Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1361Phan Quý09/03/1990Đà NẵngLQT1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB731159 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
1362Trần Thị Thu Hà18/11/1994Quảng BìnhLKT1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731160 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9468Nguyễn Lê Tường Oanh26/11/1991Đà NẵngNH2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730801 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9469Phan Nguyễn Hữu Hoàng19/03/1992Đà NẵngQTDN4_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730802 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9470Lê Thị Mỹ Kiều10/09/1993Đà NẵngKTTH10_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730803 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9471Phan Hồng Sơn24/10/1990Quảng BìnhTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730804 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9472Ngô Thị Thanh Nữ03/04/1994Đà NẵngQTDN1_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730805 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9473Nguyễn Thái Huyền10/08/1994Đà NẵngQTDN1_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730806 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9474Võ Văn Tâm27/05/1994Quảng NamQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730807 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9475Nguyễn Thị Chương20/10/1994Quảng NamQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730808 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9476Huỳnh Thị Kiều Trinh30/09/1994Quảng NamQTDN3_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730809 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9477Trần Văn Hùng23/10/1993Thừa Thiên HuếQTDN4_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730810 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9478Trương Thành Nghĩa14/02/1994Quảng TrịQTDN4_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730811 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9479Nguyễn Xuân Lộc02/06/1993Quảng NamQTDN5_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730812 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9480Trần Thị Mỹ Duyên29/04/1994Hồ Chí MinhMar1_12QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730813 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9481Ngụy Nguyễn Kiều My18/05/1994Quảng NgãiMar2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730814 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9482Nguyễn Ngọc Hoàng Bảo01/06/1993Đà NẵngKTTH2_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730815 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9483Đỗ Thị Thu Thảo14/05/1994Quảng NamKTTH2_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730816 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9484Nguyễn Bạch Thanh Ngân13/08/1994Đà NẵngKTTH4_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730817 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9485Lê Thị Thu Hiền25/03/1994Quảng NamKTTH8_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730818 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9486Hồng thị thảo Nguyên15/09/1994Đà NẵngKTTH12_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730819 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9487Lại Văn Hải15/09/1994Thái BìnhKTTH14_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730820 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9488Nguyễn Bá Như Mai18/03/1993Đăk LăkNH1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB730821 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9489Trần Quang Đạt03/03/1993Đà nẵngNH1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730822 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9490Trương Thị Mỹ Lượng16/04/1994Quảng TrịNH1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB730823 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9491Nguyễn Đăng Khoa21/09/1991Quảng NamNH3_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730824 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9492Lê Văn Tịnh28/08/1993Quảng NamTATM1_12TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730825 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9493Võ Thu Trang15/10/1993Quảng NamTATM1_12TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730826 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9494Trần Thị Hoài Thu21/08/1994Nghệ AnTATM1_12TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730827 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9495Trần Thị Hoài Thu21/08/1994Nghệ AnTATM1_12QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB730828 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9496Vũ Thị Huyền17/05/1994Đăk LăkTATM3_12TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730829 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9497Lê Thị Quỳnh Long16/02/1994Đà NẵngTATM4_12TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730830 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9498Trương Quang Diệu02/08/1994Quảng NamKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730831 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9499Trần Thị Ly Na01/05/1994Đà NẵngKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730832 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9500Võ Văn Trung15/05/1995Đăk LăkKHDT1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730833 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9501Nguyễn Thị Quyên02/02/1995Hà TĩnhQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730834 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9502Lê Đức Khoa19/12/1994Thừa Thiên HuếQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730835 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9503Trần Ngọc Hoá16/06/1994Quảng BìnhQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730836 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9504Hồ Thị Thanh Ngân12/03/1993Thừa Thiên HuếQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730837 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9505Võ Thanh Chinh07/06/1994Quảng NamQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730838 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9506Nguyễn Thị Thanh Sương25/02/1995Quảng NgãiQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730839 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9507Võ Văn Linh12/09/1995Thừa Thiên HuếQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730840 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9508Nguyễn Thị Hiền20/03/1995Đà NẵngQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730841 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9509Văn Viết Hà22/07/1995Quảng TrịQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730842 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9510Phạm Ngọc