Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
10289Lưu Thị Thúy Linh04/11/1993Bình ĐịnhKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731624 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10290Phạm Thị Khánh Hà03/11/1994Quảng TrịQTDN2_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731625 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10291Nguyễn Tấn Trọng Sang20/02/1994Quảng NamQTDN4_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731626 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10292Đoàn Thị Hoàng Anh25/03/1994Quảng NamKTTH14_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731627 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10293Phan Thị Thuỳ Ngân20/09/1992Đà NẵngKTTH14_12KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731628 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10294Hoàng Thị Hồng05/09/1994Quảng TrịNH2_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731629 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10295Trần Thị Khánh Ly01/01/1993Qu?ng NamTATM2_12TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731630 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10296Nguyễn Thị Kim Thảo08/02/1994quảng namCTH1_12HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731631 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10297Trần Viết Hải30/10/1995Đà NẵngQTDN1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731632 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10298Tô Thị Quỳnh Như27/03/1995Thừa Thiên HuếMar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731633 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10299Hạ Khánh Thy13/05/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731634 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10300Trần Thanh Thanh11/03/1995Gia LaiQTDLTour1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731635 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10301Huỳnh Thị Thanh Nhã29/11/1995Quảng NamKTTH10_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731636 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10302Nguyễn Thùy Trang18/03/1995Đà NẵngKTTH2_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731637 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10303Nguyễn Thị Kim Tuyến22/03/1995Quảng NamKTTH4_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731638 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10304Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung06/08/1994Quảng NamKTTH6_13KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731639 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10305Võ Như Chiến19/06/1995Đà NẵngKTTH7_13KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731640 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10306Hồ Xuân Hà04/04/1995Bình ĐịnhKTDN1_13KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731641 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10307Dương Thị Mỹ Hiền28/12/1995Quảng NamTATM2_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731642 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10308Trần Thúy Thanh Nhi21/08/1994Thừa thiên HuếTATM3_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731643 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10309Bùi Thị Kiều Oanh28/01/1994Quảng NgãiTATM5_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731644 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10310Dương Thị Mỹ Diên17/03/1995Quảng NamTATM6_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731645 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10311Dương Thị Trịnh Trâm19/05/1995Quảng NamTATM6_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731646 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10312Trần Thị Kim Linh11/12/1995Quảng NamTATM6_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731647 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10313Nguyễn Văn Trung06/08/1995Quảng NgãiTATM6_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731648 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10314Nguyễn Đăng Thịnh16/10/1994Đà NẵngCTH1_13HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731649 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10315Huỳnh Thị Thu Thảo11/04/1995Gia LaiTADL2_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731650 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10316Nguyễn Thị Diệu Quỳnh26/09/1995Đà NẵngTADL4_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731651 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10317Nguyễn Thị Thanh Hoa01/01/1995Quảng NamTADL4_13TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731652 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10318La Thị Lệ Tường30/09/1996Gia LaiQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731653 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10319Nguyễn Thùy Linh28/02/1996Hà TĩnhQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731654 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10320Nguyễn Thị Thanh Thảo11/12/1996Quảng NgãiQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731655 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10321Lê Nguyễn Thị Trâm Anh02/03/1996Quảng Nam - Đà NẵngQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731656 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10322Phạm Thị Kiều Sương20/07/1996Quảng NamQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731657 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10323Nguyễn Hữu Thái19/06/1995Đà NẵngQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731658 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10324Nguyễn Thanh Bình27/03/1993Quảng NamQTDN1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731659 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10325Nguyễn Xuân Dũng11/02/1996Hà TĩnhQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731660 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10326Lê Hữu Thanh13/05/1996Quảng TrịMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731661 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10327Lương Văn Phương Kỳ30/08/1996Quảng NamMar1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731662 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10328Võ Thị Thùy Dung22/10/1996Quảng NamQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731663 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10329Nguyễn Thị Thu Thảo13/10/1996Kon TumQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731664 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10330Nguyễn Ngọc Trung22/04/1996Quảng TrịQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731665 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10331Nguyễn Trọng Tuyên09/02/1995Quảng BìnhQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731666 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10332Dương Hồng Thảo12/11/1995Quảng NamQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731667 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10333Nguyễn Trung Kiên09/07/1995Đà NẵngQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731668 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10334Lê