Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
9074Mai Thị Ngọc Bảo01/05/1996Bình ĐịnhK38C1Kế toán tổng hợpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05134 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9075Lê Thị Châu15/07/1995 Hà TĩnhK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05135 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9076Cao Thị Đường15/02/1988Quy NhơnK38C1Kế toán tổng hợpXuất sắcTrung Cấp Chính quiB05136 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9077Nguyễn Thị Việt Hà04/10/1995 Hà TĩnhK38C1Kế toán tổng hợpXuất sắcTrung Cấp Chính quiB05137 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9078Nguyễn Thúy Hằng09/08/1996Đà NẵngK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05138 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9079Nguyễn Thị Thanh Hoài10/08/1995Quảng NamK38C1Kế toán tổng hợpXuất sắcTrung Cấp Chính quiB05139 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9080Đỗ Tấn Hoàng16/06/1992Gia LaiK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05140 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9081Huỳnh Thị Linh Kiều05/02/1995Quảng NamK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05141 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9082Nguyễn Xuân Lãm02/12/1990Quảng TrịK38C1Kế toán tổng hợpXuất sắcTrung Cấp Chính quiB05142 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9083Nguyễn Thế Lập10/06/1996Quảng NamK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05143 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9084Bùi Thị Lý11/12/1996Quảng BìnhK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05144 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9085Bùi Thị Lý20/08/1995Nghệ AnK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05145 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9086Nguyễn Thị Mơ18/05/1995Quảng TrịK38C1Kế toán tổng hợpXuất sắcTrung Cấp Chính quiB05146 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9087Phạm Thị Tuyết Mơ02/07/1995Quảng BìnhK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05147 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9088Trịnh Thị Diễm My27/03/1994Quảng NgãiK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05148 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9089Hồ Trương Ngọc Nga14/09/1996Quảng NgãiK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05149 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9090Tạ Thị Hồng Nhung09/05/1995Quảng TrịK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05150 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9091Văn Ngọc Phú18/06/1995Quảng TrịK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05151 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9092Trần Doãn Phước26/12/1988Nghệ AnK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05152 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9093Hoàng Thị Tươi Sáng21/03/1996Quảng TrịK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05153 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9094Huỳnh Thị Băng Thanh14/03/1996Quảng NamK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05154 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9095Nguyễn Thanh Thành06/03/1991Đà NẵngK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05155 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9096Đoàn Thị Kim Thảo01/09/1996Quảng BìnhK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05156 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9097Trần Lê công Thịnh01/01/1995Quảng NgãiK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05157 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9098Nguyễn Văn Thuận24/04/1996Quảng NamK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05158 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9099Trần Thị Thương04/11/1993 Hà TĩnhK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB05159 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9100Lương Thị Phương Thúy11/02/1996Quảng NgãiK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05160 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9101Đoàn Thị Thu Thủy16/07/1995Khánh HòaK38C1Kế toán tổng hợpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05161 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9102Nguyễn Thị Thủy Tiên14/10/1996Đà NẵngK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05162 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9103Lê Văn Tiến04/02/1995Quảng TrịK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB05163 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9104Nguyễn Thị Huyền Trang19/10/1996Thừa T HuếK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB589148 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9105Phạm Thị Cẩm Vân02/04/1996 Hà TĩnhK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB589149 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9106Nguyễn Thị Vinh05/04/1996 Hà TĩnhK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB589150 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9107Đoàn Thị Yến08/01/1996Quảng BìnhK38C1Kế toán tổng hợpKháTrung Cấp Chính quiB589151 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9108Trần Duy Tịnh Tuyền06/08/1991Quy NhơnK38C1Kế toán tổng hợpGiỏiTrung Cấp Chính quiB589152 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9109Đỗ Thị Hảo15/11/1994Quảng BìnhK37C1Kế toán tổng hợpTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB589153 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9110Nguyễn Cửu Thân15/03/1992Đà NẵngK35C3Kế toán tổng hợpTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB589154 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016
9111Đoàn Thị Thu Trang18/09/1985Đà NẵngK35C11Kế toán tổng hợpTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05133 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016