Sang04/01/1994Đà NẵngQTDN2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730843 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9511Nguyễn Văn Hậu04/10/1995Quảng NamQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730844 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9512Lương Vũ Linh10/11/1995Quảng NamQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730845 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9513Văn Bá Phong09/08/1995Quảng TrịQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730846 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9514Hoàng Thị Hoa08/06/1995Quảng NinhQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730847 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9515Hồ Nguyễn Phương Thảo29/11/1995Đà NẵngQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730848 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9516Ngô Thị Minh Thoa03/01/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730849 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9517Võ Thị Xuân Hương08/11/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730850 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9518Đỗ Thị Trúc Duyên20/06/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730851 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9519Trương Quang Hiếu25/12/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730852 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9520Trần Thị Tường Vy09/10/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730853 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9521Phạm Thị Bích Trâm02/08/1995Quảng NgãiMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730854 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9522Phan Thanh Nhựt Hoàng08/01/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730855 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9523Hoàng Thị Mộng Ngọc25/01/1995Đăk LăkMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730856 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9524Bùi Thị Ngọc Linh22/11/1995Quảng NamMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730857 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9525Nguyễn Thị Kiều Trâm25/07/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730858 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9526Nguyễn Thị Trà My19/10/1995Quảng TrịQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730859 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9527Nguyễn Thị Hiền10/11/1995Đà NẵngQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730860 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9528Trần Thị Thanh Bình24/09/1993Quảng NamQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730861 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9529Lê Thị Đoan Trúc26/12/1995Đà NẵngQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730862 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9530Trương Thảo Tâm23/08/1995Đà NẵngQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730863 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9531Huỳnh Thị Diệu Trâm27/11/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730864 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9532Lê Thị Tuyết Trinh14/02/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730865 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9533Trần Thị Thanh Kiều13/03/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730866 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9534Nguyễn Thị Như Mỹ20/09/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730867 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9535Hồ Thị Mỹ ánh16/01/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730868 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9536Hồ Thị Xuân Vy19/06/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730869 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9537Ngô Tiến Trung29/04/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730870 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9538Phan Thị Thảo Nguyên20/01/1995Quảng NamQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB730871 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9539Nguyễn Thị Xuân Diệu09/08/1994Quảng NamQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730872 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9540Trần Phan Hải Yến17/01/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730873 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9541Nguyễn Thị Mỹ Lệ21/06/1994Đà NẵngQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB730874 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9542Phan Thị Thu Hạ29/05/1995Đăk LăkQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730875 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9543Lê Thủy Tiên07/04/1995Đồng NaiQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730876 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9544Võ Thị Ngân25/03/1994Quảng NamQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730877 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9545Trần Thị Xuân Hường30/01/1994Đà NẵngQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730878 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9546Nguyễn Thị Tường Vi07/09/1995Đà NẵngQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730879 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9547Lê Thị Quỳnh01/07/1995Quảng TrịQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730880 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9548Nguyễn Thị Thảo Nguyên20/12/1995Quảng NamQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730881 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9549Đặng Thị Thùy Trâm13/10/1994Đà NẵngQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730882 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9550Đặng Thị Min09/12/1994Quảng NamQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730883 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9551Nguyễn Thị Kim Thương21/01/1995Đà NẵngQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730884 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9552Lê Thị Tình20/04/1995Thừa Thiên HuếQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730885 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9553Ngụy Thị Như Miên24/08/1995Quảng NamQTDLKS5_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730886 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9554Võ Thị Hoài Uyên01/08/1995Quảng NamQTDLTour1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730887 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9555Trần Thị Anh Thư19/11/1995Đà NẵngQTDLTour1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730888 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9556Nguyễn Thị Kiều Trang06/11/1995Đà NẵngQTDLTour1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730889 