Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
9826Bùi Thị Sang10/02/1993Thanh HóaKTTH9_11KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731161 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9827Lê Văn Anh Tú12/05/1992Hoà Vang, Đà NẵngNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731162 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9828Lê Phúc Nhân26/11/1994Đà NẵngKHDT1_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731163 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9829Phan Thị Mỹ Ly01/10/1994Thừa Thiên HuếKTTH10_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731164 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9830Phan Thị Mỹ Phương09/04/1994Hà TĩnhKTTH11_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731165 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9831Võ Trọng Đức15/09/1994Quảng NamKTTH5_12KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731166 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9832Nguyễn Thị Thúy21/01/1993Quảng BìnhMar2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731167 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9833Nguyễn Hải Dương08/05/1994Quảng TrịNH2_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731168 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9834Lương Thị Bích Vân04/03/1993Đắc LắcTATM1_12TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731169 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9835Đoàn Thị Thu Hương02/09/1994Quảng NamTATM4_12TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731170 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9836Lê Văn Quang15/03/1994Phú Lộc, Thừa Thiên HuếTCDN1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731171 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9837Phan Công Sơn19/03/1994Quảng BìnhTCDN1_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731172 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9838Nguyễn Thị Hương Trinh22/08/1994Quảng NamCTH1_13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731173 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9839Phan Thị Thu Mơ26/04/1995Thừa Thiên HuếKTDN1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731174 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9840Đặng Thị Thanh Vân03/10/1995Đà NẵngKTDN1_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731175 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9841Trần Nguyễn Lan Trinh29/05/1994Quảng NamKTTH10_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731176 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9842Phạm Thị Anh Tú10/10/1995Quảng NamKTTH10_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731177 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9843Lê Thị Thu Hiền04/05/1995Quảng NamKTTH2_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731178 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9844Nguyễn Quỳnh Thúy Ngân04/04/1995Bình ĐịnhKTTH2_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731179 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9845Trần Thị Kim Tuyền23/10/1995Đà NẵngKTTH2_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731180 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9846Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc23/09/1995Đà NẵngKTTH3_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731181 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9847Võ Thị Duy Thanh17/05/1995Quảng NamKTTH3_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731182 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9848Hồ Thị Bích Dung22/09/1995Quảng TrịKTTH4_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731183 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9849Lê Thị Kim Ngân30/03/1995Đà NẵngKTTH4_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731184 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9850Trần Thị Thùy Linh23/03/1994Hà TĩnhKTTH5_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731185 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9851Hồ Như Thuyết18/11/1993Gia LaiKTTH5_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731186 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9852Bùi Thị Phụng26/03/1994Quảng NgãiKTTH6_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731187 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9853Phạm Thị Hồng Diễm22/05/1995Đà NẵngMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731188 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9854Nguyễn Hoàng Yến13/01/1995Quảng TrịMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731189 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9855Văn Thị Mỹ Dung21/12/1995Quảng NamQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731190 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9856Võ Sơn24/04/1995Quảng TrịQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731191 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9857Nguyễn Thị Triều11/07/1995Quảng NamQTDLKS1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731192 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9858Hồng Quang Tâm21/04/1995Quảng NamQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731193 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9859Lê Thị Tường Vy22/09/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731194 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9860Nguyễn Thị Bé Trinh10/06/1995Quảng NamQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731195 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9861Nguyễn Thị Tường Vy05/11/1995Đà NẵngQTDLKS4_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731196 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9862Trần Văn Cảnh28/07/1995Quảng NamQTDLKS5_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731197 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9863Nguyễn Thái Hiển22/04/1994Quang NamQTDLTour1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731198 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9864Trần Viết Thắng08/10/1995Đà NẵngQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731199 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9865Nguyễn Thị Thu Thảo24/07/1995Quảng TrịQTDN3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731200 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9866Nguyễn Lê Hoàng Oanh03/09/1995Đà NẵngTADL1_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731201 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9867Nguyễn Đăng Thảo Nguyên15/10/1994Đà NẵngTADL2_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731202 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9868Nguyễn Thị Thanh Thảo25/09/1994Quảng NamTADL2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731203 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9869Trương Thị Khánh Vân27/09/1994Đà NẵngTADL2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731204 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9870Võ Thị Ly25/07/1995Quảng NamTADL4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731205 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9871Huỳnh Thị Tâm05/05/1994Quảng NamTADL4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731206 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9872Nguyễn Thị Thanh Ty19/01/1995Quảng NamTADL4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731207 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9873Đặng Thị Thanh Hương13/05/1995Quảng NamTATM2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731208 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9874Lê Thị Phương Thảo17/03/1995Đà NẵngTATM3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731209 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9875Nguyễn Thị Thanh Tuyền29/10/1995Quảng NamTATM3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731210 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9876Mai Thị Thu Hiền26/07/1995Quảng TrịTATM4_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731211 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9877Ngô Thị Phương10/10/1992Quảng NamTATM4_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731212 