Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
3697Nguyễn Ngọc Hoàng Bảo01/06/1993Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202707 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3698Lê Văn Bình06/06/1987Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202708 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3699Nguyễn Đình Bình13/06/1990Bắc NinhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202709 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3700Nguyễn Thị Cẩm28/11/1994Hà TĩnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202710 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3701Trương Thị Chung12/10/1995Gia LaiKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202711 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3702Mai Thị Cúc13/07/1994Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202712 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3703Lê Thị Thúy Diểm24/10/1993Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202713 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3704Trần Thị Thanh Diệp16/12/1995Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202714 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3705Đào Thị Ngọc Định13/10/1994Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202715 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3706Hoàng Trung Đức25/07/1992Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202716 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3707Lê Thị Giang04/02/1995Hà TĩnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202717 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3708Trần Thị Giang15/08/1995Hà TĩnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202718 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3709Phạm Thị Khánh Hà03/11/1994Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202719 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3710Phạm Thị Thu Hà23/02/1993Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202720 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3711Phan Thị Thu Hà06/02/1994Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202721 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3712Lại Văn Hải15/09/1994Thái BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202722 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3713Phan Thị Thúy Hằng10/04/1994Nghệ AnKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202723 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3714Lê Thị Thu Hiền25/03/1994Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202724 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3715Ngô Thị Thanh Hiền22/04/1995Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202725 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3716Võ Thị Hồng Hiếu03/09/1995Đăk LăkKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202726 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3717Nguyễn Thị Hoài24/08/1995Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202727 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3718Nguyễn Thị Thúy Hoài22/03/1994Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202728 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3719Hà Thị Hồng24/07/1994Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202729 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3720Phan Thị Ánh Hồng05/02/1992Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202730 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3721Võ Văn Hồng12/09/1986Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202731 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3722Nguyễn Thị Huệ12/03/1993Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202732 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3723Nguyễn Thị Thu Hương06/12/1994Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202733 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3724Phạm Thị Thu Hương30/04/1995Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202734 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3725Phan Thị Thu Hương19/08/1995Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202735 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3726Hoàng Thị Thu Hường16/10/1994Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202736 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3727Phạm Đình Khánh06/05/1994Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202737 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3728Phạm Thị Thúy Kiều30/03/1995Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202738 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3729Nguyễn Bảo Kim20/07/1994Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202739 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3730Nguyễn Hửu Kim26/05/1994Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202740 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3731Hoàng Thị Lan23/11/1995Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202741 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3732Trần Thị Linh15/04/1995Nghệ AnKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202742 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3733Hà Phương Loan12/01/1994Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202743 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3734Trần Văn Long03/03/1994Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202744 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3735Trần Thị Lưu25/12/1995Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202745 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3736Huỳnh Thị Lưu Luyến04/05/1995Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202746 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3737Trần Hải Lý02/02/1992Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202747 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3738Trần Thị Thanh Mai07/05/1993Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202748 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3739Dương Thị Mỹ07/09/1995Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202749 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3740Nguyễn Thị Ly Na02/09/1995Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202750 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3741Lê Tường Nam10/04/1974Thanh HóaKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202751 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3742Dương Thị Thúy Nga24/10/1995Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202752 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3743Nguyễn Thị Nga11/07/1994Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202753 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3744Nguyễn Thị Phương Nga31/07/1995Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202754 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3745Nguyễn Thị Ngà02/01/1994Quảng NgãiKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202755 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3746Phan Thị Thúy Ngân08/05/1993Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202756 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3747Trần Trọng Nghĩa07/11/1991Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202757 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3748Lê Thị Bảo Ngọc01/01/1994Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202758 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3749Văn Thị Như Ngọc12/07/1995Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202759 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3750Lê Phúc Nhân26/11/1994Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202760 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3751Nguyễn Thị Yến Nhi31/08/1994Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202761 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3752Phạm Thị Kiều Nhi24/04/1994Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202762 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3753Phan Minh Nhựt22/04/1994Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202763 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3754Nguyễn Thị Ngọc Phước10/12/1993Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202764 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3755Nguyễn Thị Phương20/11/1995Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202765 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3756Nguyễn Thị Như Phương11/03/1995Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202766 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3757Trần Thị Thủy Phương10/01/1993Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202767 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3758Phan Thị Bích Phượng20/01/1994Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202768 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3759Đào Thị Quỳnh27/04/1994Nghệ AnKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202769 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3760Nguyễn Thị Quỳnh26/10/1994Nghệ AnKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202770 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3761Phan Công Sơn19/03/1994Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202771 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3762Hoàng Thị Tuyết Sương24/04/1995Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202772 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3763Đào Ngọc Hải Tây27/07/1993Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202773 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3764Phạm Thị Thu Thảo03/01/1991Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202774 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3765Trần Thị Phương Thảo02/03/1995Nghệ AnKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202775 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3766Trần Thị Kim Thoa23/10/1990Thừa Thiên HuếKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202776 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3767Huỳnh Thị Thơm01/01/1994Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202777 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3768Trần Thị Anh Thư19/05/1995Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202778 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3769Trần Thị Nguyên Thuỷ05/12/1992Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202779 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3770Trần Thị Thủy12/04/1995Nghệ AnKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202780 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3771Lê Vũ Tịnh17/10/1986Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202781 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3772Nguyễn Thị Mỹ Toàn22/05/1995Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202782 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3773Dương Thị Bích Trâm19/04/1995Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202783 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3774Nguyễn Đặng Thùy Trâm07/05/1995Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202784 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3775Văn Thị Trâm06/09/1995Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202785 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3776Đinh Quỳnh Trang15/07/1993Quảng NamKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202786 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3777Hà Thị Huyền Trang10/06/1994Đăk LăkKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202787 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3778Nguyễn Nữ Hồng Trang12/12/1992Hà TĩnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202788 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3779Nguyễn Thị Trang28/06/1993Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202789 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3780Trần Lê Thảo Trinh29/12/1993Bình ĐịnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202790 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3781Trần Thị Nhật Trinh16/02/1994Thừa Thiên HuếKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202791 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3782Lê Thị Tú23/12/1995Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202792 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3783Nguyễn Xuân Tư20/10/1994Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202793 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3784Lê Thị Bạch Tuyết23/04/1995Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202794 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3785Ngô Thị ý Vân20/08/1993Đăk LăkKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202795 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3786Nguyễn Thị Hồng Vân01/02/1994Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202796 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3787Trần Thị Vân20/02/1993Quảng BìnhKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202797 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3788Đoàn Thị Tường Vi26/11/1995Đăk LăkKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202798 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3789Lê Thị Tuyết Vy16/11/1994Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202799 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3790Võ Thị Như Vy12/12/1994Quảng NgãiKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202800 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3791Nguyễn Thị Mai Yên20/03/1994Quảng TrịKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202801 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3792Hoàng Thị Diệu Linh24/11/1995Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA2202802 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3793Nguyễn Mai Duyên27/08/1995Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA2202803 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016
3794Phan Thị Như Mơ30/06/1995Đà NẵngKhoa thi 09_01_2016Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA2202804 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016