Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2854Trịnh Tuấn Anh10/12/1993Thanh HóaKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813753 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2855Đặng Công Ánh16/10/1995Đà NẵngKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813754 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2856Lê Khắc Quốc Bình24/02/1993Đà NẵngKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813755 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2857Nguyễn Thị Bình01/08/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813756 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2858Võ Thị Xuân Châu25/04/1993QN-Đà NẵngKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813757 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2859Nguyễn Quang Dự23/02/1978Đà NẵngKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813758 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2860Trần Thị Dung02/05/1994Quảng BìnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813759 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2861Văn Thị Thu Hà05/07/1993Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813760 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2862Lê Thị Hằng01/12/1993Hà TĩnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813761 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2863Nguyễn Thị Hằng11/09/1993Nghệ AnKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813762 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2864Nguyễn Thị Thúy Hằng28/03/1994Quảng NgãiKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813763 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2865Lê Thị Hạnh30/01/1994Quảng TrịKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813764 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2866Đậu Thị Hiền18/12/1994Nghệ AnKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813765 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2867Nguyễn Thành Hiếu16/07/1992Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813766 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2868Nguyễn Thị Hoa06/04/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813767 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2869Trần Thị Hoa03/06/1994Hà TĩnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813768 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2870Hoàng Thị Thu Hoài04/04/1994Quảng TrịKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813769 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2871Bùi Kim Hoàng18/10/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813770 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2872Dương Thị Hương12/12/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813771 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2873Nguyễn Thị Lan Hương12/01/1994Quảng BìnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813772 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2874Lê Thị Huyền14/01/1994Quảng TrịKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813773 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2875Nguyễn Thị Thanh Huyên05/01/1994Quảng NgãiKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813774 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2876Phạm Thị Huyền04/01/1994Gia LaiKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813775 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2877Trần Ngọc Huyền12/11/1993Nghệ AnKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813776 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2878Nguyễn Thị Huyền02/01/1993Quảng BìnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813777 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2879Nguyễn Thị Lan03/10/1994Quảng BìnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813778 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2880Nguyễn Thị Mai Lan28/04/1994Quảng BìnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813779 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2881Phạm Thị Mỹ Lành15/06/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813780 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2882Lê Nhật Lệ18/10/1995Quảng TrịKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813781 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2883Phạm Thị Mỹ Lệ12/07/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813782 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2884Hồ Thị Mỹ Liên04/08/1994Quảng TrịKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813783 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2885Đặng Thị Mỹ Linh10/01/1993Thừa Thiên HuếKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813784 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2886Huỳnh Thị Trúc Linh10/02/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813785 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2887Nguyễn Thị Loan01/03/1993Nghệ AnKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813786 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2888Trần Thị Nga13/07/1993Nghệ AnKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813787 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2889Võ Thị Thục Nghĩa08/10/1994Thừa Thiên HuếKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813788 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2890Đặng Thị Mỹ Ngọc16/12/1993Quảng TrịKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813789 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2891Đinh Thị Kim Nguyên24/08/1993Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813790 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2892Võ Thị Mỹ Nhân01/01/1994Quảng TrịKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813791 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2893Hồ Thị Hà Nhi19/10/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813792 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2894Lê Thị Thảo Nhi10/11/1994Quảng TrịKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813793 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2895Hồ Cẩm Nhung12/06/1994Hà TĩnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813794 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2896Lê Thị Hoàng Phúc09/09/1993Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813795 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2897Văn Hữu Sang20/12/1993Thừa Thiên HuếKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813796 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2898Nguyễn Thị Thanh Tâm10/09/1994Đắk LắkKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813797 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2899Thân Thị Thiện Tâm17/01/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813798 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2900Nguyễn Thị Bích Thi05/01/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813799 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2901Nguyễn Thị lệ Thương03/12/1992Quảng BìnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813800 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2902Võ Thị Thúy02/04/1994Đắk LắkKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813801 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2903Lê Thị Thủy15/10/1995Đông HàKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813802 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2904Hồ Viết Toàn20/03/1992Đà NẵngKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813803 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2905Phạm Thị Bích Trâm02/08/1995Quảng NgãiKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813804 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2906Lê Thị Thiên Trang25/05/1995Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813805 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2907Nguyễn Hạnh Trang20/04/1993Hà TĩnhKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813806 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2908Tạ Thị Thu Trang03/02/1992Gia LaiKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813807 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2909Lê Thị Phước Trinh02/11/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813808 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2910Trần Thị Lệ Trinh09/08/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813809 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2911Nguyễn Thị Cẩm Tú07/11/1994Quảng TrịKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813810 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2912Nguyễn Thị Túy02/02/1994Thừa Thiên HuếKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813811 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2913Trần Thị Ngọc Vân09/07/1993Đà NẵngKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813812 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2914Nguyễn Thị Vỹ31/07/1994Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813813 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2915Nguyễn Thị Thúy Yên27/02/1993Quảng NgãiKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813814 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015
2916Nguyễn Đỗ Hoàng Yến06/11/1995Quảng NamKhóa thi 27-12-2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813815 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015