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9878Nguyễn Thị Bích Ngân02/09/1995Quảng NgãiTATM5_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731213 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9879Nguyễn Thị Hồng12/07/1995Quảng TrịTATM7_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731214 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9880Lê Thị Ngọc Ánh25/11/1995Điện Bàn - Quảng NamTCDN1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731215 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9881Trần Viết Thể20/04/1993Duy Xuyên - Quảng NamTCDN1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731216 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9882Lê Văn Bảo10/11/1996Quảng NamDVPL1_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731217 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9883Trịnh Thị Hồng Diễm12/06/1995Quảng NamDVPL1_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731218 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9884Đặng Thị Hồng Dung10/10/1996Quảng NamDVPL1_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731219 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9885Cao Thị Mỹ Duyên07/09/1996Quảng BìnhDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731220 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9886Lê Thị Mỹ Duyên10/08/1995Quảng TrịDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731221 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9887Võ Thị Minh Hà09/04/1996Đà NẵngDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731222 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9888Dương Thị Thu Hiền14/02/1996Quảng NgãiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731223 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9889Đoàn Thị Bích Hồng27/01/1996Đà NẵngDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731224 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9890Trương Thị Huyền03/04/1996Quảng NamDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731225 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9891Nguyễn Ngọc Lâm17/05/1995Đăk LăkDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731226 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9892Hoàng Mạnh Lâm27/12/1995Đăk LăkDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731227 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9893Đặng Thị Nhật Linh21/11/1996Thừa Thiên HuếDVPL1_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731228 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9894Nguyễn Thị Anh Lộc28/05/1996Quảng NamDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731229 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9895Bạch Thị Mẫn01/01/1996Quảng NgãiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731230 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9896Lê Thị Thu Nhi10/08/1996Quảng NgãiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731231 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9897Đinh Tấn Pháp09/04/1996Quảng NamDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731232 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9898Nguyễn Thị Lan Phương07/04/1995Quảng BìnhDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731233 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9899Vũ Thị Phượng04/09/1995Gia LaiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731234 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9900Lê Thị Tố Quỳnh02/06/1996Gia LaiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731235 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9901Phan Thị Thu Thảo02/01/1996Đà NẵngDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731236 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9902Đinh Thị Thông23/11/1994Gia LaiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731237 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9903Trịnh Duy Thương19/05/1995Gia LaiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731238 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9904Hà Thị Mỹ Thương25/04/1996Bình ĐịnhDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731239 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9905Võ Thị Kim Tình20/12/1996Bình ĐịnhDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731240 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9906Nguyễn Thị Tuyết15/03/1995Quảng TrịDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731241 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9907Bạch Hồng Vũ29/04/1996Đắk LắkDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731242 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9908Nguyễn Minh Vương09/01/1996Gia LaiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731243 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9909Nguyễn Thị Hải Âu12/05/1996Bình ĐịnhDVPL2_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731244 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9910Nguyễn Thị Hiền30/01/1996Quảng NgãiDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731245 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9911Huỳnh Đức Hiếu20/06/1996Quảng NamDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731246 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9912Lê Phạm Hữu Hưng05/03/1993Đăk LăkDVPL2_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731247 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9913Lê Đức Lịch08/04/1994Quảng TrịDVPL2_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731248 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9914Nguyễn Thị Loan12/04/1996Bình ĐịnhDVPL2_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731249 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9915Trương Thị Trà My14/06/1996Bình ĐịnhDVPL2_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731250 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9916Trần Thị Nhụy06/11/1996Quảng NgãiDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731251 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9917Phan Thị Kim Oanh10/09/1996Quảng BìnhDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731252 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9918Nguyễn Thị Phượng28/04/1996Bình ĐịnhDVPL2_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731253 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9919Nguyễn Thị Ny Sa21/09/1996Quảng NamDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731254 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9920Nguyễn Thị Hồng Thoa28/09/1996Quảng NamDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731255 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9921Đàm Thanh Tùng26/07/1996Đà NẵngDVPL2_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731256 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9922Lê Thị Ngọc Ánh04/02/1996Đà NẵngDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731257 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9923Võ Quốc Công25/01/1994Đăk NôngDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731258 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9924Ngô Thị Hoài Đạt24/12/1996Hà TĩnhDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731259 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9925Nguyễn Thị Mỹ Hà01/01/1995Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731260 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9926Ngô Thị Thu Hà28/05/1996Gia LaiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731261 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9927Nguyễn Thị Linh Hương19/08/1995Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731262 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9928Nguyễn Thị Lam05/08/1996Hà TĩnhDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731263 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9929Trần Văn Lâm10/01/1995Bình ĐịnhDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731264 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9930Nguyễn Thị Lệ13/10/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731265 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9931Trương Ngọc Linh11/05/1996Quảng NgãiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731266 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9932Nguyễn Thị Hồng Loan18/08/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731267 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9933Nguyễn Thị Ngọc Lựu20/07/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731268 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9934Nguyễn Thị My My18/09/1996Quảng NgãiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731269 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9935Phan Thị Nhi26/12/1995Quảng NgãiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731270 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9936Võ Minh Tài22/12/1996Quảng NgãiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731271 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9937Nguyễn Thị Thảo09/12/1996Quảng NgãiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731272 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9938Hoàng Thị Thương04/05/1996Quảng BìnhDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731273 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9939Nguyễn Thị Dũ Thường15/05/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731274 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9940Lê Thị Tiên03/07/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731275 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9941Nguyễn Anh Tùng30/10/1996Hà NộiDVPL3_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731276 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9942Nguyễn Thị Phi Yến15/01/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731277 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9943Trương Thị Ngân Giang19/02/1996Thừa Thiên HuếKTDN1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731278 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9944Nguyễn Thị Hân20/03/1996Quảng BìnhKTDN1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731279 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9945Nguyễn Thị Mỹ Lệ10/04/1996Quảng TrịKTDN1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731280 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9946Hứa Thị Linh04/05/1996Quảng NamKTDN1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731281 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9947Võ Thị Hồng Linh14/07/1996Đăk LăkKTDN1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731282 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9948Trần Thị Linh10/02/1996Quảng TrịKTDN1_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731283 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9949Dương Thị Quỳnh Lưu20/04/1995Quảng NgãiKTDN1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731284 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9950Trần Thị Uyên Phương15/06/1996Thừa Thiên HuếKTDN1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731285 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9951Nguyễn Thị Bích Phượng05/11/1996Quảng NamKTDN1_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731286 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9952Lê Thị Thảo03/03/1995Quảng NamKTDN1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731287 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9953Lê Thị Thuận20/11/1995Quảng TrịKTDN1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731288 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9954Nguyễn Thị Thu Thủy12/12/1995Quảng TrịKTDN1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731289 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9955Đinh Thị Thuyền15/11/1996Quảng BìnhKTDN1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731290 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9956Hoàng Thị Tuyến05/10/1996Quảng TrịKTDN1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731291 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9957Trần Thị Kim Chi03/01/1996Thừa Thiên HuếKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731292 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9958Phan Thị Thùy Dương09/07/1996Quảng NamKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731293 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9959Trần Thị Thu Hằng17/05/1996Quảng BìnhKTTH1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731294 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9960Nguyễn Thị Thanh Hiền30/07/1996Quảng BìnhKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731295 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9961Nguyễn Thị Ngọc Hoa10/02/1996Đà NẵngKTTH1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731296 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9962Nguyễn Thị Lan Hương22/06/1996Quảng TrịKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731297 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9963Nguyễn Thị Hương01/01/1995Thừa Thiên HuếKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731298 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9964Lê Thị Hương26/03/1995Quảng TrịKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731299 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9965Phạm Thị Quý Linh13/07/1995Hà TĩnhKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731300 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9966Lê Thị Mỹ Linh17/07/1996Quảng NamKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731301 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9967Thạch Thị Kim Loan16/12/1995Quảng NgãiKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731302 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9968Hoàng Phương Loan06/05/1996Quảng BìnhKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731303 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9969Võ Thị Tuyết Ly19/10/1996Quảng NamKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731304 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9970Trần Thị Hồng Mạnh30/01/1996Đà NẵngKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731305 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9971Trần Thị Mơ22/11/1996Đà NẵngKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731306 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9972Huỳnh Thị Hồng Nga19/11/1996Đà NẵngKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731307 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9973Phạm Thị Trúc Ngân20/10/1996Đà NẵngKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731308 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9974Nguyễn Thị Phương09/05/1995Quảng TrịKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731309 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9975Phan Thị Hồng Sương14/02/1996Quảng NamKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731310 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9976Nguyễn Văn Tài20/04/1996Thừa Thiên HuếKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731311 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9977Trần Thị Hồng Thắm19/07/1996Quảng BìnhKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731312 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9978Nguyễn Thị Thảo04/12/1996Hà TĩnhKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731313 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9979Nguyễn Thị Thanh Thủy24/05/1996Quảng NamKTTH1_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731314 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9980Cù Thùy Trâm03/05/1996Đà NẵngKTTH1_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731315 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9981Nguyễn Thị Trâm Anh25/09/1996Đà NẵngKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731316 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9982Nguyễn Thị Kim Cúc27/07/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731317 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9983Trần Thị Ngọc Diệp14/12/1996Thừa Thiên HuếKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731318 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9984Lê Thị Thu Hà02/09/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731319 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9985Nguyễn