Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
9063Lê Thị Bảo Hạnh07/05/1995Quảng BìnhK37CKế toán doanh nghiệpTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05122 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9064Trần Thị Hồng18/10/1995Quảng TrịK37CKế toán doanh nghiệpTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05123 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9065Nguyễn Thị Kim Huệ06/12/1995Quảng BìnhK37CKế toán doanh nghiệpTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05124 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9066Hoàng Thị Hương21/04/1995Quảng BìnhK37CKế toán doanh nghiệpTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05125 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9067Đinh Khánh Linh17/07/1994Nghệ AnK37CKế toán doanh nghiệpTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05126 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9068Bùi Anh Quang22/12/1993Quảng NgãiK37QQuản lý doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05127 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9069Lê Văn Tâm03/08/1992Gia LaiK37QQuản lý doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05128 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9070Đặng Minh Thông17/06/1992Đà NẵngK37QQuản lý doanh nghiệpTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05129 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9071Phạm Huỳnh Vương23/08/1994Quảng NamK37QQuản lý doanh nghiệpKháTrung Cấp Chính quiB05130 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9072Nguyễn Văn Thuyết02/07/1993Quảng TrịK37QQuản lý doanh nghiệpTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05131 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
9073Trần Thị Thu Hà13/11/1991Nam ĐịnhK37QQuản lý doanh nghiệpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05132 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015