Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
9413Trần Thị Lệ Huyền11/04/1994Quảng NamQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730746 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9414Phạm Nguyên Vũ18/06/1994Đà NẵngMar2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730747 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9415Hà Thị Hồng24/07/1994Quảng NamMar2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730748 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9416Nguyễn Thị Vi22/06/1994Quảng NamKTTH11_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730749 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9417Nguyễn Thị Hậu02/08/1993Quảng TrịKTTH12_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730750 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9418Nguyễn Thị Thương12/08/1995Thừa Thiên HuếKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730751 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9419Trương Thị Phụng08/11/1995Thừa Thiên HuếQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730752 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9420Đoàn Thị Vinh27/08/1995Quảng NamQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730753 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9421Lê Thị Thu Hồng27/09/1995Đà NẵngQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730754 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9422Trần Hoàng Quang18/05/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730755 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9423Lưu Thị Ny02/02/1995Quảng NamQTDLKS5_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730756 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9424Trần Thị Thanh Hiền04/07/1995Hà TĩnhKTTH10_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730757 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9425Phạm Thị Thơ18/01/1994Quảng NamKTTH10_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730758 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9426Phạm Thị Ngọc Trinh10/09/1995Đăk LăkKTTH10_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730759 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9427Trần Thị Thu Thúy20/08/1995Quảng BìnhKTTH10_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730760 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9428Lê Thị Mỹ Hường18/09/1995Quảng TrịKTTH1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730761 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9429Nguyễn Thị Thương05/02/1995Hà TĩnhKTTH1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730762 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9430Văn Thị Hoài04/09/1994Quảng TrịKTTH4_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730763 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9431Thi Thị Hoàng Nữ21/08/1995Đà NẵngKTTH4_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730764 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9432Nguyễn Thị Lệ Tuyết16/06/1995Quảng NgãiKTTH4_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730765 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9433Phan Thị Lĩnh10/10/1995Hà TĩnhKTTH5_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730766 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9434Nguyễn Thị Phương01/10/1995Quảng NamKTTH5_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730767 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9435Phan Thị Ngọc Yến16/12/1994Đà NẵngKTTH5_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730768 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9436Lê Văn Linh12/06/1994Quảng TrịKTTH6_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730769 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9437Phạm Thị Thảo Ly15/04/1995Quảng NamKTTH6_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730770 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9438Hồ Thị Minh Ngọc07/02/1994Quảng TrịKTTH6_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730771 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9439Đậu Thị Giang02/05/1995Nghệ AnKTTH7_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730772 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9440Nguyễn Vũ Khánh13/09/1995Thừa Thiên HuếKTTH7_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730773 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9441Vương Thị Thu08/08/1995Hà TĩnhKTTH7_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730774 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9442Nguyễn Thị Mỹ Toàn22/05/1995Quảng NamKTTH7_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730775 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9443Nguyễn Đức Hoàng Tài23/10/1995Đăk LăkKTTH8_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730776 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9444Trương Lê Duy Tuân24/12/1992Thừa Thiên HuếKTTH8_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730777 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9445Bùi Thị Bé12/04/1995Quảng TrịKTTH9_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730778 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9446Nguyễn Thị Hoài Diễm09/11/1995Bình ĐịnhKTTH9_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730779 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9447Nguyễn Thị Hương20/06/1995Đăk LăkKTTH9_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730780 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9448Hoàng Nữ Thủy Tiên01/06/1994Quảng BìnhKTTH9_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730781 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9449Nguyễn Thị Nhật Linh18/07/1995Bình ĐịnhKTDN1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730782 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9450Lê Đinh Thị Thắm14/01/1995Đà NẵngKTDN1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730783 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9451Võ Thị Thùy Trang26/09/1995Nghệ AnKTDN1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730784 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9452Nguyễn Thị Tươi05/05/1995Quảng NamKTDN1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730785 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9453Đỗ Thị Mận23/08/1995Quảng NamNH1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB730786 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9454Trần Đình Hoàng21/05/1995Đà NẵngTCDN1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730787 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9455Trần Thị Thúy Hằng26/11/1995Hà TĩnhTATM1_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730788 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9456Phan Thị Ngọc Huệ30/01/1995Quảng TrịTATM2_13TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB730789 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9457Đặng Kim Oanh04/06/1995Bình ĐịnhTATM5_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730790 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9458Trần Thị Mỹ Lệ10/09/1994Gia LaiTATM6_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730791 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9459Trần Thị Trang16/06/1994Quảng NgãiTATM6_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730792 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9460Trần Thị Ngọc Hằng01/01/1995Quảng NamTATM7_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730793 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9461Nguyễn Thị Diệu Linh27/04/1995Quảng BìnhTATM7_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730794 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9462Nguyễn Thị Phượng17/11/1995Quảng NamTATM7_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730795 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9463Phan Thị Kim Thanh11/05/1994Quảng NamTATM8_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730796 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9464Hoàng Thái Duy02/09/1995Quảng TrịCTH1_13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730797 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9465Nguyễn Nhật Kiều My20/11/1994Quảng TrịCTH1_13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiB730798 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9466Trần Hữu Thịnh25/05/1995Đà NẵngCTH1_13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiB730799 943/QĐ-KTKH 29/09/2016
9467Hà Thị Phương17/11/1995Quảng NamTADL1_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730800 943/QĐ-KTKH 29/09/2016