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9557Nguyễn Thị Mơ04/03/1995Thừa Thiên HuếQTDLTour1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB730890 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9558Lê Ngọc Tuấn20/05/1995Thừa Thiên HuếKTTH1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730891 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9559Trần Long Giang10/09/1995Đà NẵngKTTH1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730892 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9560Nguyễn Thị Hồng Tuyết20/06/1995Quảng BìnhKTTH1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730893 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9561Lại Thị Tiền10/01/1995Quảng NamKTTH1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730894 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9562Thái Thị Vân13/11/1995Quảng NamKTTH1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730895 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9563Lê Thị Anh05/08/1995Hà TĩnhKTTH1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730896 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9564Nguyễn Thị Xuân10/09/1995Hà TĩnhKTTH1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730897 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9565Lê Thiện25/08/1995Quảng NgãiKTTH10_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730898 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9566Phạm Thị Mai Hương29/03/1994Thanh HóaKTTH10_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730899 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9567Cao Thị Kim Ly14/02/1995Thừa Thiên HuếKTTH10_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730900 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9568Trần Thị Thủy Tâm25/06/1995Đà NẵngKTTH10_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730901 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9569Nguyễn Thị Hường20/10/1995Đà NẵngKTTH10_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730902 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9570Lê Thị Trinh Kiều09/01/1995Quảng NamKTTH2_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730903 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9571Nguyễn Thị Diểm Loan26/07/1995Quảng NamKTTH2_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730904 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9572Lê Thị Thùy Linh20/11/1993Hà TĩnhKTTH2_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB730905 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9573Lê Thị Thùy Linh20/11/1993Hà TĩnhKTTH2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB730906 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9574Trần Thị Thảo Nguyên25/06/1995Quảng NgãiKTTH2_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730907 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9575Võ Thị ánh Vân15/12/1995Quảng NgãiKTTH2_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730908 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9576Trần Thanh Luân12/08/1995Bình ĐịnhKTTH3_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730909 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9577Nguyễn Thị Phi Nga02/12/1995Hà TĩnhKTTH3_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730910 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9578Nguyễn Thị Hiền18/06/1994Quảng TrịKTTH3_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730911 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9579Nguyễn Thị Thiên22/08/1995Hà TĩnhKTTH3_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730912 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9580Phạm Thị Phương26/10/1995Đà NẵngKTTH4_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730913 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9581Phan Thị Hồng02/01/1995Quảng BìnhKTTH4_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730914 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9582Dương Thị Tú Anh16/03/1995Đăk LăkKTTH4_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730915 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9583Nguyễn Thị Trinh06/06/1995Đà NẵngKTTH4_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730916 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9584Nguyễn Thị Thu Thảo13/11/1995Nam ĐịnhKTTH4_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730917 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9585Mai Thị Ngọc Huyền20/12/1995Quảng BìnhKTTH5_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730918 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9586Nguyễn Mai Duyên27/08/1995Đà NẵngKTTH5_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730919 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9587Phạm Quốc Quân22/09/1995Gia LaiKTTH5_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730920 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9588Nguyễn Khánh Thiện10/09/1995Đà NẵngKTTH6_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730921 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9589Hoàng Thị Hậu10/02/1994Đà NẵngKTTH6_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730922 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9590Hoàng Ngọc Linh14/11/1995Quảng BìnhKTTH6_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730923 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9591Võ Thị Hồng08/08/1995Đà NẵngKTTH6_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB730924 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9592Phạm Minh Hiền20/11/1995Đà NẵngKTTH7_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730925 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9593Trần Đại Dương13/09/1995Quảng BìnhKTTH7_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730926 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9594Nay H' Toanh28/08/1995Gia LaiKTTH7_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730927 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9595Nguyễn Thị Đào02/10/1995Quảng NamKTTH7_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730928 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9596Lê Thị Thúy05/04/1994Thừa Thiên HuếKTTH7_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730929 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9597Lê Hoài Bảo Duyên30/05/1995Đà NẵngKTTH8_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730930 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9598Nguyễn Thị Hồng Hà08/03/1995Quảng TrịKTTH8_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730931 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9599Châu Thị Hiền14/01/1995Đà NẵngKTTH8_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730932 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9600Nguyễn Ngọc Dung05/08/1995Quảng NamKTTH8_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730933 