Thị Hải08/01/1996Nghệ AnKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731320 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9986Nguyễn Thị Hằng10/08/1996Hà TĩnhKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731321 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9987Nguyễn Thị Mỹ Hương01/02/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731322 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9988Nguyễn Thị Thanh Huy08/02/1994Quảng NamKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731323 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9989Nguyễn Thị Thúy Kiều06/06/1996Quảng NamKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731324 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9990Đỗ Thị Nhiễm Kiều19/11/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731325 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9991Hoàng Thị Lành11/02/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731326 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9992Nguyễn Thị Mỹ Lệ27/06/1995Quảng NamKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731327 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9993Nguyễn Thị Mến01/09/1995Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731328 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9994Lê Thị Nhi23/09/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731329 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9995Cáp Thị Kim Oanh15/09/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731330 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9996Nguyễn Thị Kim Phượng30/07/1994Quảng BìnhKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731331 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9997Lê Thị Sương20/10/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731332 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9998Trần Thị Lệ Thu28/08/1996Quảng BìnhKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731333 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
9999Phạm Thị Huyền Trang16/10/1996Quảng NamKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731334 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10000Phan Thị Tường Vi25/02/1995Quảng NamKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731335 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10001Nguyễn Thị Trường Vi20/02/1996Quảng NamKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731336 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10002Lê Thị Yến26/07/1996Quảng TrịKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731337 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10003Nguyễn Thị Yến28/01/1995Hà TĩnhKTTH2_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731338 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10004Hồ Thị Ngọc Ánh26/02/1996Quảng TrịKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731339 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10005Lê Thị Duyên26/02/1994Thanh HóaKTTH3_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731340 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10006Trần Thị Hằng06/02/1996Hà TĩnhKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731341 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10007Lê Thị Thu Hoài10/06/1996Quảng TrịKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731342 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10008Nguyễn Thị Ánh Hoài13/03/1994Quảng BìnhKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731343 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10009Bùi Thị Hồng06/07/1996Quảng NamKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731344 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10010Đào Văn Hung27/07/1994Bình ĐịnhKTTH3_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731345 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10011Võ Thị Ly19/07/1996Quảng TrịKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731346 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10012Hoàng Thị Mãi16/11/1996Quảng BìnhKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731347 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10013Vũ Thị Nga25/08/1995Thanh HóaKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731348 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10014Ngô Thị Hồng Nhung20/03/1996Quảng NamKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731349 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10015Trịnh Thị Lan Ni29/03/1996Quảng TrịKTTH3_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731350 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10016Nguyễn Thị Ngọc Phúc15/06/1996Quảng NamKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731351 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10017Nguyễn Thị Thu Phương28/03/1996Quảng TrịKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731352 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10018Lương Thị Phương27/02/1996Quảng NamKTTH3_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731353 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10019Nguyễn Thị Thúy Sang05/07/1996Quảng BìnhKTTH3_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731354 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10020Nguyễn Thị Tâm06/05/1996Quảng BìnhKTTH3_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731355 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10021Trần Thị Mỹ Tâm12/07/1996Quảng NamKTTH3_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731356 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10022Võ Thị Thái04/01/1995Quảng BìnhKTTH3_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731357 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10023Lê Thị Hồng Thắm17/09/1996Bình ĐịnhKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731358 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10024Trần Thị Kim Tiền20/05/1996Đà NẵngKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731359 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10025Lê Thị Thủy Trinh06/07/1996Quảng TrịKTTH3_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731360 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10026Trần Thị Trinh16/03/1995Thừa Thiên HuếKTTH3_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731361 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10027Trần Thị Vỹ10/04/1996Đăk LăkKTTH3_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731362 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10028Phan Thị Dương23/09/1996Nghệ AnKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731363 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10029Nguyễn Thị Thu Hà27/01/1996Hà TĩnhKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731364 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10030Lê Thị Hảo29/11/1995Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731365 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10031Trần Thị Lệ13/09/1996Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731366 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10032Võ Thị Lên10/02/1996Quảng NamKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731367 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10033Đặng Thị Linh16/01/1996Hà TĩnhKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731368 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10034Phạm Thị Mai08/07/1996Quảng NgãiKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731369 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10035Phan Thị Cẩm Mỹ10/02/1996Bình ĐịnhKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731370 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10036Huỳnh Thị Bích Nghĩa18/11/1996Bình ĐịnhKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731371 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10037Trần Thị Nhung15/11/1996Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731372 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10038Hồ Thị Hải Oanh28/05/1996Quảng BìnhKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731373 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10039Phạm Thị