Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1262Đoàn Trung Thành10/10/1991Quảng BìnhLQT1_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB480685 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1263Lê Thị Cảnh27/07/1993Quảng NgãiLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480686 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1264Phan Kim Châu10/01/1993Quảng NamLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480687 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1265Nguyễn Thị Huệ02/01/1993Kon TumLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480688 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1266Trương Thị Thùy Ly07/11/1992Quảng NamLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480689 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1267Võ Thị Kim Nhàn04/09/1993Quảng NgãiLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480690 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1268Nguyễn Thị Mai Thi18/03/1992Quảng NgãiLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480691 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1269Đỗ Thị Hoàng Thương10/10/1993Quảng NamLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480692 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1270Hồ Thị Trâm29/12/1992Quảng NgãiLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480693 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1271Lê Bảo Vy01/03/1992Đà NẵngLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính qui liên thôngB480694 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1272Lê Thị Bông30/05/1991Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính qui liên thôngB480695 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1273Nguyễn Thị Búp28/12/1993Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480696 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1274Bùi Thị Có10/11/1993Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480697 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1275Lê Thị Dương24/10/1991Quảng TrịLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480698 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1276Nguyễn Thị Thu Hà27/08/1991Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480699 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1277Phạm Hoàng Hải21/12/1992Đà NẵngLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480700 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1278Nguyễn Thị Mỹ Hằng10/11/1993Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480701 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1279Phạm Thị Hồng Hạnh28/10/1992Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính qui liên thôngB480702 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1280Cao Thị Hiền01/05/1992Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480703 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1281Trần Thị Hiền25/10/1992Đăk LăkLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480704 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1282Phạm Thị Ngọc Hiệp20/01/1993Bình ThuậnLKT1_13KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính qui liên thôngB480705 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1283Phan Thị Hòa12/09/1992Đà NẵngLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480706 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1284Hồ Thị Hồng20/11/1992Hà TĩnhLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480707 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1285Nguyễn Mạnh Hùng09/05/1993Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480708 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1286Hồ Thu Hương16/11/1991Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480709 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1287Hoàng Thị Hương18/10/1992Thanh HóaLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480710 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1288Nguyễn Thị Khánh Huyền04/06/1992Hà TĩnhLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480711 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1289Lê Thị Lan22/03/1993Quảng TrịLKT1_13KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính qui liên thôngB480712 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1290Phan Thị Liên08/11/1993Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480713 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1291Lê Thị Liễu25/11/1991Quảng TrịLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480714 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1292Dương Thị Linh07/07/1993Đà NẵngLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480715 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1293Nguyễn Thị Linh12/09/1993Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính qui liên thôngB480716 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1294Trần Thị Mỹ Ly05/02/1992Gia LaiLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480717 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1295Trần Thị Thúy Mơ12/12/1993Bình ĐịnhLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480718 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1296Lương Thị Huyền My15/05/1993Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480719 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1297Nguyễn Thị Thúy Nga08/05/1992Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480720 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1298Lê Hoàng Ngân13/11/1993Đà NẵngLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480721 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1299Nguyễn Thị Mỹ Nhung06/11/1991Quảng TrịLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480722 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1300Lê Thị Phương28/02/1993Quảng TrịLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480723 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1301Nguyễn Thị Như Quỳnh08/05/1992Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480724 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1302Đoàn Thị Thắm20/09/1992Quảng TrịLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480725 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1303Nguyễn Thị Hồng Thắm10/06/1993Hà TĩnhLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480726 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1304Luyện Thị Huyền Thảo02/08/1993Đà NẵngLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480727 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1305Bùi Thị Thiện09/02/1991Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480728 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1306Nguyễn Thị Thu10/12/1993Quảng TrịLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480729 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1307Trần Vũ Hoài Thương07/01/1993Đà NẵngLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480730 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1308Nguyễn Thị Diễm Thúy18/04/1991Đà NẵngLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480731 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1309Huỳnh Thị Phương Thủy29/08/1992Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480732 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1310Lê Thị Kim Thủy16/01/1992Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480733 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1311Ngô Thị Trang08/10/1993Quảng NgãiLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480734 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1312Huỳnh Ngọc Ty24/02/1991Quảng NgãiLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480735 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1313Huỳnh Thị Thúy Vân09/05/1993Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480736 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1314Trương Thị Hồng Vân06/02/1993Đà NẵngLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480737 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1315Nguyễn Thị Phi Vũ12/12/1993Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB480738 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1316Trần Nguyễn Bảo Vy09/01/1993Đà NẵngLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480739 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015
1317Nguyễn Thị Hải Yến04/05/1993Quảng BìnhLKT1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB480740 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015