Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
Tra cứu văn bằng

    

Danh sách quyết định công nhận tốt nghiệp:

Quyết định
QĐ số 154/QĐ-KTKH 05/03/2024, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Giáo dục thể chất
QĐ số 147/QĐ-KTKH 04/03/2024, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 333/QĐ-KTKH 13/09/2023, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 63/QĐ-KTKH 16/02/2023, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 57/QĐ-KTKH 13/02/2023, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 441/QĐ-KTKH 26/09/2022, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 402/QĐ-KTKH 05/09/2022, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 257/QĐ-KTKH 07/06/2022, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 92/QĐ-KTKH 09/03/2022, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 59/QĐ-KTKH 15/02/2022, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 60/QĐ-KTKH 15/02/2022, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 827/QĐ-KTKH 09/11/2021, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 244/QĐ-KTKH 04/03/2021, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 187/QĐ-KTKH 26/02/2021, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 797/QĐ-KTKH 30/11/2020, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 82/QĐ-KTKH 17/02/2020, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 65/QĐ-KTKH 11/02/2020, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 495/QĐ-KTKH 03/09/2019, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 409/QĐ-KTKH 13/08/2019, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 81/CĐ-KTKH 21/02/2019, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 888/CĐ-KTKH 24/12/2018, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 885/CĐ-KTKH 21/12/2018, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 863/QĐ-KTKH 12/12/2018, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 848/CĐ-KTKH 28/11/2018, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 789/CĐ-KTKH 01/11/2018, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 687/CĐ-KTKH 04/10/2018, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 657/QĐ-KTKH 06/09/2018, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 467/QĐ-KTKH 13/08/2018, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 425/QĐ-KTKH 09/07/2018, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 295/QĐ-KTKH 09/05/2018, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 233/QĐ-KTKH 13/04/2018, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 88/QĐ-KTKH 05/02/2018, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 922/QĐ-KTKH 26/12/2017, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 847/QĐ-KTKH 29/11/2017, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 657/QĐ-KTKH 10/10/2017, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 406/QÐ-KTKH 18/07/2017, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 402/QÐ-KTKH 04/07/2017, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 132/QÐ-KTKH 02/03/2017, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 1076/QĐ-KTKH 24/11/2016, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
QĐ số 943/QĐ-KTKH 29/09/2016, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 742/QĐ-KTKH 12/08/2016, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 669/QĐ-KTKH-QLĐT 04/07/2016, công nhận tốt nghiệp Trung Cấp Chính qui
QĐ số 479/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 28/04/2016, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 422/QĐ-KTKH-QLĐT 12/04/2016, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 403/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/04/2016, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 1/QĐ- TDTTĐN 01/04/2016, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
QĐ số 337/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 421/QÐ-KTKH-QLÐT 15/03/2016, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 257/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/02/2016, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 52/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/01/2016, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 13/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 11/01/2016, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 733/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 31/12/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 634/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 30/11/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 509/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015, công nhận tốt nghiệp Trung Cấp Chính qui
QĐ số 503/QÐ-KTKH-QLÐT 26/11/2015, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 600/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 602/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/11/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 329/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 329/QĐ-KTKH-QLĐT 04/09/2015, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 328/QÐ-KTKH-QLÐT 04/09/2015, công nhận tốt nghiệp Trung Cấp Chính qui
QĐ số 310/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 13/07/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 298/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 24/06/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 286/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 19/06/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 213/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 15/05/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 184/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/04/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 185/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 25/04/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 91/QĐ-KTKH-QLĐT 25/03/2015, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 90/QĐ-KTKH-QLĐT 25/03/2015, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 37/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/01/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 27/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 21/01/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 2/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 3/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 06/01/2015, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014, công nhận tốt nghiệp Trung Cấp Chính qui
QĐ số 701/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/12/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 2/QĐ-TDTTĐN 07/11/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
QĐ số 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 509/QĐ-KTKH-QLĐT 16/09/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014, công nhận tốt nghiệp Trung Cấp Chính qui
QĐ số 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014, công nhận tốt nghiệp Trung cấp Vừa làm vừa học
QĐ số 1/QĐ-TDTTĐN 01/08/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
QĐ số 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 402/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014, công nhận tốt nghiệp Trung Cấp Chính qui
QĐ số 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Kỹ năng mềm
QĐ số 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014, công nhận tốt nghiệp Nghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn
QĐ số 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014, công nhận tốt nghiệp Nghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn
QĐ số 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 358/QĐ-KTKH-QLĐT 30/06/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014, công nhận tốt nghiệp Nghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn
QĐ số 317/QÐ-KTKH 11/06/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 318/QÐ-KTKH 11/06/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 290/QĐ-KTKH 30/05/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014, công nhận tốt nghiệp Nghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn
QĐ số 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014, công nhận tốt nghiệp Nghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn
QĐ số 271/QĐ-KTKH 26/05/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 272/QĐ-KTKH 26/05/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tin học trình độ B
QĐ số 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014, công nhận tốt nghiệp Nghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn
QĐ số 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014, công nhận tốt nghiệp Nghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn
QĐ số 184/QĐ-KTKH 23/04/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 185/QĐ-KTKH 23/04/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 166/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 167/ QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/04/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 162/QĐ-KTKH 15/04/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 163/QĐ-KTKH 15/04/2014, công nhận tốt nghiệp Chứng chỉ Tiếng anh trình độ B
QĐ số 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 120/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 140/QÐ-KTKH-ĐT&NCKH 10/04/2013, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 141/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 10/04/2013, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 314/QÐ-KTKH-NCKH 28/12/2012, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 440/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 228/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui
QĐ số 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui liên thông
QĐ số 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008, công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Chính qui