Thúy Phương23/10/1996Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731374 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10040Lê Thị Lâm Phương26/11/1996Quảng BìnhKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731375 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10041Dương Thị Mai Sương24/08/1996Quảng BìnhKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731376 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10042Đoàn Thị Thu Thảo25/05/1996Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731377 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10043Nguyễn Thị Hoài Thương08/01/1996Quảng NamKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731378 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10044Nguyễn Thị Thủy26/03/1995Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731379 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10045Nguyễn Thị Kim Tuyền20/12/1996Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731380 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10046Nguyễn Thị Thu Vân10/04/1996Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731381 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10047Đường Xuân Vị06/10/1996Đăk LăkKTTH4_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731382 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10048Trần Thị Ái01/11/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731383 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10049Cao Bi01/06/1995Thừa Thiên HuếKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731384 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10050Đoàn Thị Mỹ Diệu05/01/1996Bình ĐịnhKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731385 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10051Trần Thị Mỹ Dung22/05/1996Đăk LăkKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731386 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10052Lê Thị Bích Hảo12/12/1996Quảng TrịKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731387 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10053Nguyễn Thị Hợi16/07/1996Hà TĩnhKTTH5_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731388 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10054Nguyễn Thị Huê20/08/1995Quảng BìnhKTTH5_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731389 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10055Nguyễn Như Huyền27/10/1995Gia LaiKTTH5_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731390 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10056Trương Thị Kiều24/09/1996Quảng TrịKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731391 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10057Phạm Thị Lài08/03/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731392 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10058Nguyễn Thị Lê10/03/1996Thừa Thiên HuếKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731393 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10059Lê Thị Liên05/10/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731394 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10060Nguyễn Thị Ly05/05/1996Bình ĐịnhKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731395 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10061Võ Thị Mai28/03/1996Hà TĩnhKTTH5_14KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731396 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10062Nguyễn Thị Nhiên12/05/1995Quảng TrịKTTH5_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731397 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10063Nguyễn Thị Phúc21/12/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731398 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10064Bùi Thị Hoài Phương20/07/1995Quảng TrịKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731399 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10065Nguyễn Thị Quỳnh02/10/1996Nghệ AnKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731400 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10066Nguyễn Thị Thảo20/09/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731401 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10067Nguyễn Thị Thu Thủy01/01/1996Quảng TrịKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731402 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10068Nguyễn Thủy Tiên16/11/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731403 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10069Nguyễn Phương Trang02/04/1996Quảng NamKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731404 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10070Bùi Thị Hồng Tươi12/02/1996Quảng NgãiKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731405 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10071Nguyễn Thị Tuyết15/10/1996Đà NẵngKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731406 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10072Lê Thị Mỹ Yến30/07/1995Quảng TrịKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731407 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10073Hoàng Thị Cúc20/11/1996Quảng BìnhKTTH6_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731408 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10074Nguyễn Thị Duyên20/06/1994Ninh BìnhKTTH6_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731409 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10075Văn Hồ Khánh Linh10/11/1996Quảng NamKTTH6_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731410 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10076Trần Thị Nhẫn02/09/1995Quảng NgãiKTTH6_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731411 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10077Trần Thị Quỳnh Như01/04/1996Quảng NamKTTH6_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731412 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10078Trần Thị Nhung25/03/1996Nghệ AnKTTH6_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731413 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10079Trần Thị Thu Thuận16/06/1996Đăk LăkKTTH6_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731414 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10080Trần Thị Hoài Trang12/02/1996Quảng BìnhKTTH6_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731415 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10081Phạm Thị Lê Yến10/08/1995Bình ĐịnhKTTH6_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731416 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10082Phan Thị Thanh Hằng19/09/1996Quảng NamMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731417 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10083Lê Dương Thảo Linh17/03/1996Quảng NgãiMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731418 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10084Nguyễn Phan Hùng Lộc30/11/1996Đà NẵngMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731419 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10085Nguyễn Thành Luân09/01/1995Quảng NamMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731420 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10086Nguyễn Như Ngọc29/06/1996Quảng NgãiMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731421 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10087Phạm Thị Minh Tâm06/11/1996Đà NẵngMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731422 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10088Lưu Diệu Thư22/12/1996Quảng TrịMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731423 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10089Đoàn Thị Bích Trâm26/08/1996Quảng NamMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731424 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10090Đinh Hồ Phương Trinh09/02/1996Đà NẵngMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731425 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10091Võ Thị Kiều Trinh16/06/1996Quảng NgãiMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731426 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10092Vương Vũ Thùy Vân17/06/1996Quảng NgãiMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731427 