
972HUỲNH THỊ THÚY VÂN09/05/1993Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_972 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
973NGUYỄN THỊ VÂN26/12/1993Quảng NamK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_973 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
974NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI10/09/1994Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_974 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
975VÕ THỊ HOÀNG VI10/04/1994Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_975 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
976BÙI THỊ PHƯƠNG VY29/08/1994Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_976 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
977PHẠM THỊ THANH XUÂN09/02/1994Đà NẵngK03B3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B3_977 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
978PHẠM THỊ ÁNH24/07/1994Đà NẵngK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_978 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
979PHẠM THỊ CHINH24/07/1994Nghệ AnK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_979 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
980LÊ THỊ HÀ10/01/1994Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_980 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
981ĐÀO THỊ HẠ15/09/1994Quảng NgãiK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_981 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
982NGUYỄN THỊ HẰNG11/09/1993Nghệ AnK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_982 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
983LÊ THỊ MỸ HẰNG27/03/1992Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_983 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
984PHAN THỊ HIỀN14/02/1994Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_984 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
985NGUYỄN THỊ HIẾU09/02/1994Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_985 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
986CHÚC BÁ HIẾU15/06/1993Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_986 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
987LÊ THỊ HỒNG08/08/1993Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_987 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
988NGUYỄN THỊ HUỆ25/12/1995Thừa Thiên HuếK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_988 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
989PHAN THỊ HỮU HUYỀN16/10/1993Bình ĐịnhK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_989 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
990NGUYỄN THỊ LAN03/10/1994Quảng BìnhK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_990 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
991NGÔ THỊ LY LỆ26/12/1994Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_991 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
992NGUYỄN THỊ NGỌC LINH09/01/1994Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_992 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
993VÕ THỊ NGỌC LỰU12/10/1994Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_993 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
994NGUYỄN THỊ MAI LY01/10/1994Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_994 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
995NGUYỄN THỊ HÀN MY24/09/1994Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_995 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
996ĐINH THỊ NGA28/01/1994Hà TĩnhK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_996 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
997VÕ THỊ THÚY NGÂN20/08/1994Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_997 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
998NGUYỄN THỊ NGỌC10/10/1994Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_998 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
999VÕ THỊ PHƯỢNG28/08/1994Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_999 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1000HOÀNG ANH TÀI10/05/1993Quảng BìnhK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1000 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1001TRẦN CAO TÂN06/08/1994Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1001 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1002NGUYỄN THỊ THU02/02/1994Hà TĩnhK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1002 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1003NGUYỄN THỊ THƯƠNG01/04/1994Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1003 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1004HUỲNH THỊ THƯƠNG22/09/1994Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1004 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1005THÁI THỊ THÚY20/02/1993Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1005 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1006PHAN THỊ THANH THỦY04/05/1994Qui NhơnK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1006 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1007LÊ THỊ DIỆU TRÂM14/08/1994Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1007 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1008TRẦN VŨ QUỲNH TRANG01/03/1993Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1008 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1009HỒ THỊ NGỌC TRINH02/02/1994Quảng TrịK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1009 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1010TRẦN THỊ TƯ08/11/1994Đà NẵngK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1010 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1011LÊ THỊ TUYẾT20/02/1994Hà TĩnhK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1011 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1012LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN09/03/1993Thừa Thiên HuếK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1012 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1013PHẠM THỊ VUI20/12/1994Quảng BìnhK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1013 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1014BÙI THỊ VƯƠNG28/09/1994Quảng NamK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1014 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015
1015NGUYỄN HUYỀN Ý18/08/1994Kon TumK03B4Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K03B4_1015 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015