Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2965Lưu Kiều Diệu An17/11/1994Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035558 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2966Nguyễn Ngọc Anh03/01/1994Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035559 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2967Lê Thị Ngọc Bích19/05/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035560 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2968Võ Quốc Bình19/09/1993Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035561 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2969Cao Thị Bé Châu12/03/1993Phú YênKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035562 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2970Dương Thị Chính30/09/1995Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035563 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2971Mai Thị Kim Cúc13/07/1993Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035564 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2972Phùng Thị Anh Đào23/10/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035565 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2973Lê Thị Ngọc Diễm20/08/1995Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035566 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2974Nguyễn Ngọc Diệu27/07/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035567 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2975Ngô Thị Định10/09/1995Thừa Thiên HuếKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035568 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2976Tô Thị Kim Dung15/02/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035569 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2977Nguyễn Thị Thùy Dương08/01/1995Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035570 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2978Đới Thị Duyên10/02/1995Đắk LắkKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035571 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2979Võ Thị Thu Hà28/08/1995Bình ĐịnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035572 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2980Lê Thị Hải03/09/1995Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035573 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2981Nguyễn Thị Hằng12/12/1995Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035574 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2982Nguyễn Thị Mỹ Hằng10/11/1993Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035575 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2983Phạm Thị Hồng Hạnh22/04/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035576 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2984Nguyễn Thị Thu Hiền22/11/1995Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035577 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2985Lê Thị Mỹ Hoa13/09/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035578 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2986Phan Thị Hòa12/09/1992Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035579 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2987Trần Nguyễn Ngọc Hòa08/12/1995Quảng NgãiKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035580 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2988Lưu Thị Hoài18/12/1995Hà TĩnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035581 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2989Nguyễn Thị Thu Hồng01/02/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035582 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2990Trần Thị Hương04/04/1994Hà TĩnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035583 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2991Nguyễn Hữu Huy23/02/1989Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035584 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2992Nguyễn Thị Huyền20/08/1995Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035585 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2993Phạm Thị Như Huyền02/03/1992Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035586 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2994Nguyễn Thị Quỳnh Hỷ24/04/1979Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035587 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2995Võ Thị Kim01/03/1993Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035588 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2996Bùi Thị Thảo Lai10/03/1994Vũng TàuKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035589 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2997Nguyễn Thị Lam18/08/1993Gia LaiKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035590 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2998Hồ Thị Mỹ Lệ10/08/1995Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035591 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
2999Nguyễn Thị Mỹ Lệ21/06/1994Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035592 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3000Hoàng Thị Liên25/04/1994Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035593 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3001Đoàn Thị Mỹ Linh12/02/1994Thừa Thiên HuếKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035594 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3002Dương Thị Linh07/07/1993Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035595 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3003Lưu Thị Thúy Linh04/11/1993Bình ĐịnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035596 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3004Trương Mỹ Linh12/12/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035597 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3005Vũ Trúc Linh03/12/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035598 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3006Đặng Thị Kim Loan13/10/1995Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035599 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3007Đinh Thị Lưu Luyến21/12/1994Gia LaiKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035600 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3008Huỳnh Thị Hồng Ly30/09/1995Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035601 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3009Huỳnh Thị Thanh Ly20/03/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035602 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3010Nguyễn Thị Huỳnh Ly15/07/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035603 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3011Trần Thị Thảo Ly28/01/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035604 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3012Phạm Thị Mai Lý08/09/1993Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035605 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3013Dương Thị Tuyết Mai15/05/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035606 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3014Trịnh Thị Mai01/10/1993Thanh HóaKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035607 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3015Trần Thị Ánh Minh16/12/1992Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035608 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3016Lê Hà My30/03/1994Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035609 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3017Lê Thị Diễm My06/10/1995Bình ĐịnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035610 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3018Nguyễn Thị Hằng My03/04/1992Thừa Thiên HuếKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035611 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3019Trần Thị Họa My21/02/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035612 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3020Đỗ Thị Ái Mỹ20/04/1994Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035613 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3021Lê Quang Mỹ01/07/1994Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035614 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3022Hồng Bảo Ngọc31/01/1995Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035615 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3023Nguyễn Thị Anh Ngọc04/05/1994Hà TĩnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035616 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3024Trần Thị Kim Ngọc06/12/1993Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035617 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3025Võ Thị Hồng Ngọc10/04/1995Quảng NgãiKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035618 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3026Võ Thị Nguyệt20/07/1994Quảng NgãiKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035619 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3027Nguyễn Thị Nhàn06/01/1995Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035620 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3028Nguyễn Thị Phượng17/11/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035621 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3029Võ Thị Phượng28/08/1994Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035622 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3030Võ Thị Hồng Phượng24/01/1995Quảng NgãiKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035623 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3031Võ Thị Quốc14/05/1995Bình ĐịnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035624 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3032Trần Thị Như Quỳnh30/08/1993Thừa Thiên HuếKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035625 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3033Nguyễn Thị Thanh Sang09/03/1995Đắk LắkKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035626 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3034Nguyễn Thị Thanh Sương25/02/1995Quảng NgãiKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035627 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3035Nguyễn Thị Thành20/08/1995Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035628 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3036Nguyễn Thị Thạnh20/11/1994Thừa Thiên HuếKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035629 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3037Nguyễn Thị Thảo01/07/1995Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035630 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3038Phan Thị Như Thảo30/08/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035631 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3039Trần Thị Thu Thảo30/03/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035632 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3040Nguyễn Thị Thanh Thọ04/01/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035633 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3041Phan Công Thọ20/06/1984Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035634 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3042Nguyễn Hồng Thông19/05/1994Hà TĩnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035635 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3043Đặng Ngọc Thu10/08/1995Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035636 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3044Lê Thị Thương06/06/1994Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035637 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3045Nguyễn Thị Thưỡng24/04/1995Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035638 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3046Đào Thị Thúy13/11/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035639 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3047Dương Thị Thu Thúy09/10/1993Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035640 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3048Đỗ Thị Thu Thủy25/04/1993Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035641 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3049Trương Thị Thu Thủy10/09/1994Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035642 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3050Nguyễn Thị Kim Tiền15/01/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035643 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3051Nay H' Toanh28/08/1995Gia LaiKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035644 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3052Nguyễn Thị Thùy Trân06/09/1995Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035645 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3053Dương Thị Huyền Trang28/10/1994Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035646 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3054Trần Thị Thu Trang01/01/1995Bắc GiangKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035647 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3055Nguyễn Thị Trinh01/02/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035648 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3056Nguyễn Thị Thúy Trinh01/09/1994Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035649 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3057Phạm Thị Thanh Trúc28/02/1994Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035650 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3058Nguyễn Duy Trung01/07/1984Thanh HóaKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035651 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3059Nguyễn Thị Tư04/12/1993Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035652 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3060Trương Thị Tươi15/02/1994Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035653 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3061Lê Thị Ánh Tuyết03/10/1994Quảng TrịKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035654 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3062Lê Thị Phi Tuyết01/02/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035655 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3063Nguyễn Thị Út20/09/1995Thừa Thiên HuếKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035656 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3064Nguyễn Thị Thanh Vân23/01/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035657 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3065Dương Thị Tường Vi08/11/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035658 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3066Nguyễn Thị Vinh20/05/1995Nghệ AnKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035659 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3067Huỳnh Thị Thanh Vy19/05/1995Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035660 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3068Lê Thị Ý11/01/1993Quảng NamKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035661 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3069Nguyễn Thị Hải Yến04/05/1993Quảng BìnhKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035662 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3070Huỳnh Trần Đức15/01/1987Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035663 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3071Nguyễn Việt Hùng20/02/1982Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035664 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015
3072Đoàn Dương Sơn Nghĩa22/06/1989Đà NẵngKhóa thi 25-04-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035665 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015