Viết Phi Diển03/09/1996Quảng TrịQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731669 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10335Đặng Ngọc Phương Thi06/06/1996Đăk LăkQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731670 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10336Nguyễn Thị Hồng Như19/10/1996Quảng TrịQTDLKS2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731671 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10337Nguyễn Thành Đạt01/01/1995Quảng NamQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731672 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10338Nguyễn Văn Chí04/01/1996Bình ĐịnhQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731673 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10339Lê Thị Thu Thảo15/04/1996Đăk LăkQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731674 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10340Nguyễn Thị Huyền13/06/1996Quảng BìnhQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731675 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10341Trần Thảo Nguyên18/12/1996Kon TumKTTH1_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731676 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10342Bùi Thị Thắm23/04/1995Thừa Thiên HuếKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731677 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10343Phan Thị Thương10/04/1996Quảng NamKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731678 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10344Nguyễn Thị Hạnh23/08/1996Hà TĩnhKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731679 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10345Phạm Thị Mỹ Châu03/08/1996Đà NẵngKTTH2_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731680 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10346Nguyễn Văn Nghĩa30/04/1996Thừa Thiên HuếKTTH3_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731681 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10347Nguyễn Thị Thùy Linh09/11/1996Nghệ AnKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731682 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10348Hắc Thị Thu Quyên18/05/1995Quảng BìnhKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731683 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10349Đặng Thị Thanh Thanh01/09/1996Gia LaiKTTH4_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731684 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10350Bùi Thị Tuyên10/10/1995Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731685 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10351Phan Thị Lê Na10/06/1996Quảng TrịKTTH4_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731686 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10352Nguyễn Thị Vân Trang03/02/1996Hà TĩnhKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731687 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10353Huỳnh Minh Song05/02/1995Thừa Thiên HuếKTTH5_14KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731688 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10354Ngô Thị Khánh Ly05/08/1995Quảng TrịKTTH5_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731689 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10355Nguyễn Thị Tài Diễm25/01/1996Quảng NgãiKTTH6_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731690 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10356Nguyễn Thị Kim Phụng08/12/1996Quảng NgãiKTTH6_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731691 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10357Nguyễn Tuấn Thành18/08/1995Quảng TrịKTTH6_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731692 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10358Nguyễn Huỳnh Trà My04/11/1996Đăk LăkKTTH6_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731693 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10359Nguyễn Thị Kim Dung28/07/1996Quảng TrịKTTH6_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731694 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10360Nguyễn Khánh Diệu Thuần15/12/1996Đà NẵngTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731695 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10361Phạm Thị Thu Thanh11/10/1995Quảng NamTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731696 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10362Trần Thị Kim Ngân15/03/1996Đắk LắkTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731697 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10363Lâm Hoài Đô17/07/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731698 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10364Trần Thị Ngọc Triệu03/06/1996Quảng NamTATM1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731699 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10365Bùi Thị Thu Hường25/11/1996Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731700 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10366Nguyễn Thị Kiều My11/09/1995Quảng NgãiTATM2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731701 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10367Nguyễn Thị Thúy Oanh04/02/1996Gia LaiTATM2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731702 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10368Tạ Thị Bảo Hân28/04/1995Đắk LắkTATM2_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731703 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10369Trần Thị Hoan03/01/1996Nghệ AnTATM2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731704 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10370Trương Thị Xuân Thắm01/07/1996Quảng TrịTATM3_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731705 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10371Trương Hoài Nhật Lý30/09/1996Quảng TrịTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731706 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10372Huỳnh Thị Nhàn26/01/1996Quảng NgãiTATM3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731707 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10373Huỳnh Thị Trinh13/05/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731708 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10374Nguyễn Thị Ngọc Vy10/12/1996Đắk LắkTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731709 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10375Trần Thị Như Quỳnh09/05/1996Quảng TrịTATM3_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731710 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10376Lê Thị Ngọc Mai25/10/1995Quảng BìnhTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731711 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10377Nguyễn Thị Hồng Huệ02/09/1996Thừa Thiên HuếTATM3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731712 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10378Võ Thị Diễm20/06/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731713 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10379Đinh Thị Kim Nguyên15/01/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731714 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10380Lê Thị Tâm16/10/1996Hà