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10093Dương Hạnh Vi01/01/1996Quảng NamMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731428 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10094Nguyễn Thị Kim Anh08/10/1996Quảng NamQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731429 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10095Nguyễn Thị Thanh Châu12/03/1996Thừa Thiên HuếQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731430 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10096Trần Thị Hồng Đào22/04/1996Quảng NamQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731431 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10097Dương Kỳ Duyên23/12/1995Quảng NamQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731432 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10098Nguyễn Thị Ngọc Hà08/03/1996Đà NẵngQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731433 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10099Lê Thị Hai18/11/1996Đà NẵngQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731434 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10100Trương Thị Hằng12/08/1996Quảng NamQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731435 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10101Đoàn Thị Ngọc Huyền29/12/1996Đăk LăkQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731436 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10102Lê Thị Thúy Huyền03/05/1996Đăk LăkQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731437 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10103Lê Thị Phương Loan04/05/1996Đà NẵngQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731438 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10104Nguyễn Thị Nhất Nguyên24/07/1996Quảng NamQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731439 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10105Nguyễn Hồng Phương Nhung10/07/1996Đà NẵngQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731440 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10106Nguyễn Hồng Hoài Phong10/01/1996Đăk LăkQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731441 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10107Nguyễn Văn Sinh08/05/1996Quảng NamQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731442 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10108Nguyễn Thị Phương Trang12/10/1996Đà NẵngQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731443 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10109Nguyễn Thị Mộng Trinh12/05/1995Đà NẵngQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731444 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10110Nguyễn Thị Như Ý03/09/1996Đà NẵngQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731445 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10111Lê Thị Thanh Bình09/08/1995Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731446 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10112Phạm Thị Minh Diệu26/03/1996Đăk LăkQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731447 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10113Huỳnh Thị Ái Diệu14/08/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731448 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10114Nguyễn Đình Dương28/11/1996Quảng TrịQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731449 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10115Nguyễn Thị Mỹ Duyên28/05/1996Đà NẵngQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731450 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10116Nguyễn Thị Kim Hạnh20/08/1996Bình ĐịnhQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731451 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10117Lê Trọng Hoàng25/09/1996Nghệ AnQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731452 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10118Trương Thị Mỹ Lan29/04/1996Thừa Thiên HuếQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731453 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10119Nguyễn Thị Phụng10/02/1996Quảng TrịQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731454 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10120Lê Thị Phương Thảo25/10/1996Đà NẵngQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731455 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10121Trần Thị Thảo24/02/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731456 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10122Trần Thị Thu Thủy13/11/1996Quảng TrịQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731457 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10123Trần Công Trí13/04/1996Quảng NamQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731458 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10124Đặng Thị Hồng Yến12/09/1996Quảng TrịQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731459 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10125Đỗ Hạnh Hồng Đào22/11/1996Đà NẵngQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731460 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10126Thủy Thị Thúy Hiền29/03/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731461 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10127Nguyễn Chí Hiếu23/08/1995Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731462 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10128Nguyễn Thị Ngọc Lan13/11/1996Đà NẵngQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731463 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10129Phạm Thị Mi Na26/04/1995Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731464 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10130Trần Thị Thúy Nga12/02/1996Gia LaiQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731465 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10131Tống Thị Mạnh Ngọc12/08/1995Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731466 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10132Trần Thị Ngọc10/06/1996Quảng BìnhQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731467 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10133Trần Thị Phượng01/02/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731468 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10134Nguyễn Thị Tuyết Sương23/08/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731469 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10135Thái Văn Thắng03/08/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731470 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10136Võ Thị Diệp Thúy27/04/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731471 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10137Lê Thân Diệu Thúy03/03/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731472 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10138Võ Thị Kim Thủy19/12/1996Gia LaiQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731473 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10139Phạm Thị Thu Trang08/03/1996Ninh BìnhQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731474 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10140Nguyễn Thị Phương Trinh17/06/1996Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731475 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10141Lê Thị Tuyết05/02/1995Quảng TrịQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731476 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10142Hoàng Thị Tố Uyên01/09/1996Hà TĩnhQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731477 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10143Phan Mạnh Bằng02/12/1996Quảng NamQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731478 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10144Lê Thị Hiệp17/09/1996Quảng NamQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731479 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10145Lê Thùy Đăng Huyền11/05/1996Đà NẵngQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731480 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10146Bùi Thị Mai Linh07/02/1996Quảng NgãiQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731481 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10147Nguyễn Thị