Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2868Trần Thị Kim Anh04/03/1991Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212612 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2869Đỗ Thị Bình20/05/1991Quảng Bình K9B-2012 TCKẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB212613 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2870Nguyễn Hữu Quỳnh Châu08/06/1986Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB212614 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2871Nguyễn Thị Chung03/06/1985Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212615 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2872Đặng Thị Ngọc Diễm15/04/1992Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212616 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2873Cao Thị Diệu01/11/1990Hà Tĩnh K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212617 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2874Lê Thị Thanh Dung06/09/1986Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB212618 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2875Dương Thị Hoài Duyên20/04/1992Quảng Bình K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212619 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2876Nguyễn Thị Ngọc Hà02/09/1988Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB212620 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2877Nguyễn Thị Hằng10/12/1988Bình Trị Thiên K9B-2012 TCKẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB212621 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2878Nguyễn Thị Thúy Hằng11/12/1991Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212622 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2879Ngô Thị Hậu13/02/1990Quảng Bình K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212623 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2880Phan Thị Hiền06/09/1990TT Huế K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212624 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2881Trương Thị Thu Hiền10/03/1991Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212625 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2882Lê Thị Hồng Hiệp05/05/1992Đăk Lăk K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212626 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2883Lê Thị Hiếu18/06/1991Quảng Bình K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212627 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2884Trần Lê Minh Hoàng29/07/1991Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB212628 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2885Lê Thị Linh Hương07/10/1992Thanh Hóa K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212629 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2886Nguyễn Thị Quốc Khánh02/09/1990Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212630 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2887Nguyễn Thị Ngọc Linh23/08/1991Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212631 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2888Phạm Thị Mỹ Linh01/09/1992Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212632 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2889Phan Thị Thu Lợi23/03/1986Quảng Ngãi K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212633 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2890Nguyễn Thị Lượng20/10/1984Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212634 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2891Nguyễn Thị Hoàng Mây27/05/1989Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB212635 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2892Nguyễn Thị Mơ14/09/1992Quảng Bình K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212636 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2893Hoàng Thị Thế Mỹ23/04/1991Quảng Trị K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212637 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2894Huỳnh Mai Ngọc23/05/1989Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212638 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2895Huỳnh Thị Ngọc04/04/1985Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212639 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2896Trần Thị Nguyệt15/10/1988Nghệ An K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212640 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2897Hồ Thị Ni Ni24/10/1992TT Huế K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212641 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2898Huỳnh Thị Hồng Phương06/10/1992Hồng Kông K9B-2012 TCKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiB212642 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2899Nguyễn Trần Uyên Phương12/08/1990Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212643 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2900Lê Thị Thùy Sen24/07/1992Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212644 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2901Lê Thanh Tài10/01/1991Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212645 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2902Lê Thị Thanh Tâm20/10/1989Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212646 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2903Nguyễn Thị Thanh Tâm12/02/1987Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212647 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2904Trương Thị Minh Tâm09/03/1987Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212648 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2905Mai Thị Tánh07/02/1989TT Huế K9B-2012 TCKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiB212649 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2906Dương Thị Hồng Thảo21/03/1989Đăk Lăk K9B-2012 TCKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiB212650 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2907Lê Thị Thu03/09/1992Quảng Trị K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212651 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2908Huỳnh Thị Ngọc Thúy08/09/1992Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiB212652 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2909Phạm Thị Thủy09/04/1986Thanh Hóa K9B-2012 TCKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiB212653 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2910Trần Thị Thùy Trâm15/08/1989Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212654 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2911Đỗ Thị Thùy Dương10/12/1990Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212655 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2912Lê Nguyễn Quỳnh Trang07/05/1988Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212656 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2913Võ Thị Thùy Uyên14/11/1991Quảng Nam K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212657 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2914Trần Thụy Ngọc Vi10/08/1992Đà Nẵng K9B-2012 TCKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiB212658 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2915Lê Thị Mến15/09/1989Quảng Bình K9B-2012 TCKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB212659 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014