Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
906Võ Thị Thùy Chi24/10/1994Quảng TrịKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205777 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
907Trần Thị Thu Hà14/09/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205778 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
908Lê Thị Ngọc Hạnh01/10/1994Đà NẵngKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205779 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
909Lê Thị Hiền13/01/1994Đà NẵngKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205780 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
910Nguyễn Thị Thái Hòa10/01/1994HuếKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205781 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
911Bùi Kim Hoàng18/10/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205782 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
912Lê Thị Hương06/10/1994Hà TĩnhKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205783 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
913Võ Tuấn Huy17/03/1994Đắc LắcKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205784 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
914Lê Thị Mỹ Linh14/12/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205785 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
915Nguyễn Thị Thùy Linh20/10/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205786 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
916Phạm Thị Hà My15/01/1993Đà NẵngKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205787 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
917Nguyễn Thị Nhi20/06/1993Hà TĩnhKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205788 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
918Phan Minh Nhựt22/04/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205789 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
919Võ Thị Phượng05/11/1994Quảng NgãiKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205790 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
920Nguyễn Thị Sương22/07/1993Quảng TrịKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205791 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
921Trần Thị Sửu10/01/1994HuếKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205792 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
922Nguyễn Thị Tâm14/09/1994Nghệ AnKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205793 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
923Hồ Thị Thanh20/06/1993Nghệ AnKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205794 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
924Lê Thị Phương Thảo04/05/1993Đà NẵngKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205795 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
925Lương Thị Thêm22/08/1993Thanh HóaKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205796 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
926Nguyễn Thị Thiếp22/12/1993Quảng TrịKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205797 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
927Nguyễn Thị Anh Thư05/04/1994Hà TĩnhKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205798 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
928Nguyễn Thị Hoài Thương19/12/1993Quảng BìnhKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205799 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
929Phan Thị Hoài Thương21/10/1994Gia LaiKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205800 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
930Đào Thị Thúy13/11/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205801 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
931Phan Thị Thủy20/02/1992Nghệ AnKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205802 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
932Nguyễn Thị Tiền05/11/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205803 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
933Ngô Thị Trâm09/06/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205804 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
934Bùi Thị Thu Trang28/08/1992Đà NẵngKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205805 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
935Lê Thị Thu Trang08/06/1993HuếKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205806 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
936Nguyễn Thị Thùy Trang06/06/1971Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205807 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
937Nguyễn Thị Thúy Triều17/06/1994Bình ĐịnhKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205808 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
938Hà Bảo Trung01/11/1987Thanh HóaKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205809 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
939Trần Thị Kim Tường03/09/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205810 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
940Nguyễn Thị Thanh Tuyền01/01/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205811 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
941Phạm Thị Tuyết24/02/1993Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205812 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
942Nguyễn Thị Vân14/02/1993Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205813 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
943Nguyễn Thị Cẩm Vân22/12/1992Quảng TrịKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205814 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
944Nguyễn Thị Hồng Vân20/09/1994Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205815 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
945Trần Hoàng Yến28/04/1993Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205816 162/QĐ-KTKH 15/04/2014
946Nguyễn Thị Bích Phượng20/11/1993Quảng NamKH 22/7/2013 - 22/3/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1205817 162/QĐ-KTKH 15/04/2014