Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
3220Nguyễn Thị Nhật Ái06/10/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035723 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3221Lê Thị Thùy Anh03/01/1994Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035724 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3222Nguyễn Thị Kim Ánh25/01/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035725 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3223Phạm Thị Minh Châu11/02/1994Đắk LắkKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035726 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3224Huỳnh Thị My Diễm15/06/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035727 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3225Phạm Thị Kiều Diễm25/03/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035728 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3226Hồ Thùy Dung22/08/1993Gia LaiKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035729 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3227Trần Phước Uyên Giang01/01/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035730 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3228Huỳnh Thị Thu Hà26/01/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035731 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3229Phạm Thị Ngọc Hà27/08/1994Quảng BìnhKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035732 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3230Võ Thị Ngọc Hà17/11/1993Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035733 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3231Nguyễn Thị Ngọc Hân12/01/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035734 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3232Phạm Nguyễn Hồng Hạnh08/01/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035735 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3233Thái Thị Hạnh21/10/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035736 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3234Trịnh Thị Hạnh10/11/1994Đắk LắkKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035737 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3235Võ Thị Hồng Hạnh30/06/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035738 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3236Riah Hiên12/06/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035739 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3237Ngô Thị Hiền01/02/1994Quảng NgãiKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035740 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3238Nguyễn Thị Thảo Hiền12/02/1994Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035741 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3239Phạm Thị Thu Hiền27/07/1993Thừa Thiên HuếKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035742 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3240Phạm Thị Út Hiền24/04/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035743 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3241Võ Thị Hiền25/04/1994Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035744 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3242Nguyễn Thị Hiệp15/08/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035745 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3243Nguyễn Thị Hoa11/06/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035746 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3244Bùi Thị Hồng04/02/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035747 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3245Trần Thị Huệ04/06/1994Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035748 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3246Mai Lệ Huyền22/03/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035749 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3247Nguyễn Thị Anh Đào07/11/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035750 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3248Bùi Thị Phương Vy29/08/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035751 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3249Ngô Thị Mỹ Linh24/02/1994Nghệ AnKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035752 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3250Nguyễn Thị Huyền07/06/1993Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035753 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3251Nguyễn Thị Thu Huyền30/04/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035754 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3252Phan Thị Duy Huyền01/08/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035755 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3253Võ Thị Lệ Huyền12/07/1994Quảng NgãiKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035756 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3254Lê Thị Thanh Lan18/07/1995Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035757 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3255Nguyễn Thị Ngọc Lan04/04/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035758 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3256Lê Thị Mỹ Lệ31/10/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035759 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3257Trần Thị Liên09/03/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035760 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3258Châu Thị Mỹ Linh28/09/1993Thừa Thiên HuếKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035761 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3259Đặng Thị Linh23/01/1994Nghệ AnKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035762 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3260Lê Thị Cẩm Linh24/02/1994Thừa Thiên HuếKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035763 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3261Nguyễn Thị Cẩm Linh01/05/1994Thừa Thiên HuếKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035764 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3262Nguyễn Thị Phương Linh07/07/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035765 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3263Nguyễn Thị Thúy Loan17/01/1995Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035766 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3264Trương Thị Tiểu Loan29/09/1993Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035767 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3265Nguyễn Thị Mai02/10/1993Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035768 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3266Nguyễn Thị My21/08/1994Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035769 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3267Tăng Thị Thu Nguyên14/06/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035770 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3268Võ Thị Ánh Nguyệt22/04/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035771 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3269Nguyễn Thị Quỳnh Như09/09/1994Thừa Thiên HuếKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035772 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3270Nguyễn Thị Phương Oanh05/12/1995Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035773 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3271Phạm Thị Phương26/10/1995Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035774 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3272Vũ Thị Kim Phượng05/08/1994Hà TĩnhKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035775 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3273Châu Thị Hồng Sâm01/08/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035776 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3274Chu Thị Sáng24/09/1994Hà TĩnhKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035777 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3275Thái Thị Sương11/07/1994Nghệ AnKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035778 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3276Phùng Thị Thanh Tâm14/12/1992Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035779 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3277Nguyễn Thanh Thảo02/09/1993Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035780 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3278Võ Thị Thu Thảo12/12/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035781 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3279Phạm Thị Mai Thi17/01/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035782 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3280Nguyễn Thị Thiếp22/12/1993Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035783 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3281Trần Thị Nga22/06/1994Đắk LắkKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035784 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3282Đặng Thị Thuận22/11/1994Bình ĐịnhKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035785 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3283Phan Văn Thương03/02/1975Nghệ AnKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035786 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3284Phạm Thị Thanh Thúy12/03/1900Thừa Thiên HuếKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035787 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3285Trần Thị Thúy01/03/1994Quảng BìnhKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035788 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3286Đỗ Thị Thủy20/02/1994Thừa Thiên HuếKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035789 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3287Tăng Thị Tịnh01/01/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035790 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3288Lê Thị Huyền Trâm17/10/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035791 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3289Lê Thị Thùy Trâm21/08/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035792 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3290Huỳnh Thị Thiên Trang15/05/1992Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035793 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3291Phạm Lê Thùy Trang10/06/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035794 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3292Phan Thị Thảo Trang06/05/1995Bình ĐịnhKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035795 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3293Lâm Thị Thanh Triều03/06/1995Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035796 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3294Hoàng Hồ Khánh Trinh13/04/1994Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035797 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3295Nguyễn Thị Tuyết Trinh15/05/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035798 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3296Phan Công Nhật Tuấn24/07/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035799 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3297Lưu Thị Mỹ Tươi15/07/1993Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035800 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3298Lê Thị Ánh Tuyết28/04/1994Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035801 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3299Nguyễn Thị Tuyết14/09/1994Nghệ AnKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035802 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3300Lương Thị Bích Vân04/03/1993Đắk LắkKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035803 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3301Phạm Thị Hồng Vân25/01/1993Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035804 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3302Nguyễn Thị Văn07/09/1995Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035805 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3303Mai Thị Vẽ20/01/1994Thừa Thiên HuếKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035806 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3304Huỳnh Thị Chúc Vi01/01/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035807 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3305Nguyễn Văn Lê Vũ24/06/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035808 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3306Đoàn Thị Hoàng Vy30/11/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035809 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3307Lê Thị Yến Vy30/01/1993Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035810 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3308Nguyễn Thị Khánh Vy02/08/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035811 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3309Phạm Thị Như Ý22/11/1995Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035812 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3310Nguyễn Thị Liễu20/10/1992Quảng BìnhKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035813 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3311Lê Thị Bích Yên01/06/1994Quảng NamKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035814 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3312Lê Thị Yến01/08/1994Quảng TrịKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035815 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3313Nguyễn Khánh Vân12/05/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035816 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015
3314Nguyễn Thị Tường Vi10/09/1994Đà NẵngKhóa học từ 27-03 đến 27-06-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035817 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015