Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1358Phạm Thị Hoài Sương27/05/1991Quảng BìnhLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730743 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
1359Nguyễn Thị Trang25/07/1993Quảng BìnhLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB730744 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
1360Huỳnh Thị Hiền15/07/1994Đà NẵngLKT1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730745 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8670Trịnh Thị Tú Trinh20/12/1993Đà NẵngQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481116 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8671Võ Ngọc Hoàng Yến27/01/1992Kon TumKTTH2_11KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481117 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8672Nguyễn Thị Trà09/08/1993Nghệ AnKTTH7_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481118 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8673Võ Thị Ngọc Lựu12/10/1994Quảng TrịQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481119 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8674Võ Thị Ngọc Lựu12/10/1994Quảng TrịKTTH9_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481120 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8675Trần Thị Kim Tường03/09/1994Quảng NamQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481121 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8676Đoàn Thanh Hùng10/10/1993Đà NẵngQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481122 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8677Võ Thị Thu28/04/1994Thừa Thiên HuếQTDN3_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481123 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8678Võ Thị Thu28/04/1994Thừa Thiên HuếKTTH9_12KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB481124 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8679Huỳnh Thị Phi Hải06/12/1993Đà NẵngQTDN3_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481125 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8680Lê Thị Hằng18/01/1994Quảng TrịQTDN4_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481126 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8681Lê Thị Hằng18/01/1994Quảng TrịKTTH9_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481127 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8682Lê Thị Thu Hà29/10/1992Đăk LăkQTDN5_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481128 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8683Nguyễn Thị Lan12/05/1994Hà TĩnhQTDN5_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481129 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8684Nguyễn Xuân Tư20/10/1994Quảng TrịQTDN5_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481130 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8685Nguyễn Thị Hải12/10/1994Quảng NgãiMar1_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481131 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8686Trần Thanh Trâm08/12/1993Đà NẵngMar2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481132 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8687Đỗ Thái Nguyên14/06/1994Gia LaiMar2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481133 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8688Lê Ngọc Phước11/07/1993Thừa Thiên HuếKTTH10_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481134 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8689Chung Mỹ Linh24/07/1993Hồng KôngKTTH2_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481135 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8690Nguyễn Thị Cẩm28/11/1994Hà TĩnhKTTH3_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481136 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8691Đinh Thị Lệ Huyền10/05/1994Quảng BìnhKTTH5_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481137 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8692Phạm Phương Ngọc Thúy25/09/1994Đà NẵngKTTH6_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481138 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8693Võ Thị Lệ Hoa27/05/1994Quảng NamKTTH7_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481139 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8694Tôn Nữ Thị Hão02/01/1994Thừa Thiên HuếKTTH9_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481140 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8695Nguyễn Thị Hồng Loan23/03/1994Quảng TrịKTTH9_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481141 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8696Huỳnh Thị My Diễm15/06/1994Quảng NamKTTH11_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481142 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8697Mai Thu Thủy15/12/1994Đà NẵngKTTH12_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481143 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8698Nguyễn Thị Hà23/04/1994Đà NẵngKTTH14_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481144 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8699Đặng Thị Tuyết Dung18/10/1994Quảng TrịKTTH14_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB481145 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8700Đinh Thị Thùy Dung16/11/1994Quảng NamNH2_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB481146 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8701Phạm Văn Nguyên10/09/1993Quảng NamNH3_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481147 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8702Đặng Đình Đức02/08/1994Gia LaiTCDN1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB481148 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8703Lê Thị Quý10/08/1994Hà TĩnhTCDN1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481149 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8704Phạm Thị Ngọc Hà27/08/1994Quảng BìnhTATM1_12TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB481150 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8705Nguyễn Thị Lệ Thu08/04/1994Đà NẵngTATM5_12TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB481151 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8706Nguyễn Thị Thu30/06/1991Thừa Thiên - HuếTATM6_12TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB481152 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8707Trương Thị Loan01/01/1994Đà NẵngKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481153 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8708Trần Thị Minh Hiếu14/02/1995Đà NẵngKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481154 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8709Trần Thị Tố Như09/05/1995Thừa Thiên HuếKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481155 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8710Nguyễn Thị Kim Anh06/02/1995Quảng NamKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481156 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8711Nguyễn Thị Ngọc Minh18/04/1995Đà NẵngKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481157 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8712Đặng Thị Thu Hương17/10/1994Đà NẵngKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481158 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8713Ngô