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9601Ngô Lê Thịnh23/05/1995Đà NẵngKTTH8_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730934 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9602Nguyễn Thị Bích Ngọc15/09/1995Quảng TrịKTTH9_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB730935 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9603Trương Thị Quỳnh Như29/11/1995Quảng TrịKTTH9_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730936 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9604Lê Xuân Thao15/04/1995Đà NẵngKTDN1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730937 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9605Trần Thị Trinh10/07/1995Đà NẵngKTDN1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730938 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9606Lê Thị Thu Hương05/01/1995Quảng TrịKTDN1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730939 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9607Ngô Thị Thủy Dương21/11/1995Đà NẵngKTDN1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730940 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9608Ngô Thị Tư10/10/1995Đà NẵngKTDN1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730941 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9609Trịnh Hoàng Sơn05/12/1994Hà TĩnhNH1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730942 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9610Phan Xuân Tuấn23/06/1994Quảng BìnhNH1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB730943 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9611Nguyễn Thị Phương Anh24/09/1995Quảng TrịNH1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730944 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9612Trần Công Sỹ28/04/1993Quảng NamTCDN1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730945 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9613Hứa Thị Minh Thi05/04/1995Quảng NamTCDN1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730946 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9614Lê Thị Hoài Hương15/09/1994Đà NẵngTATM2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730947 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9615Lê Hoàng Diễm Trang18/01/1995Đà NẵngTATM2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730948 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9616Phạm Thị Oanh Kiều25/04/1995Quảng NamTATM2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730949 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9617Nguyễn Thị Thúy Trâm29/10/1995Quảng TrịTATM2_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730950 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9618Hồ Thị Huyền Trang13/11/1995Quảng NamTATM3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730951 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9619Huỳnh Thị Mỹ Hội08/06/1994Quảng NgãiTATM3_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730952 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9620Nguyễn Thị Thoại07/08/1995Bình ĐịnhTATM3_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730953 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9621Lê Thảo Linh18/08/1995Nghệ AnTATM3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730954 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9622Nguyễn Thị Kim Trúc30/03/1995Quảng NamTATM4_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730955 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9623Hà Thị Mỹ Nhanh06/04/1995Quảng NgãiTATM4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730956 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9624Đoàn Thị Thu Hà02/06/1994Quảng NgãiTATM4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730957 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9625Nguyễn Thị Cẩm Tiên09/03/1994Quảng NamTATM4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730958 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9626Võ Thị Thu Thảo14/02/1995Quảng NgãiTATM5_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730959 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9627Phan Thị Minh Toàn10/03/1995Quảng NamTATM5_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730960 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9628Huỳnh Thị Lệ Huyền10/07/1995Quảng NgãiTATM5_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730961 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9629Nguyễn Thị Việt Nga30/11/1995Gia LaiTATM5_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730962 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9630Huỳnh Thị Nga06/09/1995Quảng NamTATM5_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730963 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9631Nguyễn Thị Kim Phượng10/12/1993Thừa thiên HuếTATM5_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730964 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9632Phạm Thị Sen04/10/1995Đăk LăkTATM5_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730965 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9633Nguyễn Thảo Ly25/07/1995Đà NẵngTATM5_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730966 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9634Phan Thị Thanh Mẫn01/08/1995Quảng NamTATM5_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730967 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9635Đặng Thị Mỹ Dung08/09/1995Quảng NgãiTATM5_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730968 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9636Trương Thị Hồng Hạnh25/05/1995Quảng NamTATM6_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730969 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9637Ngô Thị Thu22/07/1995Quảng NamTATM6_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730970 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9638Trương Thị Thu Thảo09/07/1994Quảng NamTATM6_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730971 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9639Nguyễn Thị Thu Thủy27/07/1993Quảng NgãiTATM6_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730972 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9640Phạm Thị Ngọc Yến28/05/1995Đăk LăkTATM7_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730973 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9641Hoàng Thị Lụa20/07/1991Quảng NinhTATM7_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730974 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9642Nguyễn Thị Hồng Thơm25/10/1994Quảng NamTATM7_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730975 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9643Nguyễn Thị Minh12/08/1995Quảng NamTATM7_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730976 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9644Nguyễn Kim Phấn15/02/1995Bình ĐịnhTATM7_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730977 