Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
3540Hoàng Thị Thùy Anh13/02/1994Hưng YênK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202551 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3541Huỳnh Thị Tuyết Anh10/06/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202552 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3542Lý Thị Kim Anh22/11/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202553 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3543Nguyễn Thị Thùy Anh11/06/1994Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202554 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3544Phan Thị Anh01/06/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202555 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3545Trần Thị Anh12/09/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202556 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3546Cao Hoài Bảo05/09/1995Thừa Thiên HuếK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202557 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3547Bùi Thị Bé12/04/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202558 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3548Nguyễn Thị Ngọc Bích06/10/1995Hà BắcK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202559 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3549Thái Thị Cẩm01/04/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202560 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3550Trần Thị Bảo Châu14/01/1994Thừa Thiên HuếK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202561 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3551Đinh Công Cường24/03/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202562 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3552Phạm Thị Ngọc Diễm08/08/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202563 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3553Lê Thị Diệp07/07/1994Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202564 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3554Lê Thị Hoàng Diệu06/02/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202565 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3555Lê Quang Dự27/03/1993Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202566 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3556Hoàng Thị Thu Dung08/04/1995Gia LaiK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202567 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3557Nguyễn Thị Mỹ Dung27/09/1993Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202568 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3558Trần Thị Dung22/08/1995Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202569 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3559Phan Anh Dũng01/12/1992Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202570 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3560Lê Thị Thúy Duyên04/05/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202571 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3561Đào Thủy Giang08/01/1992Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202572 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3562Đỗ Thị Ngọc Hà16/07/1995Hà NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202573 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3563Lê Nguyễn Ngân Hà02/12/1994Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202574 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3564Mai Thị Hà01/12/1994Thanh HóaK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202575 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3565Nguyễn Ngọc Hà25/02/1995Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202576 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3566Đoàn Thị Hằng22/08/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202577 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3567Huỳnh Thị Mỹ Hằng20/06/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202578 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3568Nguyễn Thị Thúy Hằng15/08/1995Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202579 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3569Trần Thị Ngọc Hằng01/01/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202580 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3570Nguyễn Thị Hạnh13/10/1995Đắk LắkK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202581 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3571Phạm Thị Minh Hiền16/09/1995Bình ĐịnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202582 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3572Phùng Thị Hiệp03/06/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202583 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3573Hoàng Thị Mỹ Hoa10/10/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202584 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3574Nguyễn Thị Hòa14/02/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202585 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3575Ngô Thị Hoàng30/09/1992Quảng NgãiK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202586 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3576Nguyễn Thị Thu Hồng02/09/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202587 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3577Trần Thị Hồng24/03/1995Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202588 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3578Võ Thị Hồng26/04/1995Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202589 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3579Hoàng Thị Hồng Huê08/08/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202590 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3580Bùi Thị Huế26/08/1994Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202591 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3581Nguyễn Thị Huệ25/12/1995Thừa Thiên HuếK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202592 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3582Nguyễn Thị Linh Huệ13/05/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202593 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3583Phan Thị Ngọc Huệ30/01/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202594 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3584Nguyễn Thị Thanh Hương19/11/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202595 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3585Võ Thị Xuân Hương08/11/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202596 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3586Trần Thị Hường02/11/1993Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202597 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3587Trần Quốc Huy11/12/1993Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202598 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3588Nguyễn Thị Huyền04/12/1995Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202599 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3589Nguyễn Thị Huyền02/12/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202600 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3590Phạm Thị Thanh Huyền19/09/1994Nghệ AnK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202601 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3591Nguyễn Thị Lan15/09/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202602 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3592Vũ Thị Lan27/09/1990Bắc NinhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202603 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3593Nguyễn Thị Lành01/08/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202604 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3594Nguyễn Thị Mỹ Lệ16/06/1995Quảng NgãiK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202605 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3595Nguyễn Thị Liêm02/08/1995Quảng NgãiK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202606 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3596Lê Thị Thùy Linh20/11/1993Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202607 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3597Ngô Thị Linh10/01/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202608 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3598Nguyễn Thị Diệu Linh13/07/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202609 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3599Phan Thị Thùy Linh25/12/1992Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202610 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3600Trần Thị Khánh Linh26/10/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202611 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3601Phan Thị Lĩnh10/10/1995Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202612 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3602Trần Nữ Duy Lộc16/09/1995Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202613 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3603Nguyễn Thị Lương18/08/1994Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202614 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3604Dương Thị Luyến12/02/1995Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202615 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3605Nguyễn Thị Ly08/05/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202616 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3606Nguyễn Thị Mai Ly14/03/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202617 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3607Nguyễn Thị Mãi20/11/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202618 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3608Đặng Thị Minh09/03/1995Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202619 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3609Trần Công Minh23/03/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202620 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3610Cao Thị Mùi13/09/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202621 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3611Lương Thị Trà My08/12/1995Bình ĐịnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202622 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3612Nguyễn Thị Thúy Nga05/01/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202623 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3613Võ Thị Nga27/08/1995Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202624 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3614Nguyễn Thị Kim Ngân22/08/1995Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202625 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3615Vương Thị Kim Ngân16/11/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202626 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3616Huỳnh Thị Minh Ngọc28/06/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202627 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3617Lê Thị Ngọc11/09/1995Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202628 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3618Mai Thị Bích Ngọc20/10/1995Bình ĐịnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202629 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3619Lê Ánh Nguyệt20/11/1994Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202630 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3620Nguyễn Thị Ý Nhi01/06/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202631 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3621Phan Hiền Nhi03/10/1995Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202632 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3622Nguyễn thị Tuyết Như01/09/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202633 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3623Lê Thị Quỳnh Nhung27/07/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202634 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3624Hoàng Thị My Ny02/02/1994Thừa Thiên HuếK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202635 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3625Bùi Thị Trúc Oanh19/09/1994Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202636 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3626Nguyễn Thị Kim Phấn21/07/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202637 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3627Nguyễn Thị Hoàng Phú16/01/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202638 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3628Hà Thị Phương17/11/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202639 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3629Nguyễn Thị Phương24/05/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202640 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3630Phan Thị Mỹ Phương09/04/1994Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202641 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3631Lê Thị Phượng02/02/1993Hà TĩnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202642 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3632Nguyễn Văn Quốc04/06/1994Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202643 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3633Lê Thị Lệ Quyên28/03/1994Đắc NôngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202644 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3634Nguyễn Ngô Diệu Quỳnh22/11/1994Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202645 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3635Phan Thị Như Quỳnh09/10/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202646 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3636Hồ Thị Thu Sương08/07/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202647 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3637Nguyễn Thị Thanh Tâm24/05/1992Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202648 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3638Phạm Ngọc Tâm10/12/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202649 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3639Phan Văn Thăng24/06/1991Phú ThọK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202650 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3640Phan Thị Kim Thanh11/05/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202651 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3641Võ Thị Duy Thanh17/05/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202652 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3642Hồ Thị Bích Thảo25/04/1993Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202653 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3643Trần Thị Thạch Thảo28/02/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202654 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3644Trương Thị Thu Thảo27/06/1994Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202655 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3645Nguyễn Đức Thịnh25/02/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202656 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3646Bùi Thị Ngọc Thu01/01/1995Thừa Thiên HuếK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202657 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3647Nguyễn Thị Anh Thư07/03/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202658 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3648Đỗ Thị Ngọc Thương09/04/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202659 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3649Lưu Thị Hoài Thương07/10/1993Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202660 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3650Nguyễn Thị Hồng Thương01/07/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202661 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3651Ông Thị Hoài Thương09/12/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202662 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3652Trần Thị Thương25/01/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202663 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3653Trần Thị Thanh Thương27/11/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202664 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3654Dương Thị Thanh Thúy10/07/1995Bình ĐịnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202665 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3655Lê Thị Thanh Thúy26/01/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202666 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3656Trần Thị Phương Thúy17/10/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202667 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3657Dương Thị Minh Thủy14/02/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202668 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3658Nguyễn Thị Thủy26/10/1995Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202669 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3659Tăng Thị Bích Thủy05/01/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202670 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3660Trần Thị Thủy05/04/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202671 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3661Trần Thị Bích Thủy20/11/1994Thừa Thiên HuếK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202672 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3662Trần Thị Thu Thúy20/08/1995Quảng BìnhK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202673 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3663Trần Thị Thu Thủy30/04/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202674 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3664Trương Thị Mỹ Thủy02/02/1994Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202675 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3665Nguyễn Thị Cẩm Tiên09/03/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202676 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3666Nguyễn Thị Tình26/02/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202677 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3667Nguyễn Thị Hương Trà20/02/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202678 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3668Trần Thị Thanh Trà05/02/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202679 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3669Võ Thị Trà03/09/1995Nghệ AnK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202680 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3670Hà Thị Xuân Trang14/04/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202681 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3671Nguyễn Thị Thùy Trang20/09/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202682 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3672Nguyễn Thùy Trang31/08/1994Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202683 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3673Trần Thị Thùy Trang25/03/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202684 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3674Trương Thị Kim Trang15/06/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202685 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3675Dương Thị Trung Trọng12/01/1994Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202686 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3676Nguyễn Thị Hoàng Trúc12/09/1995Đắk LắkK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202687 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3677Hoàng Thị Tú22/02/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202688 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3678Nguyễn Trần Hoàng Tú16/07/1991Quảng NgãiK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202689 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3679Đỗ Thị Minh Tuyết28/03/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202690 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3680Thái Thị Ánh Tuyết03/06/1994Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202691 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3681Lê Thị Vân24/03/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202692 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3682Lê Thị Vân10/01/1995Quảng NgãiK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202693 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3683Lê Thị Huỳnh Vân16/09/1995Bình ThuậnK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202694 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3684Lưu Thị Cẩm Vi04/06/1995Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202695 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3685Nguyễn Thị Tường Vi01/01/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202696 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3686Phạm Nguyên Vũ18/06/1994Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202697 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3687Dương Hoàng Vy10/08/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202698 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3688Nguyễn Thị Kiều Vy16/08/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202699 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3689Nguyễn Thị Tuyết Vy04/10/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202700 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3690Hồ Quang Vỹ20/10/1995Quảng NgãiK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202701 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3691Ngô Thị Thanh Xuân19/07/1995Đà NẵngK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202702 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3692Phan Thị Xuyến19/03/1995Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202703 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3693Đỗ Thị Như Ý09/11/1994Quảng TrịK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202704 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3694Nguyễn Thị Mơ10/12/1993Quảng NamK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202705 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015
3695Phạm Xuân Dũng28/02/1994Nghệ AnK12-12-2015Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202706 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015