Châu Long05/05/1996Quảng NamQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731482 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10148Nguyễn Thị Nga22/05/1996Hà NộiQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731483 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10149Phạm Thị Thanh Nga27/08/1996Quảng BìnhQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731484 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10150Trương Thị Mỹ Ngọc08/08/1996Quảng BìnhQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731485 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10151Lê Thị Yến Nhi09/09/1995Quảng TrịQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731486 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10152Trần Thị Thanh Tao10/11/1995Thừa Thiên HuếQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731487 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10153Huỳnh Thị Phương Thảo15/11/1994Đà NẵngQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731488 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10154Võ Văn Thọ04/04/1996Quảng NgãiQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731489 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10155Trần Thị Kim Thoa02/10/1996Đà NẵngQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731490 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10156Trịnh Thị Thùy09/03/1996Quảng NamQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731491 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10157Nguyễn Thị Thu Thủy25/10/1995Quảng NgãiQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731492 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10158Phan Thanh Vinh01/01/1996Đà NẵngQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731493 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10159Nguyễn Thị Xuân04/02/1996Nghệ AnQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731494 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10160Trần Xuân Đạt10/06/1996Quảng NamQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB731495 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10161Lê Thị Lựu26/05/1996Gia LaiQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731496 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10162Phạm Thị Mỵ19/04/1995Quảng NamQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731497 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10163Hoàng Quang Bảo Quốc30/05/1993Quảng BìnhQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731498 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10164Lê Đình Nguyên Thưởng23/07/1994Đà NẵngQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731499 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10165Đỗ Mạnh Tiến06/06/1996Gia LaiQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731500 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10166Ngô Chu Toàn04/01/1995Quảng NamQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731501 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10167Hà Hiền Trang21/12/1996Quảng NamQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731502 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10168Nguyễn Thị Trinh18/06/1996Quảng NamQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731503 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10169Phạm Minh Tuấn16/11/1995Đà NẵngQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731504 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10170Nguyễn Thị Minh Chi26/11/1996Đắk LắkTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731505 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10171Hồ Thúy Hà08/10/1996Quảng BìnhTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731506 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10172Phan Thị Bích Hà10/04/1995Quảng NamTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731507 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10173Ngô Thị Thúy Hồng31/05/1996Đà NẵngTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731508 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10174Trương Thị Liên20/04/1995Quảng NamTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731509 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10175Trần Thị Mỹ Linh23/03/1996Thừa Thiên HuếTADL1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731510 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10176Phan Thị Diệu My19/06/1996Thừa Thiên HuếTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731511 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10177Phạm Thị Huỳnh Mỹ25/03/1996Quảng NamTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731512 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10178Nguyễn Thị Thu Nga26/01/1995Đà NẵngTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731513 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10179Huỳnh Thị Thanh Nga01/09/1996Đà NẵngTADL1_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731514 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10180Bùi Thị Thảo Nguyên10/05/1996Quảng NgãiTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731515 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10181Lê Thị Yến Nhi04/06/1996Quảng NgãiTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731516 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10182Nguyễn Thị Kim Oanh20/01/1996Quảng NamTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731517 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10183Phạm Thị Minh Tài28/11/1996Đà NẵngTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731518 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10184Nguyễn Thị Thương13/03/1996Quảng NamTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731519 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10185Nguyễn Thị Thủy02/08/1996Quảng NamTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731520 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10186Nguyễn Thị Hà Tiên13/09/1994Bình ĐịnhTADL1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731521 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10187Ngô Thị Trinh15/06/1996Quảng NamTADL1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731522 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10188Nguyễn Thị Mỹ Xuân12/10/1996Bình ĐịnhTADL1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731523 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10189Phan Thị Phương Linh24/06/1995Đà NẵngTADL2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731524 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10190Dương Thị Bích Ly10/02/1996Bình ĐịnhTADL2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731525 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10191Phạm Thị Tuyết Ngân08/10/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731526 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10192Võ Thị Giáng Quỳnh14/07/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731527 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10193Nguyễn Thị Hiền Duyên13/11/1996Đà NẵngTADL3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731528 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10194Lê Thị Thu Giang08/01/1996Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB731529 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10195Phan Thị Nguyệt Hằng11/05/1996Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731530 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10196Nguyễn Thị Tố Hiền21/10/1996Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731531 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10197Hà Thị Thu Liền01/01/1996Bình ĐịnhTADL3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731532 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10198Trương Thị Lựu10/11/1995Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731533 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10199Đinh Thị Bích Ngọc19/02/1996Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731534 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10200Bùi Thị Hồng Nhung21/03/1996Quảng TrịTADL3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731535 