Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2916Dương Thị Kim Anh01/08/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212660 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2917Trần Đình Ánh29/09/1987Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212661 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2918H' Rô za Byă05/03/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212662 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2919H' Broton Byă05/03/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212663 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2920Phạm Thị Minh Diễm20/08/1990Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212664 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2921Trần Khánh Diệp05/04/1990Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212665 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2922Phạm Thị Đoàn24/10/1990HuếK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212666 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2923Lê Huỳnh Đức01/02/1990Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212667 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2924Đinh Thị Dung01/06/1988Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212668 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2925Nguyễn Thị Dung10/11/1990Hà TĩnhK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212669 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2926Hồ Thị Duyên11/10/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212670 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2927Nguyễn Tiến Trường Giang13/12/1981Hà TuyênK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212671 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2928Võ Văn Hoàng12/08/1987HuếK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212672 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2929Nguyễn Hải Hoàng26/10/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212673 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2930Mai Văn Hoàng23/08/1992Thanh HóaK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212674 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2931Niê Khánh Hồng04/08/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212675 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2932Nguyễn Tuấn Hùng06/12/1986Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212676 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2933Lại Thị Thanh Huyền13/11/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212677 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2934Trần Thị Huyền22/12/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212678 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2935Đinh Thị Thanh Kiều16/09/1989Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212679 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2936Y Hiển Kpơr22/04/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212680 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2937Nguyễn Thị Thu Liễu05/03/1992Khánh HòaK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212681 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2938H' Răp Mlô25/12/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212682 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2939Nguyễn Thị Hồng My22/12/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212683 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2940Trịnh Thị Trà My15/01/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212684 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2941Hà Kim Nhật20/08/1990Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212685 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2942Nguyễn Hoàng Yến Nhi15/11/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212686 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2943Nguyễn Thị Thảo Nhi10/02/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212687 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2944H' Cĩơ Niê16/03/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212688 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2945Y Na Niê01/01/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212689 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2946H' Khuyên Niê13/04/1990Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212690 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2947Y Blanh Niê30/09/1988Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212691 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2948Hoàng Thị Trinh Nữ22/03/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212692 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2949Nguyễn Lê Minh Phi25/12/1990Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212693 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2950Nguyễn Mai Phương13/06/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212694 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2951Lê Thị Khánh Phượng04/04/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212695 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2952Lưu Thị Kim Hằng Phượng20/09/1989Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212696 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2953Cao Thị Thanh Phượng22/06/1990Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212697 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2954Ngô Thị Phượng Quyên26/06/1992Bình ĐịnhK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212698 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2955Thái Vĩnh Tâm12/11/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212699 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2956Nguyễn Đức Thanh05/07/1988Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212700 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2957Nguyễn Thị Thanh Thanh23/01/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212701 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2958Nguyễn Thị Hồng Thanh10/03/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212702 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2959Trần Anh Phương Thảo06/05/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212703 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2960Vũ Thị Anh Thư15/07/1992Nam ĐịnhK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212704 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2961Lê Văn Thương24/11/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212705 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2962Vũ Thị Tiền14/09/1985Thái BìnhK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212706 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2963Nguyễn Trung Tín04/04/1987Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212707 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2964Võ Thị Thanh Trà01/12/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212708 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2965Đỗ Thị Phương Trang20/05/1990Kon TumK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212709 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2966Nguyễn Thị Tú10/06/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212710 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2967Huỳnh Anh Tú31/05/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212711 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2968Võ Anh Tuấn20/06/1992Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212712 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2969Nguyễn Kim Tùng15/12/1986Bắc GiangK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212713 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2970Phạm Đình Tùng28/11/1991Cao BằngK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212714 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2971Lê Thị Quỳnh Vân15/05/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212715 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2972Lương Nữ Tường Vân25/05/1991Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212716 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014
2973Trần Tuấn Vinh10/12/1989Đắk LắkK9-2012 DLTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212717 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014