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9645Huỳnh Nhật Uyên12/12/1995Quảng NamTATM7_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730978 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9646Nguyễn Như Khánh03/09/1995Đà NẵngTATM7_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730979 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9647Trần Thị Thu Thảo12/12/1994Quảng NamTATM8_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730980 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9648Nguyễn Thị Trà My22/06/1995Đà NẵngTATM8_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730981 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9649Trương Thị Chung12/10/1995Gia LaiTATM8_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730982 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9650Nguyễn Thị Dung28/11/1993Hà TĩnhTATM8_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730983 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9651Trương Thị Trang03/06/1994Quảng NamTATM8_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730984 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9652Nguyễn Công Hoan02/06/1994Quảng TrịCTH1_13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiB730985 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9653Phạm Công Trọng08/09/1995Đà NẵngCTH1_13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730986 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9654Phạm Chấn Thiện29/06/1994Quảng NamCTH1_13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730987 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9655Trần Thị Ngọc Lê01/11/1995Quảng TrịCTH1_13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiB730988 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9656Võ Thị Tân Huyền22/06/1995QNam - ĐNẵngTADL1_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730989 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9657Phạm Thị Thúy Linh27/09/1995Quảng NamTADL1_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730990 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9658Lê Thị Thanh Mai19/04/1995Quảng NamTADL1_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730991 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9659Tăng Thị Kim Tuyển18/01/1995Quảng NamTADL2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730992 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9660Phạm Thị Kiều Ni03/07/1995Đà NẵngTADL2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730993 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9661Phùng Thị Yến Nhi24/02/1995Thừa thiên HuếTADL2_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730994 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9662Uông Thị Hồng Miên18/04/1995Quảng NamTADL2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730995 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9663Nguyễn Thị Thu Hiền06/07/1995Quảng NamTADL2_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB730996 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9664Trịnh Thị Ngọc Diễm28/06/1994Đà NẵngTADL3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730997 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9665Mai Ngọc Trang05/12/1995Đà NẵngTADL3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730998 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9666Trần Thị Diễm Thúy05/09/1995Quảng NamTADL3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB730999 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9667Phan Thị Kim Tuyến03/03/1993Quảng NamTADL3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731000 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9668Nguyễn Thị Thu26/10/1994Quảng NamTADL3_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731001 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9669Phạm Thị Nhung25/07/1995Hà TĩnhTADL3_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731002 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9670Lê Nguyên Phong05/02/1994Quảng NamTADL3_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731003 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9671Lê Thị Hải Yến28/08/1995Kon TumTADL3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731004 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9672Võ Thị Hải23/08/1995Quảng NamTADL3_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731005 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9673Bùi Văn Côi05/12/1995Nghệ AnTADL3_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731006 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9674Nguyễn Đức Quyền01/08/1995Nghệ AnTADL3_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731007 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9675Lê Thị Thảo Vi05/04/1995Quảng NgãiTADL4_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731008 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9676Phạm Thị Thùy Trang04/03/1995Quảng NamTADL4_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731009 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9677Trương Duy Quang05/05/1994Đà NẵngTADL4_13TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731010 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9678Nguyễn Thị Như ý18/06/1995Quảng NamTADL4_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731011 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9679Nguyễn Thị Thanh Hương16/07/1994Đà NẵngTADL4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731012 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9680Võ Thị Tường Hân07/07/1995Quảng NamTADL4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731013 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9681Nguyễn Thị Thùy Trang20/09/1995Quảng NamTADL4_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731014 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9682Trần Thị Hạ Quyên11/04/1995Quảng NamTADL4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731015 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9683Nguyễn Ngọc Phương20/09/1996Quảng NgãiQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731016 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9684Phạm Thị Mùi02/10/1996Hà TĩnhQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731017 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9685Huỳnh Thị Kim Kiều27/10/1996Quảng NamQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731018 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9686Trịnh Thị Yên23/11/1996Quảng TrịQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731019 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9687Trương Thị Chung05/06/1996Quảng NamQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731020 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9688Nguyễn Thị Ly Sa20/06/1995Quảng NamMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731021 