TĩnhTATM3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731715 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10381Đoàn Thị Tường Vi17/06/1995Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731716 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10382Lê Thị Hoàng01/03/1996Quảng NamTATM3_14TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731717 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10383Thái Thị Mỹ Linh26/03/1995Đà NẵngTADL1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731718 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10384Phan Thị Diễm Trinh24/11/1996Quảng NamTADL1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731719 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10385Nguyễn Thị Hồng Quyên10/06/1996Thừa Thiên HuếTADL1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731720 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10386Trần Thị Khánh Hòa25/07/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731721 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10387Nguyễn Thụy Hà Vi12/07/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731722 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10388Trần Thị Thùy12/09/1995Quảng TrịTADL2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731723 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10389Phạm Quang Hoàng Nguyên06/12/1996Đà NẵngTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731724 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10390Phạm Thị Kim Anh11/11/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731725 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10391Đinh Thị Bảo Hoài14/06/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731726 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10392Nguyễn Như Khoa17/04/1995Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731727 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10393Đỗ Thị Thùy Linh28/08/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731728 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10394Lê Thị Ngọc Đức19/06/1996Đà NẵngTADL2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731729 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10395Lê Thị Thảo Nguyên15/07/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731730 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10396Diệp Thị Bích Hồng20/07/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731731 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10397Võ Thị Mỹ Tranh28/08/1995Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731732 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10398Huỳnh Thị Minh Thủy08/08/1996Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB731733 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10399Dương Thị Nhật Linh20/01/1996Quảng NamTADL3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731734 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10400Trần Thị Hường15/10/1996Quảng TrịDVPL1_14Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731735 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10401Nguyễn Thị Phượng02/10/1995Đà NẵngDVPL1_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731736 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10402Hoàng Nghĩa17/09/1995Quảng NgãiDVPL1_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731737 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10403Nguyễn Duy Phương17/10/1996Quảng TrịDVPL2_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731738 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10404Nguyễn Văn Đức05/07/1996Gia LaiDVPL2_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731739 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10405Nguyễn Thị Linh Hoàng01/06/1996Bình ĐịnhDVPL3_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731740 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10406Nguyễn Thị Duyên03/06/1995Hà TĩnhDVPL3_14Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731741 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10407Lê Thị Thúy Phượng09/11/1997Quảng NamQTDN1_15QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731742 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10408Nguyễn Thị Xuân Hường17/05/1997Bình ĐịnhQTDN1_15QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731743 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10409Lê Thị Thu Thảo08/11/1997Quảng NamQTDN2_15QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731744 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10410Hồ Thị Như11/10/1997Thừa Thiên HuếQTDN2_15QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731745 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10411Lê Thị Mỹ Hoa18/12/1996Quảng NgãiQTDN2_15QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731746 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10412Phan Thị Thanh Tuyên10/10/1997Quảng NamQTDN2_15QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB731747 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10413Nguyễn Thị Thu Tiên05/08/1997Quảng BìnhQTDN2_15QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB731748 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10414Vũ Nguyễn Thanh Hằng09/09/1997Đà NẵngQTKS1_15Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB731749 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10415Dương Thị Mỹ Huyền20/10/1997Thừa Thiên HuếKTTH1_15KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731750 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10416Nguyễn Thị Thủy30/11/1997Nghệ AnKTTH1_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731751 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10417Nguyễn Thị Phương Hiếu29/09/1997Đà NẵngKTTH1_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731752 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10418Trần Thị Hoài Thương13/11/1997Quảng NamKTTH1_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731753 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10419Kiều Thị Lê Dung28/10/1997Quảng NamKTTH1_15KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731754 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10420Lê Thị Thúy Quỳnh21/02/1997Hà TĩnhKTTH1_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731755 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10421Trần Thị Thúy Hằng28/01/1997Hà TĩnhKTTH1_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731756 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10422Võ Thị Thanh Tuyền16/08/1997Thừa Thiên HuếKTTH1_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731757 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10423Trần Thị Hà15/11/1995Quảng TrịKTTH1_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731758 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10424Hồ Thị Ngọc Thu Thảo22/09/1997Quảng NamKTTH1_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731759 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10425Nguyễn Hồ Phương Trinh10/10/1997Quảng NamKTTH1_15KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731760 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10426Huỳnh Thị Mỹ Vân01/04/1997Quảng