Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
3315Trần Thị Ngọc Ánh15/12/1995Quảng NgãiK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035818 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3316Trần Thị Thái Bảo09/10/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035819 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3317Lê Tự Bình07/10/1994Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035820 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3318Hoàng Thị Bông10/08/1993Thừa Thiên HuếK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035821 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3319Châu Thị Cẩm12/04/1994Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035822 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3320Hoàng Mỹ Hồ Châu26/01/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035823 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3321Văn Ngọc Minh Châu18/11/1995Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035824 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3322Đinh Thị Thùy Dung16/11/1994Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035825 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3323Nguyễn Thị Dung21/10/1995Hà TĩnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035826 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3324Nguyễn Thị Kim Dung20/10/1995Đắk LắkK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035827 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3325Phan Thị Thùy Dung16/04/1995Bình ĐịnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035828 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3326Nguyễn Thị Mỹ Duyên08/07/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035829 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3327Đoàn Thị Thu Hà02/06/1994Quảng NgãiK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035830 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3328Hồ Thị Ngọc Hà25/05/1995Thừa Thiên HuếK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035831 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3329Đặng Thị Hằng25/07/1994Nghệ AnK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035832 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3330Nguyễn Thị Thúy Hằng19/07/1995Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035833 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3331Trần Thị Như Hằng08/09/1995Quảng NgãiK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035834 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3332Nguyễn Thị Hạnh10/01/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035835 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3333Nguyễn Thị Hảo25/06/1995Quảng BìnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035836 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3334Ngô Thị Hè19/01/1995Thừa Thiên HuếK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035837 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3335Đoàn Thị Thảo Hiền10/07/1993Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035838 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3336Nguyễn Thị Hiền20/05/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035839 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3337Đoàn Thị Hiệp22/06/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035840 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3338Nguyễn Hà Thu Hiếu01/01/1994Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035841 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3339Nguyễn Thị Hoài12/08/1995Quảng BìnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035842 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3340Lê Thị Thu Hồng27/09/1995Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035843 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3341Hoàng Thị Thu Hường16/10/1994Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035844 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3342Huỳnh Thị Mỹ Huyền10/04/1995Bình ĐịnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035845 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3343Nguyễn Thị Huyền24/03/1994Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035846 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3344Trần Thị Lanh10/05/1995Quảng NgãiK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035847 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3345Hoàng Ngọc Lực23/07/1991Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035848 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3346Dương Thị Luyến13/04/1994Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035849 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3347Hồ Thị Như Mai13/04/1994Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035850 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3348Đỗ Thị Mận23/08/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035851 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3349Ông Thị Quỳnh Nga18/08/1994Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035852 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3350Nguyễn Thị Bích Ngọc01/03/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035853 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3351Nguyễn Thị Kim Ngọc14/08/1994Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035854 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3352Trần Thiện Thanh Nhân21/12/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035855 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3353Hoàng Thị Cẩm Nhi17/08/1994Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035856 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3354Nguyễn Thị Uyên Nhi14/08/1995Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035857 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3355Lê Thị Hoài Như05/06/1995Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035858 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3356Đỗ Lê Hoàng Oanh24/05/1993Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035859 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3357Hoàng Thị Kiều Oanh16/10/1995Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035860 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3358Lê Thị Kim Oanh02/03/1994Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035861 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3359Nguyễn Thị Phương28/03/1995Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035862 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3360Trần Thị Mai Phương12/05/1995Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035863 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3361Nguyễn Thị Phượng09/07/1995Gia LaiK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035864 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3362Nguyễn Thị Hoàng Quyên25/10/1995Thừa Thiên HuếK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035865 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3363Huỳnh Thị Hoa Sen08/04/1995Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035866 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3364Ngô Tiến Sĩ17/10/1993Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035867 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3365Hoàng Thị Dạ Thảo26/11/1995Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035868 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3366Trần Thị Thảo10/09/1995Quảng BìnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035869 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3367Trương Thị Thịnh10/10/1994Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035870 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3368Nguyễn Thị Thu20/04/1994Hà TĩnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035871 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3369Trịnh Thị Thu20/04/1993Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035872 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3370Võ Thị Hoài Thu23/07/1995Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035873 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3371Lê Thị Thuận05/09/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035874 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3372Lê Kông Thương03/11/1988Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035875 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3373Nguyễn Thị Minh Thủy19/09/1995Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035876 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3374Phan Bảo Trâm13/03/1994Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035877 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3375Hồ Thị Huyền Trang13/11/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035878 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3376Nguyễn Thị Ngọc Trang08/03/1995Hà TĩnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035879 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3377Đào Thị Trinh20/02/1994Bình ĐịnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2035880 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3378Lê Thị Tú Trinh31/03/1993Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035881 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3379Trương Phan Quỳnh Trinh01/12/1995Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2035882 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3380Trương Phước Tuấn27/12/1994Thừa Thiên HuếK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035883 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3381Phạm Thị Tuyết10/06/1994Thái BìnhK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2035884 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3382Phan Thị Cẩm Vân22/07/1995Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202393 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3383Trần Thị Thúy Vân18/08/1995Quảng TrịK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202394 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3384Nguyễn Thị Phương Ánh24/09/1991Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202395 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3385Nguyễn Thị Tường Vy01/05/1992Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202396 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3386Phạm Thị Thanh Xuân09/02/1994Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202397 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3387Đỗ Hà Xuyên18/06/1995Gia LaiK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202398 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3388Trần Thị Kim Yến16/05/1993Quảng NgãiK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202399 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3389Trần Thị Ngọc Yến26/06/1995Quảng Nam-Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202400 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3390Nguyễn Duy Thanh23/09/1993Đà NẵngK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202401 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015
3391Phan Nguyễn Thành Nhân14/01/1974Quảng NamK17_10_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202402 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015