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10201Lương Thị Ái Phi01/01/1996Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731536 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10202Lê Thị Phụng28/02/1996Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731537 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10203Ngô Thị Thân Thương25/01/1996Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731538 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10204Hồ Thị Hà Trang07/07/1995Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731539 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10205Võ Thị Thúy An10/08/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731540 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10206Nguyễn Kiều Ân28/08/1996Quảng NamTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731541 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10207Nguyễn Thị Hội20/09/1995Đắk LắkTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731542 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10208Phan Thị Hương12/09/1996Quảng TrịTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731543 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10209Nguyễn Thị Khánh Ly30/05/1995Quảng NamTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731544 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10210Phan Thị Ly Na30/04/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731545 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10211Võ Thị Nỡ15/08/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731546 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10212Phạm Thị Kim Phụng30/07/1996Bình ĐịnhTATM1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731547 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10213Huỳnh Thị Thà24/04/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731548 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10214Mai Thị Thiết02/01/1995Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731549 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10215Bùi Kiều Thu15/11/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731550 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10216Lê Công Trình17/04/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731551 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10217Nguyễn Thị Minh Tuân03/01/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731552 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10218Đoàn Thùy Vi12/08/1996Bình ĐịnhTATM1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731553 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10219Lê Thị Châu Vi20/03/1995Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731554 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10220Trần Thị Xa16/10/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731555 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10221Hoàng Thị Lan Anh28/08/1996Quảng BìnhTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731556 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10222Trần Thị Hoa Biển14/11/1996Bình ĐịnhTATM2_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731557 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10223Đặng Thị Thu Dung06/05/1996Quảng NgãiTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731558 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10224Nguyễn Thị Diệu Hà22/11/1996Quảng TrịTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731559 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10225Lê Thị Hằng06/10/1996Quảng NamTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731560 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10226Nguyễn Thị Thanh Hiền10/08/1995Bình ĐịnhTATM2_14TIẾNG ANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB731561 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10227Trần Thị Ngọc Huyền25/11/1995Quảng NgãiTATM2_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731562 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10228Hồ Thị Tài Linh25/02/1996Quảng NamTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731563 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10229Trần Thị Nghĩa21/07/1996Quảng NamTATM2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731564 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10230Hồ Thị Tuyết Nhi06/08/1996Quảng NamTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731565 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10231Hồ Thị Phương Nhi02/12/1996Thừa Thiên HuếTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731566 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10232Nguyễn Thị Phương Thảo22/10/1996Quảng BìnhTATM2_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731567 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10233Nguyễn Đình Thiên28/02/1995Quảng NamTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731568 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10234Võ Thị Thùy10/05/1996Quảng NgãiTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731569 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10235Đào Thị Thùy Trâm25/12/1996Quảng NgãiTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731570 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10236Trương Ngọc Tường Vy05/10/1996Quảng NamTATM2_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731571 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10237Nguyễn Thị Mỹ Duyên20/02/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731572 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10238Trần Thị Cẩm Giang20/05/1996Thừa Thiên HuếTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731573 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10239Phạm Thị Thu Hà30/05/1995Quảng TrịTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731574 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10240Lê Ái Hạ01/02/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731575 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10241Trần Thị Minh Hằng30/09/1994Gia LaiTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731576 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10242Nguyễn Thị Huế06/04/1996Quảng BìnhTATM3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731577 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10243Ngô Thị Hằng Nga30/04/1995Quảng TrịTATM3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731578 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10244Trần Nguyễn Nghĩa28/01/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731579 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10245Nguyễn Thị Hồng Nhung09/05/1995Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731580 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10246Lê Anh Phương17/04/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731581 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10247Nguyễn Thị Tâm28/06/1995Bình ĐịnhTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731582 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10248Hồ Thị Minh Thảo25/08/1995Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731583 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10249Lê Huỳnh Thư02/08/1995Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731584 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10250Võ Thị Hoài Thương31/12/1995Quảng TrịTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731585 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10251Phạm Thị Thủy Trinh08/09/1996Đắk LắkTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731586 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10252Hồ Thị Vân12/10/1995Nghệ AnTATM3_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731587 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10253Văn Tường Vi12/09/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731588 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10254Phạm Châu Như Ý14/04/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731589 402/QÐ-KTKH 04/07/2017
10255Nguyễn Thị Hải Yến17/02/1996Nghệ AnTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731590 402/QÐ-KTKH 04/07/2017