Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2984Nguyễn Thị Thùy Anh16/04/1995Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012430 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2985Hồ Thị Mỹ Ánh16/01/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012431 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2986Nguyễn Thị Hải Âu12/05/1996Bình ĐịnhKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012432 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2987Đào Thị Bích06/04/1995Hà TĩnhKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012433 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2988Trần Thị Kim Chi03/01/1996Thừa Thiên HuếKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012434 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2989Nguyễn Tiến Chung03/07/1984Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012435 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2990Nguyễn Thị Ra Đa27/03/1995Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012436 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2991Đào Thị Ngọc Định13/10/1994Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012437 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2992Trần Thị Định01/07/1995Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012438 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2993Nguyễn Mai Duyên27/08/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012439 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2994Châu Thị Hiền14/01/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012440 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2995Nguyễn Thị Ngọc Hoa10/02/1996Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012441 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2996Nguyễn Thị Hoà14/02/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012442 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2997Hà Thị Hồng24/07/1994Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012443 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2998Đào Văn Hung27/07/1994Bình ĐịnhKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012444 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
2999Nguyễn Thị Lan Hương24/05/1995Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012445 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3000Lê Thị Khá13/07/1995Quảng NgãiKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012446 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3001Cao Anh Khoa01/12/1995Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012447 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3002Hoàng Thị Lan23/11/1995Quảng BìnhKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012448 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3003Trần Thị Hồng Mạnh30/01/1996Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012449 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3004Thái Thị Nga25/10/1995Hà TĩnhKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012450 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3005Nguyễn Diệu Thảo Nguyên05/12/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012451 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3006Lê Thị Nhiên10/12/1995Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012452 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3007Văn Thị Minh Oanh10/06/1994Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012453 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3008Trần Thị Kim Phượng01/01/1995Thừa Thiên HuếKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012454 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3009Nguyễn Thị Tuyết Sương23/08/1996Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012455 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3010Lê Tấn Tài20/08/1996Phú YênKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012456 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3011Nguyễn Văn Tài20/04/1996Thừa Thiên HuếKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012457 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3012Đoàn Thị Ngọc Tâm17/11/1995Hồng KôngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012458 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3013Võ Thị Hồng Tâm22/09/1996Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012459 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3014Phan Thị Phương Thanh10/10/1995Quảng NgãiKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012460 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3015Hồ Nguyễn Phương Thảo29/11/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012461 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3016Nguyễn Thị Thảo09/12/1996Quảng NgãiKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012462 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3017Nguyễn Thị Kim Thảo08/02/1994quảng namKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012463 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3018Nguyễn Thị Thu Thảo16/08/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012464 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3019Phạm Thị Bích Thảo23/12/1995Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012465 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3020Trương Thị Thu Thảo19/07/1995Đăk LăkKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012466 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3021Phạm Chấn Thiện29/06/1994Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012467 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3022Lương Thị Phương Thùy26/12/1996Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012468 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3023Đoàn Nguyễn Anh Tín15/07/1995Quảng NgãiKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012469 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3024Đặng Thị Phương Trâm21/03/1996Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012470 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3025Huỳnh Thị Diệu Trâm27/11/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012471 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3026Phạm Thị Bích Trâm02/08/1995Quảng NgãiKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012472 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3027Huỳnh Thị Mỹ Trinh30/05/1996Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012473 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3028Lê Thị Tuyết Trinh14/02/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012474 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3029Nguyễn Thị Phương Trinh17/06/1996Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012475 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3030Đỗ Thị Cẩm Tú20/07/1995Quảng NgãiKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012476 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3031Đàm Thanh Tùng26/07/1996Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012477 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3032Nguyễn Thị Ánh Tuyết11/02/1995Quảng TrịKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012478 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3033Lê Vũ Văn Viên13/02/1996Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012479 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3034Nguyễn Hồ Thị Xuân07/07/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012480 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3035Nguyễn Thị Xuân04/02/1996Nghệ AnKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012481 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3036Nguyễn Thị Ngọc Yến01/08/1995Quảng NamKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012482 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3037Võ Thị Hải Yến01/01/1995Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012483 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3038Phùng Ngọc Hùng07/04/1989Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012484 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016
3039Lê Thị Quỳnh Oanh09/03/1988Đà NẵngKhoa ngay 19_3_2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA2012485 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016