Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
3392Huỳnh Thị Diệu Ái27/02/1995Kon TumK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202403 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3393Nguyễn Thị Thảo An23/12/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202404 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3394Ngô Thị Quỳnh Anh06/03/1994Thừa Thiên HuếK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202405 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3395Trần Thị Hoàng Anh26/10/1995Đồng HớiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202406 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3396Trần Thị Kiều Anh28/10/1995Sông BéK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202407 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3397Trần Thị Kim Anh28/10/1995Sông BéK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202408 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3398Dũ Thị Ngọc Ánh02/02/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202409 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3399Nguyễn Cu Ba14/02/1995Thừa Thiên HuếK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202410 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3400Trần Thị Lệ Bạch20/05/1995Quảng NgãiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202411 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3401Hoàng Ngọc Bảo05/11/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202412 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3402Nguyễn Lê Gia Bảo22/09/1995Bình ĐịnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202413 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3403Lê Thị Châu20/09/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202414 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3404Đinh Thị Ngọc Chinh11/11/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202415 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3405Mạc Thị Công12/04/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202416 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3406Phạm Thị Kim Cúc26/11/1980Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202417 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3407Nguyễn Thị Hồng Đào10/10/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202418 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3408Phạm Thị Mỹ Dịu10/04/1995Thừa Thiên HuếK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202419 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3409Ngô Thị Thùy Dung12/04/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202420 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3410Nguyễn Thị Dung02/09/1995Quảng NgãiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202421 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3411Phạm Thị Dương19/08/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202422 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3412Hồ Thị Thu Hà12/11/1994Quảng NgãiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202423 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3413Trần Thị Minh Hải24/08/1980Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202424 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3414Võ Thị Hải23/08/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202425 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3415Nguyễn Thị Hằng15/10/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202426 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3416Phạm Thị Thúy Hằng24/06/1995Đắk LắkK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202427 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3417Phạm Thị Thúy Hằng19/01/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202428 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3418Phan Thị Thu Hằng05/03/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202429 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3419Trần Thị Thúy Hằng26/11/1995Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202430 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3420Võ Thị Thúy Hằng04/02/1995Gia LaiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202431 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3421Đinh Thị Mỹ Hiền28/09/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202432 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3422Lê Thị Hiền11/05/1995Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202433 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3423Nguyễn Thị Thu Hiền03/10/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202434 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3424Đặng Thị Hoa12/05/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202435 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3425Nguyễn Thị Hoa05/10/1994Nghệ AnK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202436 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3426Bùi Thị Vân Hòa28/01/1995Quảng NgãiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202437 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3427Phan Thị Vĩnh Hòa30/03/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202438 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3428Hoàng Thị Thu Hoài20/08/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202439 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3429Nguyễn Thị Thu Hoài02/04/1995Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202440 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3430Huỳnh Thị Mỹ Hội08/06/1994Quảng NgãiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202441 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3431Phan Thị Hồng01/06/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202442 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3432Trần Thị Kim Hưng16/08/1995Bình ĐịnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202443 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3433Hoàng Thị Hương23/04/1995Thừa Thiên HuếK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202444 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3434Nguyễn Thị Hương02/01/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202445 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3435Nguyễn Thị Kim Hương05/05/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202446 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3436Nguyễn Thị Lan Hường19/12/1980Nghệ AnK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202447 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3437Chu Thị Huyền02/01/1995Gia LaiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202448 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3438Nguyễn Thị Huyền10/12/1994Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202449 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3439Vũ Thị Huyền09/06/1995Thái BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202450 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3440Nguyễn Thị Kiều22/02/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202451 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3441Nguyễn Thị Kỳ13/05/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202452 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3442Đỗ Thị Thu Lan07/10/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202453 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3443Nguyễn Thị Lệ01/05/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202454 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3444Phan Thị Linh06/09/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202455 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3445Trần Thị Diệu Linh19/12/1994Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202456 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3446Trần Thị Thùy Linh23/03/1994Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202457 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3447Trần Thị Loan15/05/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202458 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3448Nguyễn Thị Mai Ly29/07/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202459 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3449Phạm Thị Khánh Ly22/12/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202460 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3450Nguyễn Ngọc Thanh Mai17/02/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202461 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3451Nguyễn Thị Thanh Mai02/06/1995Kon TumK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202462 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3452Trương Thị Ngọc Mai30/06/1994Nghệ AnK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202463 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3453Trương Văn Mạnh20/06/1995Nghệ AnK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202464 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3454Đặng Thị Min09/12/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202465 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3455Pha Thị Như Mơ30/08/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202466 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3456Nguyễn Thị Mộng05/06/1995Thừa Thiên HuếK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202467 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3457Trương Thị Mượn24/12/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202468 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3458Lương Thị Trà My08/12/1995Bình ĐịnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202469 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3459Nguyễn Thị Ngọc Mỹ04/04/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202470 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3460Ung Thị Thùy Mỹ25/05/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202471 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3461Phạm Thị Ly Na29/06/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202472 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3462Phạm Thị Thúy Nga08/02/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202473 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3463Trần Thị Quỳnh Nga22/06/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202474 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3464Trần Thị Thanh Nga03/12/1995Đắk LắkK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202475 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3465Hồng Thị Thúy Ngân16/08/1995Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202476 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3466Trần