Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2865Hoàng Thị Thùy Anh13/02/1994Hưng YênKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012311 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2866Lý Thị Kim Anh22/11/1994Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012312 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2867Nguyễn Thị Ánh01/01/1978Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012313 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2868Nguyễn Lê Gia Bảo22/09/1995Bình ĐịnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012314 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2869Nguyễn Thị Ngọc Bích06/10/1995Hà BắcKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012315 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2870Hoàng Thị Bông10/08/1993Thừa Thiên HuếKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012316 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2871Hoàng Mỹ Hồ Châu26/01/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012317 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2872Đinh Thị Chi13/07/1994Quảng NgãiKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012318 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2873Nguyễn Đình Chỉ02/12/1965Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012319 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2874Nguyễn Thị Đào22/09/1993Nghệ AnKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012320 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2875Lê Quang Dự27/03/1993Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012321 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2876Nguyễn Thị Dung02/09/1995Quảng NgãiKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012322 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2877Nguyễn Thị Kim Dung20/10/1995Đắk LắkKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012323 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2878Mai Thị Lệ Giang17/12/1994Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012324 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2879Mai Thị Hà01/12/1994Thanh HóaKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012325 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2880Phạm Thị Khánh Hà03/11/1994Quảng BìnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012326 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2881Thái Thị Thu Hà27/07/1994Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012327 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2882Nguyễn Thị Quý Hằng02/04/1993Gia LaiKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012328 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2883Trần Thị Thu Hằng22/11/1993Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012329 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2884Nguyễn Thị Mỹ Hạnh02/01/1983Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012330 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2885Nguyễn Thị Hiên03/07/1994Nghệ AnKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012331 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2886Lâm Phương Hiền20/11/1994Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012332 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2887Ngô Thị Hiền10/03/1994Nghệ AnKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012333 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2888Phạm Thị Thu Hiền27/07/1993Thừa Thiên HuếKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012334 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2889Phan Thanh Hiền12/04/1994Quảng BìnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012335 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2890Võ Thị Thanh Hiền09/09/1980Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012336 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2891Hoàng Thị Mỹ Hoa10/10/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012337 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2892Trịnh Thị Thanh Hoa08/03/1995Nghệ AnKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012338 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2893Bùi Thị Vân Hòa28/01/1995Quảng NgãiKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012339 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2894Nguyễn Thị Hồng21/04/1994Quảng BìnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012340 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2895Nguyễn Thị Thu Hồng01/02/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012341 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2896Đoàn Thanh Hùng10/10/1993Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012342 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2897Đặng Thị Thanh Hương09/08/1994Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012343 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2898Nguyễn Thị Diễm Hương26/06/1995Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012344 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2899Nguyễn Thị Lệ Hường10/10/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012345 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2900Nguyễn Thị Thanh Huyên05/01/1994Quảng NgãiKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012346 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2901La Văn Huỳnh10/06/1992Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012347 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2902Nguyễn Đình Minh Kha02/07/1988Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012348 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2903Mai Thị Lan27/12/1995Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012349 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2904Võ Thị Quỳnh Lê02/10/1995Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012350 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2905Bùi Thị Hồng Liên23/09/1995Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012351 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2906Trần Thị Loan15/05/1995Quảng BìnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012352 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2907Phạm Hữu Lộc20/02/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012353 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2908Phan Văn Mẫn01/01/1986Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012354 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2909Trần Phương Huệ Mẫn28/02/1994Đắk LắkKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012355 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2910Nguyễn Thị Ngọc Minh18/04/1995Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012356 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2911Nguyễn Thị Thu Minh07/12/1981Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012357 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2912Nguyễn Thị Mơ10/12/1993Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012358 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2913Phan Thị Như Mơ30/06/1995Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012359 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2914Hà Tiểu My28/04/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012360 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2915Mai Thị Hoàng My15/05/1995Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012361 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2916Mai Thị Kiều My18/08/1995Kon TumKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012362 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2917Nguyễn Thị Hằng My03/04/1992Thừa Thiên HuếKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012363 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2918Lê Thị Nga09/10/1995Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012364 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2919Trần Thị Nga22/06/1994Đắk LắkKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012365 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2920Trần Thị Kim Ngân09/12/1995Thừa Thiên HuếKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012366 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2921Bùi Thị Bích Ngọc15/02/1995Đắk LắkKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012367 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2922Đặng Thị Hoàng Ngọc02/06/1995Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012368 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2923Phạm Văn Nguyên10/09/1993Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012369 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2924Hạ Thị Thanh Nguyện30/11/1995Quảng NgãiKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012370 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2925Lê Ánh Nguyệt20/11/1994Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012371 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2926Nguyễn Thị Nhàn06/01/1995Quảng BìnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012372 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2927Ngô Thị Thu Nhung28/12/1994Hà NộiKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012373 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2928Phan Thị Mỹ Phương09/04/1994Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012374 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2929Hoàng Như Quỳnh07/10/1993Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012375 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2930Nguyễn Thị Hồng Sen30/11/1995Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012376 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2931Mai Thị Thanh Tâm02/01/1995Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012377 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2932Nguyễn Thị Thanh Tâm24/05/1992Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012378 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2933Nguyễn Tố Tâm23/09/1994Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012379 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2934Đào Ngọc Hải Tây27/07/1993Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012380 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2935Phạm Văn Thiện12/10/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012381 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2936Trần Thị Kim Thoa23/10/1990Thừa Thiên HuếKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012382 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2937Nguyễn Thị Thu06/10/1994Nam ĐịnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012383 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2938Nguyễn Thị Thu20/04/1994Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012384 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2939Vương Thị Thu08/08/1995Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012385 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2940Phạm Thị Hoài Thương16/02/1994Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012386 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2941Dương Thị Minh Thủy14/02/1994Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012387 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2942Nguyễn Thị Minh Thủy19/09/1995Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012388 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2943Lê Thủy Tiên07/04/1995Đồng naiKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012389 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2944Nguyễn Thị Cẩm Tiên18/05/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012390 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2945Mai Thị Thùy Trâm06/06/1995Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012391 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2946Nguyễn Nữ Hồng Trang12/12/1992Hà TĩnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012392 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2947Nguyễn Thùy Trang31/08/1994Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012393 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2948Lê Thị Việt Trinh20/08/1995Quảng TrịKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012394 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2949Nguyễn Nghĩa Trình10/07/1992Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012395 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2950Hoàng Thị Truyền12/09/1994Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012396 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2951Phan Công Nhật Tuấn24/07/1994Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012397 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2952Phạm Thị Tuyết10/06/1994Thái BìnhKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012398 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2953Trần Thị Ngọc Uyên23/02/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012399 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2954Lê Thị Anh Vân03/02/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012400 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2955Nguyễn Thị Thanh Xuyến24/07/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012401 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2956Nguyễn Thị Mỹ Ý10/06/1970Đà NẵngKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012402 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2957Lê Thị Thu Yên25/04/1993Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012403 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016
2958Phạm Thị Kim Hằng15/04/1995Quảng NamKhóa 26_12_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012404 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016