Văn Mỹ22/04/1994Quảng NamKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481159 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8714Phạm Thị Vũ01/01/1995Quảng NamKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481160 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8715Vũ Mạnh Hoàng02/09/1995Gia LaiKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481161 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8716Nguyễn Thị Diễm Hương26/06/1995Đà NẵngQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481162 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8717Trương Thị Mỹ Kiều20/02/1995Đà NẵngQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481163 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8718Hoàng Thị Thu Dung08/04/1995Gia LaiQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481164 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8719Nguyễn Thị Tuyết Như01/09/1995Quảng TrịQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481165 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8720Trần Thị Phương Dung07/06/1995Quảng NamQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481166 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8721Trương Thị Mỹ Thủy02/02/1994Quảng TrịQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481167 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8722Phạm Văn Hoài20/12/1995Quảng BìnhQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481168 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8723Phạm Thị Ngọc Diễm08/08/1995Quảng NamQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481169 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8724Nguyễn Thị Huyền02/12/1995Quảng NamQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481170 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8725Nguyễn Văn Định20/06/1994Hà TĩnhQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481171 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8726Võ Thị Kim Đào29/09/1994Quảng TrịQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481172 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8727Nguyễn Thị Thảo01/07/1995Quảng TrịQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481173 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8728Nguyễn Thị Phượng09/07/1995Hải DươngQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481174 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8729Tăng Thị Bích Thủy05/01/1995Quảng NamQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481175 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8730Đoàn Thị Hiển12/02/1995Quảng TrịQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481176 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8731Mai Thị Kiều My18/08/1995Kon TumQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481177 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8732Phan Thị Hồng Linh20/11/1995Đà NẵngQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481178 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8733Nguyễn Thị Thu Thảo16/08/1995Quảng TrịQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481179 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8734Hoàng Diên Tuân13/09/1994Đà NẵngQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481180 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8735Trần Thị Lanh10/05/1995Quảng NgãiQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481181 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8736Nguyễn Thị Dung12/01/1995Quảng NamQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481182 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8737Phan Thị Hòa13/07/1995Hà TĩnhQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481183 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8738Trần Thị Hồng24/03/1995Quảng BìnhQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481184 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8739Nguyễn Thị Huyền20/08/1995Quảng BìnhQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481185 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8740Trần Thị Thu Trang01/01/1995Bắc GiangQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481186 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8741Nguyễn Thị Thu20/04/1994Hà TĩnhQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481187 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8742Nguyễn Thị Thanh Thọ04/01/1995Quảng NamQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481188 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8743Nguyễn Thị Ý Nhi01/06/1995Đà NẵngQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481189 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8744Hoàng Thị Bông10/08/1993Thừa Thiên HuếQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481190 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8745Trần Thị Khánh Linh26/10/1995Đà NẵngQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481191 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8746Hồng Bảo Ngọc31/01/1995Quảng BìnhQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481192 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8747Ngô Thị Thu Nhung28/12/1994Hà NộiQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB481193 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8748Lê Thị Thúy Duyên04/05/1995Quảng NamQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481194 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8749Mai Thị Bích Ngọc20/10/1995Bình ĐịnhQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481195 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8750Nguyễn Quang Nhơn27/07/1994Quảng TrịQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481196 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8751Nguyễn Thị Tình26/02/1995Quảng NamQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481197 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8752Nguyễn Hữu Hảo25/08/1995Quảng TrịQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481198 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8753Đoàn Thị Thảo Nhi21/07/1995Quảng TrịQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481199 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8754Lê Tự Bình07/10/1994Quảng NamQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481200 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8755Nguyễn Thị Thanh Lan16/02/1995Bình ĐịnhQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481201 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8756Hoàng Thị Truyền12/09/1994Quảng NamQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481202 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8757Nguyễn Thị Kim Ánh27/07/1995Quảng NamQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481203 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8758Đặng Thị Kim Loan13/10/1995Đà NẵngQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481204 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8759Nguyễn Thị Kim Phấn21/07/1995Quảng NamQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481205 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8760Đặng Thị Hồng Linh01/02/1994Quảng BìnhQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481206 