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9689Trần Thị Oanh Oanh02/09/1996Quảng NamMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731022 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9690Lê Vũ Văn Viên13/02/1996Quảng NamMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731023 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9691Nguyễn Quốc Phú05/05/1996Quảng NamMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731024 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9692Đặng Thị Phương Trâm21/03/1996Đà NẵngMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731025 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9693Trần Thiện Thành15/07/1995Quảng TrịQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731026 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9694Võ Thị Thùy Linh30/09/1996Quảng NamQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731027 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9695Nguyễn Văn Hữu28/07/1994Quảng BìnhQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731028 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9696Hoàng Thị Ngọc Hạnh12/07/1996Quản TrịQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731029 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9697Thái Thị Loan20/07/1995Bình ĐịnhQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731030 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9698Lê Thị Bích Quỳnh24/05/1995Quảng NgãiQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731031 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9699Trần Thị Nhi10/08/1996Thừa Thiên HuếQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731032 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9700Nguyễn Thị Kim Oanh15/03/1995Quảng TrịQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731033 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9701Nguyễn Thị Hải Yến24/04/1996Đăk LăkQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731034 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9702Nguyễn Thị Trúc Linh25/09/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731035 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9703Nguyễn Thị Lộc02/11/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731036 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9704Trần Thị Tinh Vi17/01/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731037 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9705Phan Thị Thuý An03/01/1996Đà NẵngQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731038 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9706Võ Nhật Trường02/09/1995Hồ Chí MinhQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731039 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9707Đinh Thị Mỹ Linh26/08/1996Đà NẵngQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731040 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9708Huỳnh Thị Nỡ22/10/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731041 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9709Nguyễn Thị Hoàng Dững28/02/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731042 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9710Đỗ Thị Bé11/10/1996Quảng BìnhQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731043 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9711Hà Thị Kim Sương27/04/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731044 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9712Văn Phan Thanh Trúc11/12/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731045 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9713Phạm Thị Nhi12/02/1996Thừa Thiên HuếQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731046 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9714Nguyễn Thị Nga01/07/1996Hà TĩnhQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731047 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9715Nguyễn Thị Kim Chi23/03/1995Hà TĩnhQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731048 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9716Trần Thị Diệu ánh25/09/1996Đà NẵngQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731049 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9717Hoàng Thị Phương Linh12/08/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731050 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9718Dương Thị Thúy20/04/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731051 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9719Cao Thị Hải Yến19/02/1996Quảng BìnhQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731052 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9720Nguyễn Văn Ben25/02/1995Thừa Thiên HuếQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731053 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9721Trần Thị Thùy Dương19/06/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731054 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9722Trần Thị Kim Huệ19/06/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731055 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9723Lê Thị Kim Phượng18/08/1996Đà NẵngQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731056 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9724Lê Thị Minh Phương18/03/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731057 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9725Phan Thị Thương16/02/1995Quảng BìnhQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731058 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9726Đinh Cao Thành Đạt15/07/1996Quảng BìnhQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731059 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9727Dương Thị Hoa17/12/1995Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731060 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9728Phạm Thị Diễm Quỳnh02/01/1996Đăk LăkQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731061 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9729Võ Thị Thùy Dung30/05/1996Quảng NgãiQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731062 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9730Đinh Thị Diệu Hương26/01/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731063 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9731Hồ Thị Nhi10/07/1995Thừa Thiên HuếKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731064 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9732Phạm Thị Bích Vy03/04/1996Quảng NgãiKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731065 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9733Trương Thị Thu Thảo19/07/1995Đăk LăkKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731066 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9734Nguyễn Lê Bảo Anh20/01/1995Thừa Thiên HuếKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731067 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9735Huỳnh Thị Thu