Thị Ngân12/02/1995Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202477 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3467Cao Thị Ngọc27/02/1991Nghệ AnK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202478 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3468Đặng Thị Hoàng Ngọc02/06/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202479 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3469Lê Nguyễn Như Ngọc23/01/1995Minh HảiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202480 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3470Trần Thị Bảo Ngọc29/05/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202481 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3471Trần Thị Tuyết Nguyên10/04/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202482 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3472Nguyễn Thị Như Nguyệt11/05/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202483 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3473Phạm Bùi Nhật Nguyệt28/10/1995Quảng NgãiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202484 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3474Trần Thị Minh Nguyệt18/03/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202485 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3475Nguyễn Thị Nhi04/04/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202486 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3476Nguyễn Thị Yến Ny02/04/1995Kon TumK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202487 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3477Đặng Thị Quỳnh Như30/12/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202488 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3478Đặng Tuyết Nhung02/03/1995Bình ĐịnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202489 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3479Nguyễn Thị Cẩm Nhung20/09/1995Bình ĐịnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202490 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3480Phan Thị Nhung20/09/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202491 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3481Trần Thị Cẩm Nhung01/11/1994Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202492 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3482Châu Thị Thùy Nương13/05/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202493 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3483Đặng Kim Oanh04/06/1995Bình ĐịnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202494 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3484Trần Thị Oanh04/03/1995Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202495 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3485Lê Thị Ngọc Phước28/12/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202496 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3486Hoàng Thị Phương05/09/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202497 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3487Nguyễn Thị Phương03/03/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202498 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3488Phạm Thị Đan Phượng16/07/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202499 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3489Phạm Quốc Quân22/09/1995Gia LaiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202500 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3490Đỗ Trường Quang23/06/1993Bình ĐịnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202501 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3491Trần Thị Quy20/10/1994Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202502 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3492Võ Trần Thị Hạ Quyên26/09/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202503 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3493Nguyễn Thị Như Quỳnh21/04/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202504 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3494Nguyễn Thị Tuyết Minh Sa16/04/1995Quảng NgãiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202505 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3495Nguyễn Tài Thành02/05/1987Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202506 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3496Mai Thị Thanh Tâm02/01/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202507 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3497Ngô Thị Thanh Tâm18/03/1995Thừa Thiên HuếK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202508 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3498Nguyễn Thị Minh Tâm29/01/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202509 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3499Phạm Thị Tâm02/09/1991Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202510 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3500Trương Thảo Tâm23/08/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202511 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3501Nguyễn Thị Quỳnh Thắm05/06/1995Gia LaiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202512 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3502Bạch Hoài Thu Thảo01/05/1995Thừa thiên HuếK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202513 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3503Đào Thị Thu Thảo03/09/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202514 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3504Đỗ Thị Thu Thảo14/05/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202515 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3505Lê Thị Phương Thảo17/03/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202516 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3506Văn Thị Phương Thảo25/11/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202517 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3507Nguyễn Mai Thêm06/07/1995Bình ĐịnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202518 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3508Nguyễn Thị Thanh Thiên21/12/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202519 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3509Lê Thị Kim Thoa20/05/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202520 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3510Cao Thị Thu12/08/1995Nghệ AnK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202521 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3511Nguyễn Thị Thu06/10/1994Nam ĐịnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202522 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3512Nguyễn Thị Hoài Thu01/01/1993Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202523 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3513Nguyễn Thị Hoài Thu01/09/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202524 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3514Nguyễn Thị Thanh Thu09/01/1994Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202525 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3515Nguyễn Thị Thanh Thúy21/07/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202526 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3516Nguyễn Thị Thủy14/10/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202527 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3517Nguyễn Thị Cẩm Tiên18/05/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202528 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3518Nguyễn Thị Thủy Tiên14/05/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202529 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3519Nguyễn Thị Kim Tiền10/05/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202530 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3520Hoàng Thị Thu Trang22/07/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202531 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3521Nguyễn Thị Phương Trang19/10/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202532 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3522Nguyễn Thị Thu Trang01/10/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202533 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3523Phạm Thảo Trang29/08/1992Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202534 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3524Trần Thị Trang06/03/1995Hà TĩnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202535 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3525Lê Thế Trí06/05/1994Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202536 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3526Hồ Thị Phương Trinh24/07/1994Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202537 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3527Nguyễn Ngọc Tố Trinh29/07/1995Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202538 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3528Nguyễn Thị Trường05/10/1993Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202539 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3529Nguyễn Thị Thanh Truyền18/11/1995Quảng TrịK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202540 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3530Nguyễn Thị Tư28/09/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202541 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3531Nguyễn Thị Túy24/07/1995Quảng BìnhK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202542 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3532Hoàng Thị Hồng Vân03/06/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202543 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3533Lê Thị Anh Vân03/02/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202544 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3534Lê Thị Hồng Vân28/02/1993Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202545 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3535Cao Thị Thùy Văn20/03/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202546 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3536Nguyễn Thị Huyền Vi16/01/1993Đà NẵngK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202547 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3537Trần Thị My Viên18/01/1995Quảng NgãiK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202548 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3538Nguyễn Thị Thanh Xuyến24/07/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202549 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015
3539Lê Văn Viễn18/05/1995Quảng NamK14_11_2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202550 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015