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8761Nguyễn Thị Phương Nga26/08/1995Bình ThuậnQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481207 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8762Lê Thị Mỹ Dung14/12/1995Quảng NamQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB481208 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8763Trần Thị Thủy10/05/1995Thừa Thiên HuếQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481209 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8764Bùi Thị Vân Hòa28/01/1995Quảng NgãiQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481210 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8765Phạm Hữu Lộc20/02/1995Quảng NamQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481211 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8766Nguyễn Thị Minh Bé16/06/1994Quảng NgãiQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481212 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8767Trần Quốc Dũng08/08/1993Quảng BìnhQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481213 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8768Nguyễn Thị Thu06/10/1994Nam ĐịnhQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB481214 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8769Lê Thị Huỳnh Vân16/09/1995Bình ThuậnQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481215 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8770Phan Thị Mỹ Duyên01/11/1995Quảng NamQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481216 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8771Đỗ Trường Quang23/06/1993Bình ĐịnhQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481217 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8772Nguyễn Thị Dung02/09/1995Quảng NgãiQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB481218 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8773Hoàng Thị Diệu Linh24/11/1995Đà NẵngQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481219 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8774Trần Thị Phương Thảo02/03/1995Nghệ AnQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481220 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8775Mai Văn Đạt01/05/1994Quảng TrịQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481221 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8776Lê Thị Anh Vân03/02/1995Quảng NamQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB481222 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8777Võ Thị Ly28/05/1995Thừa Thiên HuếQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481223 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8778Nguyễn Tấn Dương19/12/1994Quảng NgãiQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481224 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8779Mai Thị Lệ Giang17/12/1994Quảng TrịQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481225 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8780Nguyễn Thị Thúy Loan17/01/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481226 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8781Hồ Thị Bích Huệ12/02/1995Đăk LăkMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB481227 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8782Trần Thị Như Hằng08/09/1995Quảng NgãiMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481228 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8783Cao Thị Bé Châu12/03/1993Phú YênMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481229 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8784Nguyễn Thị Thanh Hương19/11/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481230 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8785Lê Thị Thanh Thúy05/06/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481231 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8786Ngô Thị Thanh Xuân19/07/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481232 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8787Nguyễn Thị Hồng Thương01/07/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481233 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8788Đoàn Nguyễn Anh Tín15/07/1995Quảng NgãiMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481234 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8789Cao Anh Khoa01/12/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481235 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8790Nguyễn Trinh Anh08/12/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481236 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8791Nguyễn Thị Ngọc Nga02/02/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481237 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8792Vương Thị Kim Ngân16/11/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481238 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8793Nguyễn Thị Lan Hương24/05/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481239 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8794Cao Thị Nhớ25/09/1995Quảng NgãiMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481240 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8795Nguyễn Thị Uyên Nhi14/08/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481241 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8796Hoàng Thị Ngọc Diệu08/01/1995Thừa Thiên HuếMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481242 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8797Trần Thị Thu Hà04/04/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481243 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8798Ngô Bá Sơn02/10/1995Hải DươngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481244 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8799Nguyễn Thị Hào07/03/1995Quảng BìnhMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481245 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8800Bùi Thị Mỹ Phụng22/01/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481246 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8801Đặng Nguyễn Thị Thu Thúy09/05/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481247 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8802Phùng Thị Bé19/03/1995Quảng NgãiMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481248 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8803Đỗ Thị Cẩm Tú20/07/1995Quảng NgãiMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481249 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8804Nguyễn Thị Tuyên25/12/1995Quảng TrịMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481250 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8805Phạm Ngọc Tâm Anh26/09/1994Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481251 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8806Lê Thị Phi Tuyết01/02/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481252 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8807Châu Thị Thùy Nương13/05/1995Quảng NamQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481253 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8808Nguyễn Thị Minh Tâm29/01/1995Đà NẵngQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481254 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8809Hoàng