Hương15/05/1993Đà NẵngKTTH1_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731068 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9736Võ Thị Ngọc Nguyên12/03/1995Quảng NamKTTH1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731069 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9737Nguyễn Thị Hằng Nga06/06/1996Quảng BìnhKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731070 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9738Võ Thị Thu Thảo16/12/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731071 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9739Trần Thị Kim Ngân24/03/1995Đăk LăkKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731072 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9740Trần Thị Phương Liên08/12/1996Đà NẵngKTTH2_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731073 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9741Nguyễn Thị Lệ26/03/1995Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731074 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9742Trần Thị Lan08/08/1996Hà TĩnhKTTH2_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731075 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9743Nguyễn Thị Kim Nhung28/07/1995Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731076 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9744Dương Thị Tâm04/05/1996Hà TĩnhKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731077 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9745Phạm Thị Hương21/08/1995Quảng NamKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731078 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9746Nguyễn Thị Ngọc Hà27/06/1996Quảng NamKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731079 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9747Võ Thị Hà02/10/1996Nghệ AnKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731080 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9748Thiều Thị Nhung14/09/1996Quảng TrịKTTH3_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731081 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9749Phạm Thị Phúc28/08/1996Quảng BìnhKTTH3_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731082 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9750Nguyễn Thị Hồng Lĩnh19/11/1995Quảng TrịKTTH3_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731083 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9751Lê Thị Lệ Thu05/07/1996Quảng NamKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731084 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9752Ngô Thị Tuyết Mai10/01/1995Quảng NamKTTH3_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731085 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9753Cao Kim Anh29/03/1996Đà NẵngKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731086 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9754Dương Thị ánh Hồng05/05/1996Quảng NamKTTH4_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731087 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9755Lê Thị Kim Hoa22/10/1996Quảng NamKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731088 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9756Huỳnh Thị Bích Trâm09/12/1996Quảng NamKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731089 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9757Trần Thị Kim Hoa26/11/1996Quảng NamKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731090 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9758Nguyễn Thị Hợi20/03/1996Nghệ AnKTTH4_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731091 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9759Châu Thị Cúc17/04/1995Đăk LăkKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731092 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9760Nguyễn Thị Thu Thảo16/02/1994Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731093 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9761Huỳnh Thị Mỹ Trinh30/05/1996Đà NẵngKTTH4_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731094 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9762Lê Thị Ngọc Phượng20/02/1996Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731095 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9763Trần Thị Thảo Nguyên15/07/1996Quảng TrịKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731096 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9764Võ Thị Hồng Tâm22/09/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731097 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9765Hà Thị Mai28/05/1996Quảng BìnhKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731098 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9766Trần Ngọc Kiều Ngân20/04/1996Đăk LăkKTTH5_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731099 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9767Trần Thị Định01/07/1995Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731100 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9768Nguyễn Thị Bích Ngọc26/11/1996Đà NẵngKTTH5_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731101 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9769Lương Thị Phương Thùy26/12/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731102 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9770Lê Trương Hằng Phương14/08/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731103 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9771Trần Thị Hồng Hạnh04/06/1996Quảng TrịKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731104 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9772Hoàng Thị Thôi25/05/1996Đăk LăkKTTH6_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731105 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9773Lê Thị Mai03/01/1995Quảng TrịKTTH6_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731106 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9774Trần Thị Bảo Ngọc13/11/1995Quảng BìnhKTTH6_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731107 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9775Nguyễn Thị Kim Liên09/06/1996Đăk LăkKTTH6_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731108 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9776Phan Thị Mỹ Dung22/08/1995Bình ĐịnhKTTH6_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731109 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9777Trương Thị Hà Giang12/03/1995Quảng BìnhTADL2_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731110 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9778Lê Tấn Tài20/08/1996Phú YênDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731111 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9779Lưu Nguyễn Bảo Châu02/06/1996Trà VinhDVPL1_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731112 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9780Phạm Thị Đức12/08/1996Quảng TrịDVPL1_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731113 