Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1318Hoàng Thị Thanh08/05/1990Nghệ AnLKT2_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB481070 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1319Nguyễn Thành Quang18/07/1992Đà NẵngLQT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481071 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1320Nguyễn Đình Bình13/06/1990Bắc NinhLQT1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính qui liên thôngB481072 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1321Lê Thị Thúy Diểm24/10/1993Quảng TrịLQT1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481073 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1322Châu Thị Thế Giang15/06/1993Quảng NgãiLQT1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481074 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1323Ngô Thị Hoàng30/09/1992Quảng NgãiLQT1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481075 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1324Nguyễn Hửu Kim26/05/1994Quảng NamLQT1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481076 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1325Trần Thị Thanh Mai07/05/1993Quảng NamLQT1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481077 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1326Phạm Thị May06/09/1992Đà NẵngLQT1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481078 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1327Châu Thị Cẩm12/04/1994Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481079 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1328Trần Thị Đông01/10/1993Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481080 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1329Lê Quang Dự27/03/1993Quảng TrịLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481081 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1330Ngô Thị Hiền10/03/1994Nghệ AnLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481082 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1331Phan Thanh Hiền12/04/1994Quảng BìnhLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481083 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1332Phan Thị Ánh Hồng05/02/1992Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481084 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1333Nguyễn Thị Hồng21/04/1994Quảng BìnhLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481085 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1334Hoàng Thị Thu Hương10/06/1993Quảng BìnhLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481086 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1335Trần Thị Hường02/11/1993Quảng BìnhLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481087 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1336Nguyễn Phạm Thanh Huyền01/01/1992Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính qui liên thôngB481088 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1337Bùi Thị Huyền13/06/1993Thanh HóaLKT1_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính qui liên thôngB481089 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1338Lê Thị Huyền Ly04/11/1994Quảng TrịLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481090 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1339Trần Hải Lý02/02/1992Quảng BìnhLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481091 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1340Phan Thị Hương Lý18/09/1992Quảng TrịLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481092 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1341Ngô Thị Tuyết Mai25/06/1993Quảng TrịLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481093 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1342Dương Thị Quỳnh Như11/07/1993Quảng BìnhLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481094 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1343Nguyễn Thị Ngọc Phước10/12/1993Đà NẵngLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481095 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1344Trần Thị Thủy Phương10/01/1993Quảng TrịLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481096 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1345Ngô Tiến Sĩ17/10/1993Quảng TrịLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481097 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1346Dương Thị Thanh Tâm08/10/1992Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481098 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1347Phạm Thị Thu Thảo03/01/1991Đà NẵngLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481099 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1348Huỳnh Thị Thơm01/01/1994Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481100 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1349Nguyễn Thị Bích Thuận02/10/1994Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481101 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1350Thái Thị Hồng Thuận20/11/1992Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481102 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1351Lưu Thị Hoài Thương07/10/1993Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481103 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1352Thái Thị Thủy Tiên23/02/1993Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB481104 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1353Phan Thị Thanh Tình12/04/1994Quảng TrịLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481105 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1354Trần Lê Thảo Trinh29/12/1993Bình ĐịnhLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481106 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1355Nguyễn Thị Trường05/10/1993Quảng NamLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481107 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1356Võ Thị Như Vy12/12/1994Quảng NgãiLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481108 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016
1357Phan Thị Thùy Linh25/12/1992Quảng TrịLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB481109 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016