Thị Thu Hoài20/08/1995Quảng TrịQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481255 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8810Lê Thị Hoài Thu28/04/1995Quảng TrịQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481256 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8811Huỳnh Thị Thu Thảo05/08/1995Quảng NgãiQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481257 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8812Phan Thị Vĩnh Hòa30/03/1995Đà NẵngQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481258 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8813Hồ Thị Xuân Anh20/04/1994Thừa Thiên HuếQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481259 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8814Võ Văn Hải25/12/1994Quảng TrịQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481260 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8815Lê Thị Bảo Ngọc01/01/1994Đà NẵngQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481261 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8816Trần Thị Hoàng Anh26/10/1995Quảng BìnhQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481262 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8817Đới Thị Duyên10/02/1995Đắk LắkQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481263 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8818Lưu Thị Hoài18/12/1995Hà TĩnhQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481264 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8819Phạm Thị Đan Phượng16/07/1995Quảng TrịQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481265 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8820Trần Thị Lệ Hường05/03/1995Quảng NamQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB481266 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8821Nguyễn Thị Tuyết Vy04/10/1995Quảng NamQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481267 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8822Trương Thị Hảo25/01/1995Thừa Thiên HuếQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481268 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8823Bùi Thị Liên24/11/1995Đà NẵngQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481269 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8824Văn Thị Phương Thảo25/11/1995Quảng NamQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481270 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8825Trần Thị Yến Nguyên17/10/1995Kiên GiangQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481271 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8826Huỳnh Thị Mỹ Vi20/03/1995Quảng NamQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481272 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8827Đinh Thị Ngọc Chinh11/11/1995Quảng NamQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481273 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8828Nguyễn Ngọc Lê Trâm12/04/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481274 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8829Bùi Thị Bích Ngọc15/02/1995Đăk LăkQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481275 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8830Ngô Thị Thu Hà10/05/1994Quảng TrịQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481276 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8831Trương Công Bảo28/03/1995Quảng NamQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481277 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8832Trần Thị Loan15/05/1995Quảng BìnhQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481278 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8833Lê Thị Hằng27/08/1995Quảng NamQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481279 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8834Phùng Thị Hiệp03/06/1995Quảng NamQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481280 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8835Trần Thị Kim Ngân09/12/1995Thừa Thiên HuếQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481281 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8836Lê Ánh Nguyệt20/11/1994Quảng TrịQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481282 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8837Trần Thị Tuyết Nguyên10/04/1995Quảng NamQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481283 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8838Nguyễn Thị Thanh Sang09/03/1995Đăk LăkQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481284 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8839Ngô Thị Hè19/01/1995Thừa Thiên HuếQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481285 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8840Đặng Ngọc Thu10/08/1995Quảng BìnhQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481286 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8841Trà Thị Quỳnh Như20/11/1995Quảng NamQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481287 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8842Nguyễn Thị Thu Hồng01/02/1995Quảng NamQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481288 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8843Bùi Thị Mai Vinh10/10/1995Quảng NamQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481289 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8844Hà Tiểu My28/04/1995Quảng NamQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481290 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8845Lê Thị Diễm My06/10/1995Bình ĐịnhQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481291 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8846Trần Văn Long03/03/1994Quảng TrịQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481292 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8847Trương Trần Ly Na22/02/1994Quảng NgãiQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481293 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8848Nguyễn Thị Nhị14/02/1995Quảng NgãiQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481294 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8849Trần Huỳnh Kim Dung26/02/1995Đà NẵngQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB481295 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8850Phạm Thị Như Ý22/11/1995Quảng TrịQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481296 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8851Nguyễn Ngọc Thanh Mai17/02/1995Quảng BìnhQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481297 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8852Lê Thị Mỹ Hạnh15/01/1994Quảng NamQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481298 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8853Huỳnh Thị Thanh Trúc24/08/1995Đà NẵngQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481299 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8854Trần Thị Ngọc Vân04/04/1994Đà NẵngQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB481300 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8855Diệp Duy Trung17/09/1995Quảng NamQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB481301 742/QĐ-KTKH 12/08/2016
8856Nguyễn Đăng Phú18/07/1995Thanh HóaQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui