Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
3073Nguyễn Thị Tuyết An05/09/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035666 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3074Nguyễn Phước Hoài Anh09/11/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035667 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3075Nguyễn Thị Anh09/07/1994Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035668 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3076Nguyễn Thị Châu02/04/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035669 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3077Nguyễn Chí Công09/07/1993Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035670 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3078Đào Ngọc Điệp03/10/1995Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035671 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3079Nguyễn Thị Bích Diệu28/05/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035672 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3080Tống Thị Ánh Đông19/08/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035673 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3081Đặng Đình Đức02/08/1994Gia LaiK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035674 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3082Đào Thị Dung08/07/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035675 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3083Dương Thị Kim Dung02/05/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035676 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3084Hoàng Thị Kim Dung24/12/1994Hà TĩnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035677 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3085Lưu Thị Mỹ Dung19/10/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035678 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3086Nguyễn Thị Lệ Dung20/01/1992Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035679 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3087Trần Thị Phương Dung07/06/1995Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035680 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3088Đinh Thị Thùy Dương02/07/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035681 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3089Nguyễn Thị Duyên23/02/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035682 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3090Nguyễn Thị Mỹ Duyên08/06/1993Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035683 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3091Đào Thị Hoàng Giang20/01/1983Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035684 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3092Nguyễn Thị Giang23/09/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035685 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3093Trần Thị Giang20/07/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035686 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3094Viêm Thị Giang13/04/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035687 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3095Nguyễn Thị Thu Hà22/01/1994Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035688 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3096Võ Huỳnh Hải Hà02/02/1993Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035689 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3097Võ Thị Thu Hà08/12/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035690 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3098Hoàng Thị Hằng27/10/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035691 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3099Phạm Thị Ngọc Hạnh12/12/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035692 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3100Đoàn Thị Hảo14/07/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035693 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3101Lê Thị Kim Hậu23/11/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035694 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3102Hoàng Thị Thu Hiền25/05/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035695 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3103Nguyễn Thị Hiền28/08/1994Đắk LắkK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035696 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3104Nguyễn Thị Thu Hiền22/11/1995Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035697 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3105Trần Thị Thanh Hiền20/07/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035698 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3106Phạm Thị Kim Hiếu17/05/1994Quảng NgãiK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035699 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3107Nguyễn Thị Phương Hoa12/12/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035700 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3108Phan Thị Như Hoàng08/08/1993Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035701 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3109Nguyễn Thị Hồng04/01/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035702 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3110Huỳnh Thị Huệ23/07/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035703 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3111Trần Văn Hưng29/03/1995Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035704 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3112Hồ Thị Ngọc Huyền11/07/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035705 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3113Lưu Phúc Khôi30/07/1989Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035706 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3114Trần Thị Mỹ Lai14/08/1995Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035707 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3115Võ Thị Như Lài01/01/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035708 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3116Ngô Thị Lan05/10/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035709 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3117Trần Thị Ngọc Lan20/05/1993Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035710 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3118Lê Thị Mỹ Linh04/03/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035711 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3119Nguyễn Thị Kiều Loan10/03/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035712 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3120Thái Bá Lộc06/06/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035713 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3121Nguyễn Thị Long04/07/1994Hà TĩnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035714 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3122Nguyễn Thị Hồng Ly27/07/1994Quảng NgãiK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035715 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3123Phạm Thị Ly Ly20/06/1993Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035716 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3124Trương Thị Ly17/09/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035717 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3125Đặng Thị Mai26/04/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035718 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3126Huỳnh Thị Thu Mai21/01/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035719 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3127Nguyễn Thị Kiều Mai20/04/1993Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035720 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3128Trần Phương Huệ Mẫn28/02/1994Đắk LắkK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035721 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3129Nguyễn Thị Mận28/04/1994Bình ĐịnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035722 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3130Trần Thị Mến12/02/1994Hà TĩnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813864 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3131Nguyễn Thị Mỹ11/10/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813865 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3132Nguyễn Thị Mỹ10/02/1992Hà TĩnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813866 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3133Nguyễn Thị Mỵ02/11/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813867 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3134K Pă Ni Nang10/08/1991Gia LaiK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813868 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3135Hồ Thị Hồng Nga26/03/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813869 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3136Nguyễn Thị Hằng Nga26/03/1995Vũng TàuK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813870 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3137Phan Thị Ngân21/09/1995Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813871 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3138Phan Thị Thùy Ngân20/09/1992Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813872 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3139Trần Thị Kim Ngân09/12/1995Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813873 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3140Võ Thị Phương Ngân01/09/1993Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813874 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3141Lê Hữu Nghĩa14/10/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813875 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3142Nguyễn Trọng Nghĩa19/09/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813876 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3143Bùi Thị Bích Ngọc15/02/1995Đắk LắkK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813877 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3144Trần Thanh Ngọc23/01/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813878 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3145Nguyễn Thị Thảo Nguyên25/09/1994Kon TumK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813879 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3146Nguyễn Thị Thanh Nhã24/03/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813880 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3147Nguyễn Thị Nhàn28/02/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813881 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3148Phan Thị Thanh Nhàn02/10/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813882 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3149Nguyễn Thị Yến Nhi12/12/1993Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813883 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3150Phan Thị Ý Nhi20/05/1992Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813884 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3151Trần Thị Nhi15/06/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813885 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3152Nguyễn Thị Hoài Như10/02/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813886 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3153Hoàng Thị Nhung25/08/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813887 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3154Lê Thị Nhung20/08/1993Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813888 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3155Đào Thị Kiều Oanh30/11/1994Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813889 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3156Phan Thị Kiều Oanh02/08/1994Hà TĩnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813890 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3157Trần Quang Phát25/04/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813891 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3158Đoàn Thị Phúc16/06/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813892 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3159Lê Ngọc Phước11/07/1993Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813893 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3160Ngô Thị Phượng01/03/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813894 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3161Lê Thị Quý10/08/1994Hà TĩnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813895 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3162Phạm Văn Sĩ11/07/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813896 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3163Trần Thị Sương03/02/1993Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813897 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3164Trần Thị Thu Sương10/02/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813898 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3165Võ Thị Tài16/06/1995Bình ĐịnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813899 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3166Nguyễn Lương Tâm22/11/1993Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813900 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3167Nguyễn Thị Ái Tâm15/08/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813901 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3168Phạm Thị Bích Tâm15/04/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813902 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3169Nguyễn Văn Tân27/09/1993Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813903 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3170Lê Thị Thắm14/06/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813904 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3171Lê Thị Hồng Thắm22/12/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813905 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3172Nguyễn Thị Thu Thanh12/08/1994Quảng NgãiK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813906 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3173Cao Thị Xuân Thảo10/10/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813907 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3174Đặng Thị Mỹ Thảo30/12/1995Gia LaiK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813908 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3175Nguyễn Thị Thảo18/01/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813909 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3176Nguyễn Thị Thảo10/12/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813910 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3177Nguyễn Thị Phương Thảo15/05/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813911 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3178Phan Thị Thanh Thảo25/04/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813912 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3179Phùng Thị Bích Thảo25/08/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813913 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3180Văn Thị Phương Thảo11/03/1995Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813914 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3181Nguyễn Cửu Thị Thu28/03/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813915 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3182Trần Thị Hoài Thu21/08/1994Nghệ AnK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813916 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3183Huỳnh Thị Thuẩn20/04/1993Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813917 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3184Trần Vũ Hoài Thương07/01/1993Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813918 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3185Trần Thị Thúy16/07/1993Hà TĩnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813919 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3186Nguyễn Thị Thùy02/10/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813920 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3187Lâm Thị Thanh Thùy10/08/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813921 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3188Lê Thị Thủy04/08/1994Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813922 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3189Nguyễn Thị Thủy25/07/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813923 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3190Phan Thị Thanh Thủy04/05/1994Bình ĐịnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813924 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3191Trương Thị Thủy25/12/1994Nghệ AnK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813925 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3192Tạ Thị Thanh Tình20/12/1993Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813926 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3193Huỳnh Văn Toàn26/01/1995Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813927 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3194Hà Thị Trang28/09/1994Phú ThọK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813928 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3195Nguyễn Thị Thu Trang26/07/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813929 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3196Trần Thị Hoài Trang08/11/1994Quảng BìnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813930 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3197Trần Thị Thu Trang10/03/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813931 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3198Võ Thu Trang15/10/1993Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813932 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3199Hồ Thị Ngọc Trinh02/02/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813933 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3200Mai Thị Hồng Trinh08/07/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813934 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3201Nguyễn Thị Tuyết Trinh16/03/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813935 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3202Phạm Thị Tuyết Trinh26/06/1994Đắk LắkK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813936 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3203Thái Anh Tuấn20/09/1982Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813937 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3204Huỳnh Quang Tường19/12/1995Bình ĐịnhK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813938 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3205Đoàn Thị Tuyến23/02/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813939 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3206Tăng Thị Kim Tuyển18/01/1995Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813940 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3207Trần Thị Ty10/02/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813941 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3208Trần Thị Mỹ Uyên24/07/1995Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813942 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3209Đoàn Thị Vân18/02/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813943 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3210Hoàng Thị Quỳnh Vân22/02/1994Thừa Thiên HuếK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813944 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3211Nguyễn Thị Vân15/08/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813945 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3212Nguyễn Thị Vân16/09/1994Quảng TrịK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813946 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3213Nguyễn Thị Ngọc Vân07/08/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813947 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3214Nguyễn Thị Thúy Vân10/05/1995Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813948 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3215Châu Quốc Văn21/05/1993Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813949 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3216Nguyễn Hồ Thoại Vy12/05/1994Đà NẵngK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813950 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3217Nguyễn Thị Hoàng Vy03/01/1993Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813951 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3218Đặng Hữu Vỹ05/05/1994Đắk LắkK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813952 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015
3219Trần Thị Mỹ Ý02/06/1994Quảng NamK_06-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813953 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015