NamKTTH1_15KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731761 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10427Nguyễn Thị Mai16/03/1997Thừa Thiên HuếKTTH1_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731762 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10428Bùi Thị Hòa23/04/1997Hà TĩnhKTTH1_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731763 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10429Nguyễn Thị Bích Phượng05/08/1997Đắk LắkKTTH2_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731764 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10430Trương Thị Mỹ Duyên20/04/1997Thừa Thiên HuếKTTH2_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731765 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10431Nguyễn Thị Phương Hải01/11/1997Quảng TrịKTTH2_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731766 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10432Lê Thị Minh27/01/1997Hà TĩnhKTTH2_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731767 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10433Lê Thị Vân19/09/1997Thừa Thiên HuếKTTH2_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731768 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10434Ngô Thị Kiều Trinh01/10/1997Quảng TrịKTTH2_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731769 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10435Dương Thị Tú Oanh28/10/1997Quảng BìnhKTTH3_15KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731770 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10436Lê Phú Quốc15/06/1997Thừa Thiên HuếKTTH3_15KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB731771 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10437Đặng Thị Nên01/06/1994Đà NẵngKTTH3_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731772 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10438Hoàng Thị Thanh Loan19/12/1996Quản TrịKTTH3_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731773 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10439Nguyễn Thị Yến Nhi06/07/1996Đà NẵngKTTH3_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731774 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10440Hoàng Thị Hằng16/09/1996Quảng BìnhKTTH3_15KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731775 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10441Phạm Thị Thúy Nga03/09/1997Hà TĩnhKTTH3_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731776 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10442Dương Thị Ngọc Bích09/08/1997Quảng BìnhKTTH3_15KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731777 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10443Đinh Thị Phương Nhi03/08/1997Gia LaiKTTH3_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731778 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10444Trần Thị Anh20/06/1995Quảng BìnhKTTH3_15KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731779 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10445Hoàng Văn Trường10/04/1994Quảng BìnhKTTH4_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731780 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10446Nguyễn Thị Thân03/04/1997Thừa Thiên Huế KTTH4_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731781 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10447Nguyễn Thị Trang10/01/1996Hà TĩnhKTTH4_15KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB731782 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10448Lưu Nguyễn Hồng Hạnh06/06/1997Trà VinhKTTH4_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731783 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10449Trần Thị Hà18/08/1996Hà TĩnhKTTH4_15KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB731784 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10450Nguyễn Thị Minh Thư17/08/1995Quảng NamKTTH4_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB731785 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10451Nguyễn Thị Thu Giang17/09/1996Đắk LắkDVPL1_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731786 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10452Nguyễn Thị Thu Nữ06/06/1997Quảng NgãiDVPL1_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731787 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10453Phan Thị Thúy Liễu02/02/1996Quảng NgãiDVPL1_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731788 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10454Cao Thị Thu Trang05/07/1997Thừa Thiên DVPL1_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731789 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10455Nguyễn Thị Thơm28/08/1997Quảng NgãiDVPL1_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731790 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10456Trần Minh Hào24/05/1997Đắk LắkDVPL1_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731791 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10457Võ Thị Thu Hà08/01/1997Quảng NgãiDVPL1_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731792 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10458Phạm Thị Thủy Tiên27/05/1997Quảng NamDVPL1_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731793 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10459Nguyễn Thị Diễm My16/06/1996Quảng NamDVPL1_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731794 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10460Nguyễn Thị Thu Sương09/09/1997Quảng NamDVPL1_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731795 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10461Phan Thị Kiều30/05/1997Quảng NgãiDVPL1_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731796 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10462Nguyễn Thị Thanh Huyền15/09/1997Quảng TrịDVPL1_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731797 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10463Nguyễn Thị Mai01/10/1997Quảng TrịDVPL1_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731798 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10464Phạm Thị Hậu01/12/1996Quảng NamDVPL2_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731799 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10465Nguyễn Thị Duyên13/04/1997Gia LaiDVPL2_15Dịch vụ pháp lýXuất sắcCao đẳng Chính quiB731800 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10466Lê Thị Ánh Liểu20/04/1997Quảng NamDVPL2_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731801 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10467Lê Đặng Như Ý10/03/1996Đà NẵngDVPL2_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731802 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10468Phạm Thị Lệ02/02/1996Phú YênDVPL2_15Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB731803 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10469Lương Thảo Vy20/02/1997Đà NẵngDVPL2_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731804 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10470Nguyễn Thị Hồng Cúc13/08/1997Quảng NamDVPL2_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731805 88/QĐ-KTKH 05/02/2018
10471Nguyễn Minh Hậu12/01/1997Đà NẵngDVPL2_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB731806 88/QĐ-KTKH 05/02/2018