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9781Nguyễn Thị Huyền Mơ20/10/1996Đà NẵngDVPL1_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731114 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9782Nguyễn Thị Hoà14/02/1995Đà NẵngDVPL1_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731115 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9783Nguyễn Thị Kim ái12/04/1996Bình ĐịnhDVPL1_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731116 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9784Nguyễn Thị Hoài Ân24/02/1995Đà NẵngDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731117 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9785Lê Thị Hiền26/12/1996Đăk LăkDVPL1_14Dịch vụ pháp lýXuất sắcCao đẳng Chính quiB731118 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9786Phan Thị Bảo Trân02/11/1996Quảng NamDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731119 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9787Trương Thị Thanh Thanh02/02/1995Quảng NgãiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731120 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9788Lê Thị Cát Tiên06/05/1996Quảng NgãiDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731121 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9789Lưu Văn Sơn07/06/1995Quảng NamDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731122 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9790Lê Thị Bích Hưởng17/11/1996Quảng NamDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731123 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9791Nguyễn Lương Trường Linh08/02/1996Đà NẵngDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731124 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9792Hoàng Phi Điệp06/10/1996Quảng NgãiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731125 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9793Võ Thị Thúy Kiều17/01/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731126 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9794Châu Thị Hằng17/10/1995Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731127 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9795Nguyễn Thị Yến Ly29/02/1996Đà NẵngDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731128 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9796Nguyễn Thị Ly Na20/06/1995Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731129 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9797Lê Thị Mỹ Duyên03/03/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731130 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9798Nguyễn Thị Ngọc Diễm14/06/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731131 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9799Trương Thị Tánh14/05/1995Quảng NgãiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731132 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9800Dương Thị Thanh Huyền16/04/1996Đà NẵngDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731133 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9801Nguyễn Thị Ra Đa27/03/1995Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýXuất sắcCao đẳng Chính quiB731134 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9802Lê Thị Khá13/07/1995Quảng NgãiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731135 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9803Võ Thị Cẩm Loan12/10/1996Đăk LăkDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731136 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9804Dương Vương11/12/1996Quảng NgãiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731137 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9805Phan Thị Thu Hằng05/03/1995Quảng BìnhKTTH4_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731138 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9806Lê Thị Mỹ Linh04/03/1994Thừa Thiên HuếNH1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731139 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9807Bạch Thị Kim Bình11/07/1994Thừa Thiên HuếKTTH10_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731140 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9808Đỗ Thị Ngọc Thương09/04/1994Quảng NamKTTH9_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731141 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9809Nguyễn Thị Ngọc Diễm04/04/1994Quảng NamTATM3_12TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731142 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9810Trần Thị Thương14/05/1993Quảng TrịKTTH14_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731143 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9811Nguyễn Thị Hồng Vân01/02/1994Quảng TrịKTTH12_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731144 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9812Ông Thị Quỳnh Nga18/08/1994Đà NẵngMar2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731145 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9813Trần Thị Kim Chung11/01/1994Quảng NamKTTH9_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731146 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9814Trịnh Thị Thanh Hoa08/03/1995Nghệ AnQTDLKS5_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731147 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9815Trương Thị Na04/04/1995Quảng TrịKTTH2_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731148 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9816Lê Thị Ngọc11/09/1995Hà TĩnhKTTH3_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731149 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9817Lê Thị Thùy Linh20/11/1995Quảng BìnhKTTH7_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731150 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9818Phạm Thị Huyền04/01/1994Gia LaiKTTH7_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731151 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9819Nguyễn Thị Hải Yến07/05/1995Quảng BìnhKTTH6_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731152 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9820Phạm Bùi Nhật Nguyệt28/10/1995Quảng NgãiDVPL2_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731153 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9821Nguyễn Bảo Kim20/07/1994Quảng NamQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731154 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9822Ngô Thị Định10/09/1995Thừa Thiên HuếMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731155 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9823Lê Thị Hiền26/06/1995Hà TĩnhKTTH1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731156 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9824Dương Thị ánh Nguyệt15/01/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731157 132/QÐ-KTKH 02/03/2017
9825Trần Thị Thu Hằng22/11/1993Đà NẵngKTTH6_11KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731158 132/QÐ-KTKH 02/03/2017