Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
9001Trần Thị Mỹ Duyên05/09/1994 Đà NẵngK36C2KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05060 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9002Mai Thị Thu Hiền03/10/1994 Đà NẵngK36C2KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05061 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9003Trần Thị Kim Loan27/01/1994 Đà NẵngK36C2KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05062 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9004Bùi Thị Thanh Pháp28/06/1994 Quảng NgãiK36C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05063 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9005Nguyễn Thị Minh Thanh23/10/1994Quảng NamK36C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05064 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9006Lê Thị Vi19/07/1994 Đà NẵngK36C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05065 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9007Trần Thị Hồng Gấm04/05/1993 Quảng TrịK36C4KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05066 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9008Phan Thị Tú Linh25/07/1994 Đà NẵngK36C4KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05067 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9009Lưu Thị Hằng Mơ24/09/1994 Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05068 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9010Đinh Thị Tuyết Nhung02/04/1994Quảng NgãiK36C5KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05069 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9011Lê Thị Ly Na16/07/1994 Quảng TrịK36C1KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05070 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9012Võ Thị Kim Lành23/07/1994 Quảng TrịK36C2KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05071 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9013Nguyễn Thị Hoài Diệp10/07/1993 Đà NẵngK36C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05072 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9014Nguyễn Thị Kiều Trang14/04/1992Quảng NamK36C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05073 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9015Trần Thị Quý04/04/1994 Quảng BìnhK36C5KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05074 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9016Đinh Thị Thủy25/10/1991 Quảng BìnhK36C5KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05075 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9017Trần Thị Kim Hậu27/11/1993 Đà NẵngK36C4KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05076 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9018Nguyễn Thị Lan Anh15/06/1995Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05079 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9019Phan Thị Hồng Dung06/11/1995Quảng BìnhK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05080 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9020Nguyễn Trung Dũng12/03/1994Quảng BìnhK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05081 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9021Đỗ Thị Hà Giang02/06/1995Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05082 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9022Nguyễn Thị Hà08/05/1995Quảng BìnhK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05083 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9023Lê Thị Hiên21/07/1993Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05084 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9024Nguyễn Thị Thu Hiền23/05/1991Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05085 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9025Nguyễn Thị Thu Hiền10/07/1995Hà TĩnhK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05086 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9026Phạm Thị Hoa20/08/1994Quảng BìnhK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05087 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9027Trần Thị Huệ28/02/1995Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpXuất sắcTrung Cấp Chính quiB05088 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9028Nguyễn Thị Huyền20/12/1983Đà NẵngK37C1Kế toán doanh nghiệpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05089 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9029Nguyễn Thị Ngọc Liên14/12/1992Đà NẵngK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05090 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9030Phạm Thị Mỹ Linh08/05/1993Đà NẵngK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05091 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9031Trần Văn Linh28/10/1991Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05092 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9032Nguyễn Thị Lương27/09/1994Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05093 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9033Hồ Thanh Thiên Lý22/10/1994Quảng NamK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05094 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9034Nguyễn Thị Lý17/08/1994Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05095 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9035Nguyễn Thị Mai26/03/1995Đà NẵngK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05096 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9036Lê Thị Na22/08/1993Hà TĩnhK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05097 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9037Trần Thị Oanh30/08/1995Quảng BìnhK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05098 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9038Nguyễn Thị Mỹ Sương01/01/1994Quảng NamK37C1Kế toán doanh nghiệpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05099 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9039Mai Thị Hồng Thắm30/06/1993Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05100 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9040Trần Thị Hồng Thắm10/07/1995Quảng NgãiK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05101 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9041Nguyễn Thị Thái Thảo14/09/1994Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05102 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9042Diệp Thị Thanh Thiêm24/04/1995Quảng BìnhK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05103 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9043Nguyễn Thị Thu28/04/1995Quảng TrịK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05104 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9044Trần Thị Trung Thu09/09/1995Đà NẵngK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05105 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9045Nguyễn Thị Thuận10/04/1994Hà TĩnhK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05106 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9046Ngô Văn Thương10/08/1994Đà NẵngK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05107 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9047Huỳnh Thị Huyền Trang04/06/1991Đà NẵngK37C1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05108 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9048Nguyễn Thị ánh Tuyết24/03/1994Quảng NamK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05109 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9049Nguyễn Thị Thu Uyên06/10/1994Nghệ AnK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05110 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9050Vương Ngọc Phương Uyên28/10/1995Đà NẵngK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05111 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9051Nguyễn Thị Hoàng Vy16/06/1995Quảng NamK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05112 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9052Phạm Thị Hải Yến13/08/1995Quảng NgãiK37C1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05113 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9053Đặng Công ánh16/10/1995Đà NẵngK37Q1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05114 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9054Ngô Quí Đường20/04/1993Quảng BìnhK37Q1Kế toán doanh nghiệpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05115 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9055Đặng Nguyên Hòa14/01/1993Quảng NamK37Q1Kế toán doanh nghiệpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05116 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9056Lê Nhật Lệ18/10/1995Quảng TrịK37Q1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05117 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9057Ngô Hồng Thủy Ngân06/04/1992Đà NẵngK37Q1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05118 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9058Phan Thị Ước20/01/1995Quảng TrịK37Q1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05119 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9059Nguyễn Thị Bích Vân12/04/1992Bình ĐịnhK37Q1Kế toán doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05120 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9060Đặng Thùy Vy27/03/1993Quảng NamK37Q1Kế toán doanh nghiệpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05121 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9061Võ Văn Đức Trí03/03/1991Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05077 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015
9062Đoàn ánh16/09/1991Đà NẵngK35Q2QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05078 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015