Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
8336Hồ Minh Tuấn15/02/1989Quảng NamCTC_08TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480742 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8337Ngô Thị Lệ Hạnh24/06/1992Quảng NamQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480743 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8338Hệ Đức Đông01/11/1993Quảng NamQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB480744 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8339Trương Thị Huyền12/05/1993Quảng BìnhKTTH4_11KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480745 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8340Nguyễn Dương Thùy Trang28/09/1992Đà NẵngNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB480746 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8341Trương Thị Hoài Nhi02/02/1993Đà NẵngTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480747 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8342Hoàng Thị Mỹ Linh07/09/1993Thừa Thiên HuếTATM4_11TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480748 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8343Nguyễn Thế Hải Đăng20/09/1993Quảng TrịQTDN1_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480749 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8344Đoàn Thị Vân18/02/1994Quảng TrịQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB480750 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8345Nguyễn Thị Thu Hà22/01/1994Quảng BìnhQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB480751 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8346Tạ Thị Thanh Tình20/12/1993Quảng TrịQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB480752 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8347Lê Quang Mỹ01/07/1994Quảng TrịQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB480753 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8348Phan Thị Duy Huyền01/08/1993Quảng NamQTDN3_12QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB480754 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8349Trần Thị Diễm05/12/1994Quảng NamQTDN3_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB480755 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8350Trần Văn Quốc29/02/1992Quảng TrịQTDN4_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480756 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8351Trần Thị Trà06/10/1994Hà TĩnhQTDN5_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480757 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8352Nguyễn Thị Thùy02/10/1994Quảng NamQTDN5_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB480758 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8353Lê Thị Huyền14/01/1994Quảng TrịKTTH2_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480759 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8354Phạm Phương Trang14/10/1993Đà NẵngKTTH2_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480760 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8355Nguyễn Thị Loan01/03/1993Nghệ AnKTTH2_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480761 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8356Nguyễn Thị Bích Thi05/01/1994Quảng NamKTTH4_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480762 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8357Hoàng Thuỳ Trang10/07/1994Lạng SơnKTTH4_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480763 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8358Trần Thị Thu Thảo03/02/1994Quảng BìnhKTTH4_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480764 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8359Dương Thị Ngọc Bích19/10/1994Thừa Thiên HuếKTTH5_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480765 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8360Nguyễn Thị Giang09/05/1994Hà TĩnhKTTH5_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480766 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8361Nguyễn Thị Hoài Thương02/09/1994Quảng TrịKTTH5_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480767 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8362Dương Thị Thùy Dung10/03/1994Quảng NamKTTH6_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480768 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8363Nguyễn Thị Thuỳ27/11/1994Quảng NamKTTH9_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480769 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8364Võ Thị Son17/05/1994Nghệ AnKTTH9_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480770 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8365Phan Thị Thanh Thảo25/04/1994Đà NẵngKTTH11_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480771 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8366Nguyễn Thị My21/08/1994Quảng TrịKTTH11_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480772 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8367Võ Quốc Bình19/09/1993Quảng BìnhKTTH12_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480773 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8368Nguyễn Thị Hải15/06/1993Quảng BìnhKTTH13_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB480774 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8369Nguyễn Tấn Cường17/08/1993Bình ĐịnhTCDN1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB480775 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8370Trương Thị Thủy25/12/1994Nghệ AnTCDN1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB480776 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8371Nguyễn Thị Thảo Hiền12/02/1994Quảng TrịTATM4_12TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB480777 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015
8372Phạm Thị Kim Oanh12/03/1992Quảng NamLKT1_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB480778 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015